Januari 2012 - Övervägande milt med undantag av Alaska

Större delen av norra halvklotet hade milt väder under januari. I Alaska var månaden däremot bistert kall. Det fortsatte att vara mycket milt i framför allt den ryska delen av Arktis med ovanligt lite is.

Global temperaturanomali i januari 2012.
Avvikelse från normal månadsmedeltemperatur i januari 2012. Förstora Bild

Europa

Tryckbilden över Europa dominerades av lite lägre lufttryck än normalt vid Island samtidigt som högtrycksområdena vid Azorerna och över Ryssland var lite kraftigare än normalt.

Tryckfördelningen resulterade i en västlig luftström över Västeuropa, dock inte lika kraftig som under december.

I början av månaden föll mycket stora mängder snö över Alperna. I till exempel Schweiz fick man 1-2 meter nysnö under första veckan i januari. Snötäcket fick ytterligare tillskott under månaden och i slutet av månaden rapporterades ett snödjup på 530 centimeter från Säntis i Schweiz (2 500 meter över havet).

I större delen av Europa var januari 1-4 grader varmare än normalt. Men i sydöstra delen var det på sina håll ett par grader kallare än normalt och där drabbades man av stora snömängder och bister kyla i slutet av månaden. Den 31 sjönk temperaturen till -29° i Intorzura Buzaului i Rumänien och Sjenica i Serbien.

Medellufttryck över Europa i januari 2012.
Medellufttryck i januari 2012. Förstora Bild

Nordamerika

Större delen av USA och Kanada hade 2-4 grader varmare än normalt. I södra Kanada och norra USA var det lokalt temperaturöverskott på 7-8 grader.

I Alaska var det däremot en mycket kall januarimånad, i de inre delarna på flera håll i snitt cirka 12 grader kallare än normalt. För Alaska som helhet var årets januari den kallaste på minst 90 år.

Centralasien

I norra delen av Sibirien var januari cirka 5 grader varmare än normalt. I ett band från norra Kazachstan till Mongoliet hade man däremot 2-5 grader kallare än under en normal januari.

Arktis

Isutbredningen i Polarhavet i slutet av januari 2012.
Bilden visar isutbredning i Polarhavet i slutet av januari 2012. Linjen med orange färg är medelvärdet av isens utbredning perioden 1979-2000 vid samma tid på året. Källa: National Snow And Ice Data Center (www.nsidc.org) Förstora Bild

Liksom i december var det mycket milt i området från Svalbard till Tajmyrhalvön. Norr om Novaya Zemlya var månaden cirka 15 grader varmare än normalt. Följaktligen var också isutbredningen i det området mycket mindre än normalt. Lokalt drog sig isen till och med tillbaka något under månaden.

Söder om Berings sund var det däremot mer is än normalt vilket var i samklang med det mycket kalla väder som rådde i Alaska under månaden.

Ett anmärkningsvärt väderfenomen var det extremt kraftiga regn som berörde Svalbard den 29 januari. Då fick Ny-Ålesund hela 117 mm regn på 24 timmar, vilket är nytt rekord och av norska vädertjänsten bedöms ha så låg sannolikhet att det bör inträffa högst en gång på 200 år.

Afrika

I Mocambiquekanalen bildades en mycket kraftig tropisk cyklon (Funso). Under sin rörelse söderut nådde den kategori 4 på Saffir-Simpsonskalan mellan den 23 och 25.

Oceanien

Mellan den 21 och 26 drabbades Fiji av skyfall och svåra översvämningar. Lokalt föll drygt 400 mm under ett dygn och över 1 000 mm sammanlagt under månaden.

Månadens högsta och lägsta temperaturer samt största nederbörd under 24 timmar

Europa

 • 28,8° den 6 Coin, Spanien
 • -37,3° den 31 Petrun', Ryssland
 • 146 mm den 20 Col du Grand Sankt Bernhard, Schweiz

Asien

 • 37,3° den 3 Chantha Buri, Thailand
 • -55,8° den 13 Amga, Sibirien
 • 405 mm den 2 Nakhonsi Thammarat, Thailand

Arktis

 • 7,2° den 15 Narsarsuaq, Grönland
 • -55,5° den 27 Neem, Grönland (2 500 möh)

Nordamerika

 • 37,2° den 1 och 2 Choix, Mexiko
 • -53,9° den 29 Galena, Alaska
 • 325 mm den 1 Tuxtepec, Mexiko

Sydamerika

 • 43,5° den 9 Santiago del Estero, Argentina
 • -1,0° den 25 Santa Rosa de Osos, Colombia
 • 213 mm den 6 Coari, Brasilien

Antarktis

 • 11,0° den 20 Base Esperanza
 • -48,0° den 28 Concordia (3 200 möh)

Afrika

 • 46,0° Redelinghuys, Sydafrika
 • -7,5° den 31 El-Kheiter, Algeriet
 • 331 mm den 18 Hoedspruit, Sydafrika

Australien/Oceanien

 • 47,5° den 7 Birdsville, Australien
 • -3,7° den 12 Thredbo, Australien
 • 410 mm den 24 Tavua, Fiji
Globala extremer av temperatur och nederbörd i januari 2012.
Högsta och lägsta temperaturer samt största nederbördsmängder under 24 timmar i januari 2012. Förstora Bild

Källor:

Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens webbsidor samt från det ordinarie globala observationsutbytet.
Maximilliano Herrera (personlig kontakt)