Februari 2013 - Normala vattenförhållanden

De hydrologiska förhållandena i landet var tämligen normala under februari. I östra Svealand och delar av Norrland fanns mer snö än normalt. I nordöstra Norrland var grundvattennivån mycket över den normala.

Vattenföring

Under månaden har vattenflödena varit nära de normala i nästan hela landet. Några undantag finns dock, Motala Ström och Nyköpingsån har haft flöden betydligt över de normala. Under månadens sista dagar skedde en viss snösmältning, men flödena i vattendragen ökade inte nämnvärt.
 

Vattenföring vid 20 mätstationer i februari 2013.

Vattenstånd

Vattennivån i Storsjön har sjunkit under hela februari och i slutet av månaden var vattenståndet 290,77 meter över havet. Det är den lägsta vattennivå som uppmätts i februari sedan sjöns reglerades 1940.

Vattennivån i Vättern och Vänern har sjunkit under februari, men ligger fortfarande högt. Vattenståndet i Mälaren och Hjälmaren är normalt för årstiden.
 

Detaljerad tabell över vattenstånd i sjöar februari 2013.

Snö

I början av månaden var det barmark i delar av Götaland och Svealand, men den 7 februari blev större delen av landet snötäckt. Under månadens sista dagar var det plusgrader i stora delar av landet. En viss snösmältning skedde, men minskningen av snötäcket blev inte så stor. Vid månadsskiftet var det barmark längs västkusten och i delar av Skåne.

Snöns vatteninnehåll var högre än det normala i östra Svealand, längs Norrlandskusten och i delar av norra Norrlands skogsland. I Götaland, Jämtlandsfjällen och i södra Lapplandsfjällen var snöns vatteninnehåll mindre än det normala.
 

Grundvattennivå

Sverige dominerades av nivåer för årstiden nära och över de normala. Nordöstra Norrland hade nivåer mycket över de normala. Sydvästra delen av Götaland hade nivåer under de normala.

Grundvattennivåerna har sedan januari i allmänhet sjunkit med 10–40 cm. På enstaka platser i Götaland och Norrland har nivåerna stigit med 10–30 cm.

Snötäckets beräknade vattenvärde 15 februari 2013.
Karta över snöns beräknade vattenvärde, 15 februari 2013. Förstora Bild
Grundvattennivån 15 februari 2013 enligt SGU.
Karta över grundvattennivåer 15 februari 2013 enligt SGU. Förstora Bild