Februari 2021 - Långvarig kyla men rekordvärme på slutet

Februari 2021 var en månad som bjöd på stora temperaturkontraster. Efter en långvarig kyla, där det i delar av Götaland var den kallaste februari sedan 2010, vände det snabbt och under månaden sista vecka blev det på många håll i Götaland och Svealand rekordvarmt med många stationsrekord och ett nytt nationellt februarirekord med 17,0° i Kalmar den 25.

Avvikelsekartorna från och med januari 2021 baseras på normalperioden 1991-2020.

Temperatur

Februari 2021 var en månad med stora temperaturvariationer. Fram till den 18 höll sig temperaturen under eller mycket under det normala i nästan hela landet jämfört med normalperioden 1991-2020. Det var bara i delar av Norrland som det enstaka dagar höll sig över det normala. Månadens allra lägsta notering stod Nikkaluokta för med -37,0° den 18. Sammanlagt noterades fem isdygn under månaden och vi får gå tillbaka till vintern 2013/2014 för att finna lika många.

Den långvariga kylan i södra Sverige gjorde en tvärvändning, när mycket mild luft strömmade upp över landet kring den 19. Först ut att få meteorologisk vår blev Falsterbo, Skillinge och Kristianstad den 16. Den 19 tog våren ett stort kliv norrut då hela Götaland och stora delar av Svealand fick meteorologisk vår. Mildluften låg sedan kvar med temperatur över det normala i hela landet fram till slutet på månaden.

Några riktigt varma dagar noterades och flera stationer fick sina februarirekord slagna, bland annat Växjö, Göteborg, Visby och Lund med långa mätserier. Den 25 noterades månadens högsta temperatur då Kalmar flygplats uppmätte hela 17,0°, ett nytt nationellt februarirekord.

Trots rekordvärmen i slutet på månaden höll sig månadsmedeltemperaturen under det normala i nästan hela landet. Endast nordligaste Norrland fick något mildare än normalt jämfört med perioden 1991-2020.

Månadsmedeltemperaturen under februari 2021.
Månadsmedeltemperaturen under februari 2021. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under februari 2021.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under februari 2021 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild

Jämförelse med tidigare februarimånader i Sverige och globalt

Medeltemperaturer i februari i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen i februari (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen i februari (data från CRU). Förstora Bild

Nederbörd

På grund av det högtrycksdominerande väderläget som rådde under större delen av månaden föll i allmänhet mindre nederbörd än normalt jämfört med perioden 1991-2020. På vissa håll var månaden extremt torr.

Ostkusten berördes till och från av kraftiga snöbyar. Bland annat längs Upplandskusten och i Gästrikland föll det lokalt mer nederbörd än normalt.

Största dygnsnederbörden under månaden föll i Mjölkbäcken i Lapplandsfjällen den 12 februari då det observerades 45,8 mm där. 

Nederbördens avvikelse från det normala under februari 2021.
Nederbördens avvikelse från det normala under februari 2021 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild
Karta över nederbörd februari 2021.
Nederbördssumma under februari 2021. Förstora Bild

 

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i februari 2021 (703 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i februari 2021 (22 kB, pdf)

Vind

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under februari 2021.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under februari 2021. Förstora Bild

Februari var en ganska lugn månad, men vid tre tillfällen noterades orkanstyrka i byvinden vid några fjällstationer.

Blåsigast blev det den 28 då Tarfala uppmätte 48,3 m/s.

Under ett par dagar blåste det stormstyrka i medelvind i fjällen. I samband med ett intensivt lågtryck som passerade norr om Skandinavien mellan den 27 och 28 uppmättes månadens kraftigaste medelvind med 31,5 m/s i Stekenjokk. Utanför fjällen var det ingen station som uppmätte stormstyrka.

Snö

I stort sett var hela landet snötäckt fram till den 19. Därefter satte mildluften igång snösmältning och när månaden var slut var i stort sett hela Götaland och även större delen av Svealand snöfritt.

Intensiva snöbyar berörde ostkusten från Skåne upp till Gästrikland i olika omgångar och i samband med en snökanon i höjd med Valdemarsvik uppmätte Tyllinge en snödjupsökning på 35 cm under 24 timmar den 8.

Det största snödjupet uppmättes i Höglekardalen i Jämtland med 152 cm den 10 februari.

Snödjupskarta för 15 februari 2021.
Snödjupskarta för 15 februari 2021. Förstora Bild
Snödjupskarta för 28 februari 2021.
Snödjupskarta för 28 februari 2021. Förstora Bild

Solskenstid

Februari 2021 var soligare än normalt i stort sett i hela landet.  Rekordmånga soltimmar fick Karlskrona med 127 timmar och Hoburg med 117 timmar.

Karta med soltimmar under februari 2021.
Antal soltimmar i februari 2021. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under februari 2021.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under februari 2021. Förstora Bild

Åska

Ingen åska registrerades i februari.

Totalt antal blixtar under februari 2021.
Totalt antal blixtar under februari 2021. Förstora Bild
Antal åskdagar under februari 2021.
Antal åskdagar under februari 2021. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Vädret dag för dag

Februari inleddes på samma vis som januari avslutades, med kallare än normalt i hela landet. Efter att ett mindre snöfallsområde passerade Götaland under den 1 visade snödjupsmätningar att nästan hela landet nu hade ett mätbart snötäcke.

Meteorologisk vinter i hela landet

Den 2 växte en högtrycksrygg in norrifrån över norra Sverige, samtidigt som snöfallsområden passerade österut över Götaland och Svealand. Den 3 fick hela landet meteorologisk vinter vilket inte inträffat sedan 2016. Nya snöfallsområden passerade södra Sverige samtidigt som högtrycksryggen i norr fortsatte att föra ner kall luft över hela landet.

Högtrycksryggen stabiliseras

Den 4 växte högtrycksryggen i norr sig allt starkare och fortsatte föra ner kall luft över landet. I den kalla nordostvinden drog intensiva snöbyar in mot Upplandskusten och Gotland. I resten av landet var det varierad molnighet med en hel del klara områden. Där molnen dominerade kunde något lätt snöfall förekomma.

Högtrycksryggen låg kvar fram till den 10 och fortsatte ge varierad molnighet med en hel del sol på många håll. Intensiva snöbyar fortsatte att beröra ostkusten från Skåne upp till Gästrikland. Bland annat gav en snökanon in mot Valdemarsvik den 8 stora snömängder. Tyllinge uppmätte på morgonen den 9 en snödjupsökning på 35 cm vilket blev månadens största snödjupsökning.

Nationella isdygn

Veckan bjöd annars fortsatt på kallt väder med många minusgrader i hela landet. Månadens första nationella isdygn noterades den 6. Detta var första gången sedan februari 2018. Nationella isdygn noterades sedan fyra dagar i rad mellan den 8 och 11. Totalt blev det fem nationella isdygn under februari.

Den 11 försköts högtrycksryggen söderut och bildade ett högtryck över södra Norge. Detta öppnade upp för att ett lågtryck nu kunde passera norr om Skandinavien, vilket medförde blåsigt väder i norra Lappland och en del snöbyar i fjällen. I södra Sverige var vädret oförändrat, fortsatt kallt med snöbyar in mot ostkusten och annars uppehåll och en del sol.

Skridskoåkare på Bråviken
Skridskoåkare på Bråviken i Östergötland den 11 februari 2021. Foto Linnea Rehn Förstora Bild

Även den 12 och 13 var det blåsigt och snöbyar i fjällen i samband med att lågtrycket fortsatte österut norr om Skandinavien. Lågtrycket förde även med sig mild Atlantluft och med hjälp av föhnvind steg temperaturen längs delar av Norrlandskusten upp på plussidan. I södra delen av landet var både natten mot den 12 och natten mot den 13 riktigt kalla. I Horn hade man på morgonen den 13 -28,5°, vilket är den lägsta temperaturen i Götaland sedan 2010. Temperaturen steg dock upp till -1,1° under dagen tack vare solen. Flera stationer i Götaland lyckades med solens hjälp få plusgrader under dagen. Den 14 började vinden avta i fjällen vilket medförde att temperaturen i Norrland sjönk. Däremot blev det även denna dag plusgrader i delar av Götaland.

Den 15 började högtrycket röra sig allt mer åt sydost, samtidigt som en ny högtrycksrygg växte in över norra Skandinavien. Dagen bjöd på en hel del sol i östra delarna av Götaland och Svealand och större delen av Norrland, men ett snöfallsområde rörde sig in västerifrån och berörde västra Götaland och västra Svealand.

Vårens ankomst

Morgonen den 16 var klar och kall i norr, men mildare luft hade rört sig in över södra Götaland och Falsterbo, Kristianstad och Skillinge fick meteorologisk vår.

En ny front med snöfall rörde sig in över Götaland under kvällen den 16 och gav framför allt i Skåne större nederbördsmängder. I samband med fronten blev det åter blåsigt i fjällen. Snöfallet fortsatte även den 17 och mattades av först under eftermiddagen. I resten av landet var det uppehåll med varierad molnighet och en del klara områden i framför allt Norrland.

Natten mot den 18 var kall i Norrland men bjöd också på stora temperaturvariationer. På morgonen den 18 visade termometern -37,0° i Nikkaluokta, vilket blev månadens lägsta notering. Samtidigt noterade närliggande Tarfala på drygt 1100 meters höjd bara -7°.

Högtrycket i norr började vika till förmån för lågtryck över Atlanten och i söder började ett nederbördsområde kopplat till en varmfront att närma sig, vilket förde med sig mildare luft. I nederbörden fanns inslag av både regn och underkylt regn när den under kvällen och natt mot den 19 nådde norra Götaland och Svealand. I samband med varmfronten fördes mild luft in över stora delar av landet och den meteorologiska våren tog ett rejält kliv norrut då hela Götaland och stora delar av Svealand nu observerade meteorologisk vår.

Nya värmerekord för februari

Lågtrycken passerade sedan på löpande band och flera nederbördsområden berörde främst den norra delen av landet. I samband med lågtrycken fortsatte det föras in mild luft över landet och den 22 var en ovanligt varm dag. Solen visade sig på många håll i södra delen av landet och flera stationer i Götaland fick sina februarirekord slagna. Däribland Hoburg som noterade 10,4°, tidigare rekord där var 8,2° från 2019.

Den 23 passerade ett lågtryck över södra Norrland vilket gav regn i nordöstra Götaland och över Svealand och södra Norrland. Från Jämtland och norrut övergick nederbörden i snö. Nederbörden mattades av under eftermiddagen och på flera håll började solen visa sig.

Det lågtrycksdominerande väderläget fortsatte även den 24 och en ny varmfront med tillhörande nederbörd rörde sig upp över Norrland och plusgrader noterades i hela landet förutom i fjällen. I Götaland blev det på sina håll en del sol och flera stationer uppmätte för årstiden riktigt höga temperaturer. I samband med en front blev det blåsigt i fjällen.

Svenskt februarirekord

Mildluften stannade kvar och den 25 var det åter plusgrader i nästan hela landet. Lättare nederbörd i både form av snö och regn berörde fjällen och norra Norrland, annars var det uppehållsväder. I östra Götaland och östra Svealand noterades åter en riktigt varm februaridag och flera stationer noterade nytt februarirekord. Kalmar flygplats blev varmast i landet med 17,0°, vilket blev ett nytt nationellt februarirekord.

Den 26 blev det en tillfällig stabilisering i vädret då en högtrycksrygg växte in och på flera håll blev det en solig eftermiddag.

Den 27 närmade sig ett intensivt lågtryck norra Skandinavien och det började blåsa upp i fjällen. Lågtrycket passerade sedan norr om Skandinavien den 28 och gav riktigt blåsigt och flera stationer i fjällen uppmätte stormstyrka i medelvind. Blåsigast blev det i Stekenjokk där det blåste 31,5 m/s i medelvind både den 27 och 28. Tarfala hade en byvind på 48,3 m/s. Lågtrycket förde även med sig nederbörd i form av både regn och snö på flera håll i Norrland. I södra Sverige var det uppehållsväder och på flera håll bjöds det på en del sol.

Tussilago
Tidig tussilago vid Sörsjön norr om Norrköping den 27 februari 2021. Foto Amanda lundgren Förstora Bild

Över södra Sverige började en högtrycksrygg växa in och månadens sista dag bjöd på en hel del sol i Götaland och Svealand. Även om morgonen var kylig med minusgrader i delar av Götaland och Svealand steg temperaturen snabbt på dagen och flera stationer noterade nya februarirekord, bland annat Landsort, Arvika, Örebro och Karlstad.

Högsta temperatur, februari 2021
Norrland +10,7° den 28 Gävle (Gästrikland)
Svealand +15,4° den 28 Örebro flygplats (Närke) och Säffle (Värmland)
Götaland +17,0° den 25 Kalmar flygplats (Småland)
Lägsta temperatur, februari 2021
Norrland -37,0° den 18 Nikkaluokta (Lappland)
Svealand -32,2° den 11 Särna (Dalarna)
Götaland -28,5° den 13 Horn (Östergötland)
Högsta nederbörd, februari 2021
Norrland 146,5 mm Mjölkbäcken (Lappland)
Svealand 71,7 mm Älvkarleby (Uppland)
Götaland 51,1 mm Fridlevstad (Blekinge)
Lägsta nederbörd, februari 2021
Norrland 4,7 mm Dravagen A (Härjedalen)
Svealand 2,2 mm Särna (Dalarna)
Götaland 1,5 mm Härsnäs (Östergötland)
Högsta lufttryck, februari 2021
Norrland 1041,0 hPa den 12 Tännäs (Härjedalen)
Svealand 1041,9 hPa den 12 Malung (Dalarna)
Götaland 1041,6 hPa den 13 Nordkoster (Bohuslän)
Lägsta lufttryck, februari 2021
Norrland 990,8 hPa den 25 Nikkaluokta (Lappland)
Svealand 995,1 hPa den 1 Örskär (Uppland)
Götaland 996,3 hPa den 1 Väderöarna (Bohuslän)
Största snödjup, februari 2021
Norrland 152 cm den 10 Höglekardalen (Jämtland)
Svealand 83 cm den 1-3 Storbron (Dalarna)
Götaland 67 cm den 11 Tryserum (Småland)

Dygnsnederbörd på minst 40 mm februari 2021 (4 kB, pdf)

Medelvindhastighet vid kuststationer på minst 21 m/s i februari 2021 (4 kB, pdf)