Februari 2013 - Värmerekord för norra halvklotet

Februari blev bistert kall i östra Sibirien men i övrigt var det milt väder som dominerade på norra halvklotet. Passande nog blev det även ett nytt februarirekord för den norra hemisfären. I Nordamerika drog ett kraftigt vinteroväder fram och på Japan uppmättes ett nytt snödjupsrekord. På södra halvklotet blev den sista sommarmånaden varm på många håll.

Global temperaturanomali februari 2013
Avvikelse från normal månadsmedeltemperatur i februari 2013. Förstora Bild

Europa

Kallt vinterväder dominerade i västra Europa med temperaturunderskott på omkring 1 grad. I östra Europa var det däremot milt med temperaturer på i allmänhet 4-7 grader över det normala. Även på Island var det stora temperaturöverskott. Reykjavik och Stykkisholmur hade båda sin tredje mildaste februarimånad. Där har mätningar pågått i 143 respektive 168 år.

Den 22 drabbades Aten i Grekland av kraftiga åskväder som orsakade översvämningar.

I övrigt var vädret relativt händelsefattigt i Europa mycket beroende på att högtryck dominerade vädermönstret. Ett undantag utgjorde området kring centrala Medelhavet där lågtryck dominerade under månadens första halva innan slutligen mer högtrycksbetonat väder bredde ut sig där under de sista veckorna av februari.

Medellufttryck över Europa i februari 2013.
Medellufttryck över Europa i februari 2013. Förstora Bild

Nordamerika

Den 8-9 februari drog en mycket kraftig snöstorm, kallad ”Nemo” fram över nordöstra USA med stora problem i trafiken och elförsörjningen. Omkring 10 människor omkom till följd av ovädret. Även östra Kanada drabbades men inte alls med samma effekter.

Tornadosäsongen inleddes tidigt i januari och fortsatte in i februari. Den 11 drabbades Hattiesburg i Mississippi av säsongens första EF-4 tornado på den så kallade Fujitaskalan. Med undantag för västra USA så var februari övervägande mild i Nordamerika. I västra Kanada var månaden lokalt 7 grader varmare än normalt.

Arktis

Föga förvånande fortsatte det att vara temperaturöverskott i ryska Arktis även om de inte blev lika stora som föregående månader. Isläget i Arktis var fortsatt mycket lindrigt.

I början av månaden strömmade mildluft från Atlanten in över södra Grönland och Narsarsuaq rapporterade +8 grader den 2. Över ett mindre område av kanadensiska Arktis blev februari lite kallare än normalt med underskott på 2-3 grader.

Asien

Februari inleddes med kallt vinterväder i Sibirien med temperaturer ner mot 50-55 minus på flera håll. Strax nordost om det klassiska köldhålet Ojmjakon i östra Sibirien rapporterade den relativt nya stationen Delyankir månadens lägsta temperatur i bebodda områden på norra halvklotet med -56,6° den 2. Kylan gjorde att de största temperaturunderskotten i nordöstra Sibirien lokalt var 7-8 grader. I Japan uppmättes landets hittills största officiella snödjup då Sukayu Onsen på ön Honshu rapporterade hela 515 cm den 21.

Medan det var kallt i nordöstra Sibirien så var det osedvanligt varmt i sydöstra Asien med temperaturöverskott på som mest 4-5 grader. Saudiska Mekka rapporterade 39,2° den 24-25 vilket är den högsta temperatur som uppmätts i februari på Arabiska halvön.

Afrika

Månadens, och för övrigt norra halvklotets, mest omtalade händelse inträffade den 27 då Abu Na’Ama i Sudan uppmätte 44,5° vilket är den högsta temperatur som uppmätts på norra halvklotet i februari. Även i Sydafrika bjöd februari på rejäl värme med nästan 47° i Vioolsdrif.

I västra Nordafrika blev det en kall februari då maritim polarluft drog ner över området. I bergsområdena i Algeriet och Marocko hamnade nattemperaturerna väl på minussidan. Den 7 snöade det i stora delar av Algeriet och lokalt föll mer än 1 dm nysnö.

Australien/Oceanien

Efter den rekordvarma januarimånaden avslutades den kalendariska sommaren i Australien med en mer måttfull värme i februari. Vid ostkusten var temperaturen lokalt något under det normala. Även om månaden för landet som helhet inte blev lika varm som den rekordvarma januarimånaden så räckte det för att sommaren 2013 skulle bli den varmaste som observerats sedan regelbundna mätningar inleddes i Australien 1910.

Den 23 februari drabbades New South Wales av mycket stora regnmängder på 200-400 mm med översvämningar som följd. I slutet av månaden bildades den tropiska cyklonen Rusty som den 27 drog in över nordvästra Australien med kraftigt regn.

Orkanen Rusty
Orkanen Rusty den 26 februari 2013 precis innan den nådde land vid Port Hedland i västra Australien. Källa: Foto NASA Goddard MODIS Rapid Response Team

På Nya Zeeland var månaden osedvanligt solig och flera platser upplevde sin soligaste februarimånad sedan mätningarna började, till exempel i huvudstaden Wellington där solskensmätningar pågått sedan 1928. Det soliga vädret gjorde även att månaden på många håll blev extremt torr. I Hokitika där man mätt nederbörden sedan 1866 blev februari 2013 den tredje torraste som observerats.

Antarktis

Den argentinska forskningsstationen Base Marambio på Västantarktis uppmätte den 25 hela +13,8°. Värdet är endast en grad från det Antarktiska värmerekordet från januari 1974. Trots denna höga temperatur var månaden överlag något kallare än normalt.

Södra Indiska Oceanen

Fyra tropiska cykloner bildades under månaden. Kraftigast var Haruna som den 21 kortvarigt nådde kategori 3 på Saffir-Simpsonskalan. I samband med Haruna föll närmare 300 mm regn på 24 timmar på Île Europa den 20. Haruna försvagades dock något innan den drog in över Madagaskar den 22.

Sydamerika

Den sista sommarmånaden blev varm eller mycket varm. I östra Brasilien var månaden i allmänhet 2-3 grader varmare än genomsnittet.

Månadens högsta och lägsta temperaturer samt största nederbörd under 24 timmar

Europa

 • 27,3° den 1 Pego, Spanien
 • -40,8° den 28 Moseyevo, Ryssland
 • 183 mm den 28 Carcaixent, Spanien

Asien

 • 41,4° den 28 Prome, Burma
 • -56,6° den 2 Delyankir, Sibirien
 • 242 mm den 17 Menado, Indonesien

Arktis

 • 7,9° den 1 Narsarsuaq, Grönland
 • -51,6° den 24 Summit, Grönland (3 200 möh)
 • -51,4° den 28 Eureka, Kanada (lägsta lufttemperatur för stationer under 1 000 möh)

Nordamerika

 • 40,5° den 24 Grisjalva, Mexiko
 • -49,2° den 18 Shepherd Bay, Kanada
 • 186 mm den 10 Waynesboro, Mississippi (USA)

Sydamerika

 • 44,3° den 1 Santiago del Estero, Argentina
 • -3,6° den 20 Balmaceda, Chile
 • 248 mm den 18 Catamarca Aero, Argentina

Antarktis

 • 13,8° den 24 Base Marambio
 • -59,3° den 20 Dome A (4 100 möh)

Afrika

 • 46,7° den 25 Vioolsdrif, Sydafrika
 • -6,4° den 27 Setif, Algeriet (1040 möh)
 • 299 mm den 20 Île Europe

Australien/Oceanien

 • 46,9° den 6 Learmonth och den 17 Eyre, Australien
 • -2,2° den 2 Mount Hotham (1 300 möh), Australien
 • 419 mm den 23 Yarras, Australien
Globala temperaturextremer februari 2013
Högsta och lägsta temperaturer samt största nederbördsmängder under 24 timmar i februari 2013. Förstora Bild

Källor:

Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens webbsidor samt från det ordinarie globala observationsutbytet.
Maximiliano Herrera (personlig kontakt)