Februari 2013 – Dominerades av kraftiga temperatursvängningar

Början på månaden var kall i norra Sverige med månadens lägsta temperatur -37,8° rapporterad från Nikkaluokta i Lapplandsfjällen den 7. Sedan slog det helt om och den meteorologiska våren kom till och med till några enstaka platser i Norrland. Månadens högsta temperatur uppmättes i Brovallen i Dalarna den 27 och var +11,9°.

Ostadig inledning

Inledningen var ostadig och lågtrycksbetonad med snabba temperaturväxlingar och en del nederbörd.

Ett lågtryck hade sitt centrum över nordöstra Norrland den 1 och bakom detta strömmade kall luft ner över landet. En högtrycksrygg växte in över Svealand den 2, medan ett nytt lågtryck från Norge drog in över mellersta Norrland. Ytterligare ett mindre lågtryck berörde södra Skåne.

Den 3 var det klart och kallt i stora delar av landet, men längst i norr tidvis snöfall. Under kvällen mulnade det på från sydväst framför en annalkande front. Det för dagen största snödjupet rapporterades från Katterjåkk i Lapplandsfjällen och var 133 cm.

Från ett lågtryck med centrum vid Island sträckte sig en front som passerade under dagen den 4 i nordostlig riktning över Sverige. Fronten gav blötsnö och regn i söder samt snöfall längre norrut. Ett nytt lågtryck bildades på fronten och rörde sig sakta öster ut över Svealand. Största snödjupet som uppmättes var 144 cm i Jokkmokk och största snödjupsökningen var 5 cm i Saittarova i Norrbotten samt Skröven i Lappland. Frontpassagen följdes av blixturladdningar över Skåne vilket hör till ovanligheterna under vintersäsongen.

Satellitbild över Norden 5 februari 2013.
Satellitbild över Norden 5 februari 2013. Över Svealand syns molnvirveln som utgör centrumet för lågtrycket som sakta försköts söderut. Förstora Bild

Lågtrycket över Svealand ändrade riktning och rörde sig den 5 något åt söder mot Götaland. Snöandet fortsatte under dagen över stora delar av landet, men på sina håll i södra Sverige bröt solen igenom molntäcket. Största snödjupet denna dag var 146 cm i Jokkmokk, medan största ökningen fick Hattsjöbäcken i Ångermanland med 27 cm. Även denna dag förekom blixturladdningar i Skåne.

Februari 2013 - Blixtdagar
Åskdagar under februari 2013. Förstora Bild
Februari 2013 - Antal blixtar
Totalt antal blixtar februari 2013. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Klart och kallt i norr

Dygnsmedeltemperaturens avvikelse från den normala, 9 februari 2013
Dygnsmedeltemperaturens avvikelse från den normala, 9 februari 2013. Förstora Bild

Lågtrycket låg den 6 kvar över södra Sverige och gav fortsatt ostadigt väder och snöfall. Samtidigt växte en högtrycksrygg in över norra Sverige och med det följde kallt väder.

Den 7 försköts lågtrycket över Götaland söderut och snöfallet fortsatte. Nu var i princip hela Sverige, från norr till söder, täckt av ett vitt snötäcke. Längst upp i nordväst fanns högtrycket kvar och i fjällen var det en del solglimtar. Det blev riktigt kallt med som mest -37,8° i Nikkaluokta i Lapplandsfjällen, vilket skulle visa sig vara månadens lägsta temperatur.

Nästföljande dag var ett lågtryck över Östersjön på väg åt nordväst mot svenska kusten. Framför lågtrycket fanns ett snöfallsområde som till en början berörde östra Götaland och Svealand. Den nordliga till nordostliga vinden tilltog. Över nordvästra Norrland var högtrycket stabilt och det förekom en del solsken.

Den 9 fortsatte snöfallet över Götaland, Svealand och Norrlandskusten, medan det i nordvästra Norrland var fortsatt klart och kallt. Det var då ett temperaturunderskott på mer än 10 grader i nordvästra Lappland.

De två följande dagarna behöll högtrycket sitt grepp om norra Norrland. Snöbyar drog in från öster över Norrlandskusten och nordöstra Svealand.

Mild luft från sydväst

Högtrycket försköts den 12 österut men hindrade ändå nya lågtryck från att dra in över landet. Emellertid kunde mild och fuktig luft dra in från sydväst med början den 13 och gav gråa och disiga dagar. Samma typ av väder höll sedan i sig ända fram till den 18. Under denna period föll det även sparsamt med nederbörd.

Vinterdag i Vemdalen 20 februari 2013.
Vinterdag i Vemdalen 20 februari 2013. Foto Erik Engström Förstora Bild

Ett tudelat Sverige

Dygnsmedeltemperaturens avvikelse från den normala, 21 februari 2013
Dygnsmedeltemperaturens avvikelse från den normala, 21 februari 2013. Förstora Bild

Från den 18 bildades ett nytt högtryck över norra Norrland vilket ännu en gång gav sjunkande temperaturer där. Ett lågtryckssystem passerade över södra Sverige och med det regn och blötsnö. Den 19 sjönk temperaturen ytterligare i landet.

Högtrycket vandrade söderut den 20 och det klara och kalla vädret längst upp i norr gick mot sitt slut. Längre söderut blåste det kraftiga nordostliga vindar som drev in snöbyar över ostkusten. Det största tillskottet av snö fick Nybro-Slättingebygd i Småland med 14 cm nysnö.

Följande dag drog det in snöbyar över sydöstra och nordvästra delarna av landet. Däremellan var det stabilare men mest grått väder som följd av högtrycket som nu befann sig över södra Norge. Högtrycket delade temperaturmässigt Sverige på mitten. I Götaland och Svealand blåste det kalla nordostliga vindar, medan det i Norrland drog in mild luft från väster. Detta gav en lite märklig temperaturkarta med milt i norr och kallt i söder.

Snödjupskarta för 15 februari 2013.
Snödjup den 15 februari 2013. Förstora Bild
Snödjupskarta för 28 februari 2013.
Snödjup den 28 februari 2013. Förstora Bild

Något mildare avslutning

Vädersituationen med milt i norr och kyligt i söder höll i sig till och med den 24. Sedan blev det efterhand mildare även över södra delen av landet. Den 25 rådde hårda västvindar med täta snöbyar i fjällen. De starka västvindarna i fjällen fortsatte den 26 och som mest blåste det 32 m/s i Stekenjokk i Lappland. En stark föhneffekt bidrog till temperaturer upp mot +10° i Piteå.

Den 27 bjöd på fortsatt milda västvindar i norr och också något mildare i söder. En del regn och snö föll över Norrland. Dagens och månadens högsta temperatur var +11,9° och uppmättes i Brovallen i Dalarna. Månadens sista dag var blåsig i Norrland med tidvis snö och regn. I Götaland och Svealand var det dock en fin vårdag med övervägande solsken.

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i februari 2013.

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i februari 2013

Karta med soltimmar under februari 2013.
Antal soltimmar i februari 2013. Förstora Bild
Februari 2013 - Medelmolnighet
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under februari 2013. Förstora Bild

Tidig vår i Norrland

I samband med ett högtryck över norra Norrland som gav klart och kallt väder rapporterades den 7 månadens lägsta temperatur. Det var -37,8° i Nikkaluokta i Lapplandsfjällen. Under de sista dagarna i månaden blåste kraftiga men milda västvindar över främst mellersta och norra Sverige. Detta bidrog till att månadens högsta temperatur, +11,9°, uppmättes den 27 i Brovallen i Dalarna.

Månaden var som helhet varmare än normalt. Varmast var det i nordöstra Norrland, med upp till 5 graders temperaturöverskott. Undantaget var delar av västra Götaland som hade någon enstaka grad kallare än normalt. Vi får gå tillbaka ända till den extremt varma februarimånaden 2008 för att hitta en som var varmare.

De milda västvindarna som blåste över Norrland den 21 till den 28 ledde till att att våren anlände till några enstaka platser i norra Sverige, utan att så hade skett i södra delen av landet, vilket är mycket ovanligt. Enligt den meteorologiska definitionen för vår ska dygnsmedeltemperaturen ha varit över 0°C sju dygn i rad. Vårens ankomst räknas då från det första av dessa sju dygn.


 

Februari 2013 - Temperaturavvikelse
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i februari 2013. Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i februari 2013.
Medeltemperaturen i februari 2013. Förstora Bild

Mycket snö i nordvästra fjällen

Det kom mer nederbörd än normalt i de östra delarna av Götaland och Svealand. Det största överskottet av nederbörd fick emellertid nordligaste delen av fjällkedjan. I mellersta delen av fjällkedjan samt västra Götaland och västra Svealand föll det dock mindre nederbörd än vad som är normalt. Februari 2012 var övervägande blötare jämfört med i år, medan 2011 var ungefär på samma nivå som 2013 men med i princip en omvänd geografisk fördelning.

Snödjupet var under februari för ett antal platser längst i norr över 1 meter. Större delen av Götaland hade barmark vid månadens början, men från och med den 7 hade nästan hela landet ett snötäcke. I slutet av månaden fick åter igen västkusten barmark.

Februari 2013 - Nederbördsavvikelse
Nederbörd i procent av det normala under februari 2013. Förstora Bild
Karta över nederbörd februari 2013.
Nederbörd under februari 2013. Förstora Bild
Högsta temperatur, februari 2013
Norrland +10.8° den 27 Åmot (Gästrikland)
Svealand +11.9° den 27 Brovallen (Dalarna)
Götaland +11.8° den 27 Gladhammar (Småland)
Lägsta temperatur, februari 2013
Norrland -37.8° den 7 Nikkaluokta (Lappland)
Svealand -28.7° den 21 Särna (Dalarna)
Götaland -19.3° den 12 Hällum (Västergötland)
Högsta nederbörd, februari 2013
Norrland 129 mm Katterjåkk A (Lappland)
Svealand 68 mm Älvkarleby (Uppland)
Götaland 60 mm Svinhult (Östergötland)
Lägsta nederbörd, februari 2013
Norrland 5 mm Pite-Rönnskär A (Västerbotten)
Svealand 13 mm Svenska Högarna A (Uppland)
Götaland 7 mm Vinga A (Västergötland) och Måseskär A (Bohuslän)
Högsta lufttryck, februari 2013
Norrland 1037.9 hPa den 20 Hemavan flygplats (Lappland)
Svealand 1037.6 hPa den 25 Arvika (Värmland)
Götaland 1037.2 hPa den 26 Såtenäs (Västergötland)
Lägsta lufttryck, februari 2013
Norrland 975.6 hPa den 1 Pajala (Norrbotten)
Svealand 976.2 hPa den 5 Kloten (Västmanland)
Götaland 978.3 hPa den 4 Gårdsjö (Västergötland)
Största snödjup, februari 2013
Norrland 146 cm den 5-21 Jokkmokk (Lappland)
Svealand 82 cm den 13 och 14 Älvkarleby (Uppland)
Götaland 50 cm den 10 Hult (Östergötland)

Medelvind över 21 m/s i februari 2013

Dygnsnederbörd över 40 mm i februari 2013