December 2021 - Kall med vit jul i nästan hela Sverige

Årets sista månad, december, inleddes med att ett omfattande snöoväder drog in över södra och mellersta Götaland där det på sina håll föll 20-30 cm nysnö. I norr var det däremot kallt. Lucia blev mild i en stor del av landet och följdes sedan av än mildare luft innan kalluften åter kopplade greppet under julveckan. Själva julhelgen blev kall och torr i hela landet. I norr var marken vit av snö. I söder låg ett tunt snötäcke på de allra flesta håll. Mildluften återkom sedan under nyårsveckan i södra Sverige där det nya året ringdes in med slask i söder.

Temperatur - Mycket kall inledning

Sträng kyla i så gott som hela landet i början av månaden lade grunden till den, för landet som helhet, första kalla decembermånaden sedan 2012. Hela landet hade temperaturunderskott på 0-5 grader från normalt (avser normalperioden 1991-2020). De största temperaturunderskotten återfanns i ett mindre område mellan Umeälven och Vindelälven i norra Norrland. Det minsta underskottet stod Falsterbo i Skåne för. Där var december bara 0,3 grader kallare än normalt.

Månadens lägsta temperatur i landet blev -43,8° och uppmättes i Naimakka på Finlands nationaldag den 6 december. Värdet är nytt decemberrekord för Naimakka. Därtill är värdet det lägsta som uppmätts i Sverige oavsett månad sedan 2001 då Svealandsrekordet på -44,0° för februari sattes i Idre-Storbo i Dalarna. För december månad är Naimakkas värde det lägsta som registrerats i Sverige sedan 1986 då det var -45,0° i Stenudden i Lappland.

Näst kallast var Karesuando som den 6 hade -41,9° innan mätaren där tillfälligt lade av på grund av den stränga kylan. Då SMHIs policy är att i möjligaste mån undvika att interpolera fram rekord har lägsta temperatur för Karesuando i december satts till just -41,9° vilket gör det till den officiellt lägsta temperaturen där sedan 1915 då decemberrekordet på -42,0° uppmättes. En lika låg temperatur uppmättes där i december 1898.

Månadens högsta temperatur uppmättes den 18 då mild luft strömmade in. I kombination med föhn uppmättes de högsta temperaturerna i norra Svealand och södra Norrland. Allra mildast var det då med 10,6° i Uppsala i Uppland följt av 10,5° på Ärna flygplats strax utanför Uppsala. Nästan lika milt var det i södra Norrland där Hudiksvall i Hälsingland uppmätte 10,3°. I norra Norrland blev maximitemperaturen 5,9° i Kvikkjokk-Årrenjarka i Lappland. I Götaland såg de 9,5° som uppmättes i Gladhammar i Småland den 18 länge ut att bli månadens högsta i Götaland. På nyårsafton uppmättes emellertid 9,7° i Kalmar i Småland.

Sverigekarta som visar månadsmedeltemperaturen under december 2021
Månadsmedeltemperaturen under december 2021. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under december 2021.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under december 2021 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild

Jämförelse med tidigare decembermånader i Sverige och globalt

Sverigemedeltemperaturen för december 2021 hamnade nästan exakt på referensvärdet gällande 1860-1900.

Medeltemperaturer i december i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen i december (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen i december (data från CRU). Förstora Bild

Nederbörd - Nya decemberrekord på månadens första dag

På månadens första dag föll ovanligt stora mängder nederbörd i samband med ett intensivt lågtryck som rörde sig över södra Götaland. Fem stationer i sydöstra Götaland, fyra med mer än 100-åriga mätserier, noterade då nya decemberrekord för största dygnsnederbördsmängd. Rekordstationerna ifråga var Karlshamn (Blekinge, startår 1858), Ölands södra udde (startår 1881), Kalmar (Småland, startår 1858), Hoburg (Gotland, startår 1879) och Helsingborg (Skåne, startår 1926). Malmö (Skåne, startår 1917) och Falsterbo (Skåne, startår 1880) hade sin näst största dygnsmängd i december medan Hanö (Blekinge, startår 1881) och Lund (Skåne, startår 1860) hade sin tredje största dygnsmängd.

Månadens allra största mängd föll i Knopparp i Skåne där man fick 59,0 mm. Värdet är även det största som uppmätts i landskapet Skåne i december under perioden 1945-2020. Den tidigare toppnoteringen var på 55,5 mm från Hallamölla 1976.

Den myckna nederbörden i sydöstra Götaland denna dag lade grunden till att månaden där som helhet blev mer nederbördsrik än normalt (avser 1991-2020). Även i Jämtlandsfjällen föll lite mer nederbörd än normalt. I resten av landet blev december torrare än normalt. Lokalt var det fråga om en ovanligt torr december. Nordkoster i Bohuslän (startår 1967) hade en rekordtorr decembermånad med endast 16,1 mm. Det tidigare rekordet på 16,5 mm var från 2010. I Blomskog (startår 1964) i Värmland var det den näst torraste decembermånaden som observerats efter 1995 medan Torup (startår 1972) i Halland ihop med 1981 hade sin tredje torraste upplaga efter 1995 och 2002.

Sverigekarta som visar nederbördssumma under december 2021
Nederbördssumma under december 2021. Förstora Bild
Nederbördens avvikelse från det normala under december 2021.
Nederbördens avvikelse från det normala under december 2021 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild

 

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i december 2021 (745 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i december 2021 (24 kB, pdf)

Vind - Ingen storm denna månaden heller

Praktiskt taget hela landet fick byvindar som var under normalvärdet för perioden 1996-2015. Endast i delar av fjällvärlden bjöds det på lite byigare vindar än normalt. Inte heller i december uppträdde någon storm vid våra kuster. I fjällen förekom några enstaka tillfällen med stormvindar vid vindutsatta platser. Som mest blåste det 26,4 m/s i medelvinden vid dygnsskiftet den 18-19 uppe på Blåhammaren (1087 möh) i Jämtland. Den högsta byvinden som observerades under månaden var 35,6 m/s, även det uppe på Blåhammaren men då den 16.

Sverigekarta som visar byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under december 2021
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under december 2021. Förstora Bild

Snö - Vit jul i nästan hela Sverige

Snödjupet i centimeter på julaftons morgon 2021.
Snödjupet i centimeter på julaftons morgon 2021. Källa: SMHI. Förstora Bild

Under månadens första vecka växte snödjupet till sig rejält i Götaland. Månadens största snödjup i Götaland blev 43 cm uppmätt i Krokshult i Småland den 6-7 december. Nästan hela landet var kortvarigt snötäckt runt den 10. Mildare luft under Luciaveckan tärde mycket hårt på snötäcket och i början av julveckan var det barmark på de allra flesta håll i Götaland och södra Svealand. Ett tunt lager av nysnö som föll före jul samt på julaftons natt gjorde att julhelgen 2021 blev vit på de allra flesta håll i landet.

Längre norrut var snödjupet betydligt mer stabilt även om snödjupen inte var särdeles imponerande. De 82 cm som uppmättes vid automatstationen i Katterjåkk den 19 december blev månadens största i landet.

Även om snön i söder i stort försvann i samband med Luciaveckans mildväder hann det lokalt i sydvästra Götaland byggas upp ansenliga  snödjup för att vara i december.

  • Osby i norra Skåne hade 31 cm snö den 4 vilket ihop med 1981 är det femte största snödjupet i december efter 2001 (41 cm), 2010 (39 cm), 1955 (36 cm) och 1979 (35 cm). Digitaliserade snödjupsdata för Osby finns i kontinuerlig form från 1953 och framåt.
  • Linhult (startår 1911) i Västergötland hade som mest 35 cm snö den 4-7 december vilket är ett av de största decembersnödjupen i modern tid. För perioden 1945-2020 där digitaliserade snödjupsdata finns är det bara decembermånaderna 1965 (49 cm), 2010 (37 cm) och 1955 (36 cm) som större snödjup förekommit. 
  • I Kållered strax söder om Göteborg upprättades stationen så sent som 1994. Men de 30 cm som uppmättes där den 3 december är det hittills största snödjup som observerats där under en decembermånad. Den tidigare toppnoteringen från december 2010 var på 28 cm.
Sverigekarta som visar snödjupet den 15 december 2021
Snödjup den 15 december 2021. Förstora Bild
Sverigekarta som visar snödjupet den 31 december 2021
Snödjup den 31 december 2021. Förstora Bild

Solskenstid - Mer sol än normalt i större delen av landet

På de allra flesta håll i landet lyste den bleka decembersolen mer än normalt. Allra mest sol fick man ute på Nordkoster i norra Bohuslän där 67 soltimmar registrerades. I Göteborg (startår 1983) var de något färre, 57, men det är å andra sidan nytt solrekord för december där. Det tidigare rekordet på 53 soltimmar var från 2016. Endast fyra solstationer, Falsterbo, Lund, Östersund och Luleå, hade mindre sol än normalt. Längst i norr var solen antingen för svag eller så rådde polarnatt där vilket gav 0 soltimmar.

December månads enskilt soligaste dagar var den 16-17 och den 25-26. De solfattigaste dygnen var den 8-13 samt den 28-31. Luciadagen den 13 och Nobeldagen den 10 december intog jumboplaceringen. Inte en enda soltimme registrerades då vid någon av våra solstationer.

Sverigekarta som visar antal soltimmar under december 2021.
Antal soltimmar i december 2021. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under december 2021.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under december 2021. Förstora Bild

Åska

På månadens första dag registrerades några få blixturladdningar söder om Emån i Småland. En urladdning registrerades även den 5 i höjd med Linköping i Östergötland.

Sverigekarta som visar antal åskdagar under december 2021
Antal åskdagar under december 2021. Förstora Bild
Sverigekarta som visar totalt antal blixtar under december 2021
Totalt antal blixtar under december 2021. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Vädret dag för dag

Månadens första dag, den 1 december, bjöd på kallt väder i hela landet. Endast längs syd- och västkusten höll sig temperaturen ännu över noll. Kallast i landet var det i Nikkaluokta med -35,0° men det var bistert kallt även i östra Götaland med lokalt under -15°. Horn i södra Östergötland hade -17,2°.

Under dagen rullade ett intensivt lågtryck in över södra och mellersta Götaland där det på sina håll föll stora mängder nysnö. Allra mest fick Knopparp i Skåne med 59,0 mm. Värdet är det största kända som observerats i Skåne för perioden 1945-2020. Den tidigare toppnoteringen för december på 55,5 mm var från Hallamölla och uppmättes 1976. För stationer med längre mätserier, i det här fallet Kalmar, Karlshamn, Helsingborg, Ölands södra udde och Hoburg, noterades en rekordstor dygnsnederbördsmängd för december månad.

Ungefär samtidigt under dagen den 1 som lågtrycket i söder drog ett snöfallsområde in österifrån över nordöstra Norrland. Detta rörde sig sedan bara långsamt söderut under kvällen. Parakka i Lappland fick 12,8 mm.

Snöfallsområdet i norr rörde sig påföljande dag, den 2, endast mycket långsamt söderut. Några större mängder var det inte fråga om. Piteå fick 12,0 mm. I söder rörde sig det djupa lågtrycket österut samtidigt som det försvagades. De största nederbördsmängderna på 10-20 mm i smält form var koncentrerade till Gotland där Hejnum fick 21,3 mm. Snödjupet hade nu även vuxit till sig rejält på flera håll i Götaland. Ankarsrum i Småland gick från 4 cm den 1 till 35 cm den 2.

Natten till den 3 blev bistert kall, särskilt i Götaland där temperaturen återigen lokalt sjönk under -15° i samband med lättande molntäcke. Som lägst -20,6° i Horn. Kallast i landet var det dock i Storlien-Storvallen i Jämtlandsfjällen med -28,8°, även det i samband med uppklarning. Samtidigt började nu ett högtryck från Ishavet få inflytande över vädret i norr. Nederbördsområdet i norra Norrland löstes efterhand upp. Dagen bjöd på mycket moln förutom i Jämtlandsfjällen där solen visade sig. Längs Norrlandskusten en del snöbyar i ostvinden. Under sena eftermiddagen drog ett nederbördsområde in över sydligaste Götaland där det som mest föll runt 10 mm. Där blev det nu även lite mildare.

I Norrköping observerades en halo fredagen den 3 december.
I Norrköping observerades en halo fredagen den 3 december. Foto Alexandra Ohlsson Förstora Bild

Helgen den 4-5 december

Lördagen den 4 bjöd på mycket moln i landet men här och var, bland annat i sydöstra Svealand, lyckades solen titta fram bakom molnen. I nordligaste Norrland förstärktes högtrycket från Ishavet alltmer. Dess centrum låg nu över Kolahalvön och det blev nu allt kallare i norra Norrland. Utmed i huvudsak ostkusten förekom snöbyar. På kvällen uppmättes landets lägsta temperatur på -31,0° i Naimakka. Högtrycket fortsatte att förstärkas och temperaturerna fortsatte att falla i Norrland. Till söndagen den 5 var det på de flesta håll i landet nu bistert kallt. Längs ostkusten var kyleffekten påtaglig och där förekom även snöbyar. Gladhammar i östra Småland fick 11,6 mm. Till på kvällen klockan 19 noterades säsongens dittills lägsta temperatur på -37,7° i Nikkaluokta. Men det skulle komma att bli ännu kallare.

Rekordkyla i norra Tornedalen

Natten till den 6 december blev mycket kall och under dagen sjönk temperaturen vid tre stationer (Naimakka, Karesuando och Nikkaluokta) i norra Lappland under -40°. Kallast var det då i Naimakka med -43,8° vilket även blev månadens lägsta temperatur. Nikkaluokta hade som lägst -40,5°.

I Karesuando var den  lägsta observerade temperaturen under dagen -41,9°. Detta är den lägsta uppmätta decembertemperatur där sedan 1915 då decemberrekordet på -42,0° sattes. Lika kallt var det där även i december 1898. 

I både Naimakka och Nikkaluokta har man inte uppmätt en temperatur under -40° så här tidigt på säsongen på minst 60 år. I Karesuando där man har en lång mätserie med minimitemperaturer från 1881 och framåt har -40° endast vid två tillfällen uppmätts så här tidigt på säsongen, nämligen den 24-25 november 1890 samt just den 6 december 1969.

Längs ostkusten fortsatt en del snöbyar men dessa var i allmänhet mindre talrika än tidigare. Under eftermiddagen den 6 sjönk temperaturen till -22,0° i Horn i södra Östergötland. Det skulle dock bli ännu kallare i Horn, som lägst var det -23,7° under sena kvällen vilket bokfördes på den 7. Värdet var även Götalands lägsta temperatur under december. I Naimakka uppmättes -43,5° på kvällen den 6 vilket bokfördes på den 7. Högtrycket i öster försvagades nu och dess centrum hade till på kvällen rört sig bort till Ryssland.  

Natten till den 7 bjöd på varierande molnighet och där det var klart var det också kallt. I norra Sverige hade kylan nu dämpats betänkligt, även i Karesuando, Naimakka och Nikkaluokta. I västra Götaland och Svealand tätnade molnen då mildare luft i väster tryckte på. Detta märktes enkannerligen i norra Götaland. I den västra delen var det frampå dagen omkring 10 grader mildare än i den östra, bortsett från Östgöta- och Smålandskusten då. Även om högtrycket nu dragit bort till Ryssland hade det fortfarande inflytande över vädret. 

Kallt fram till Lucia

Från den 8 vred vinden om till sydostlig vilket dämpade den värsta kylan i hela landet. I östra Götaland och Svealand var det dock inledningsvis ordentligt kallt. I Södermanland hade Tullinge -18,7° medan Film i Uppland rapporterade -18,2°. På Gotland hade Visby -12,8° medan Gotska Sandön rapporterade -10,0°. Utlöparen av högtrycket i öster kom att etablera ett nytt högtryck med centrum i gränstrakterna mellan Ryssland och Baltikum. Detta hindrade mildare luft i väster från att ta sig in över landet, åtminstone för tillfället. Molnen dominerade stort men i fjällvärlden söder om 68°N (ungefär i höjd med Övre Soppero) fanns ändå utrymme för en blek decembersol att titta fram här och var.

Till den 9 var det betydligt mildare och med temperaturer omkring eller strax över noll i söder. Längst i norr förekom fortfarande en del låga temperaturer och Nikkaluokta hade som lägst -32,6°. Molntäcket var fortsatt kompakt i så gott som hela landet, även i fjällvärlden.

Nederbördsområde från kontinenten

Inför Nobeldagen den 10 hade vi nu ett högtryck i öster samtidigt som ett lågtrycksområde hade sitt centrum norr om Brittiska öarna. Samtidigt fanns ett gammalt litet lågtryck nere över kontinenten med tillhörande nederbörd. Detta rörde sig nu norrut i den sydliga till sydostliga luftströmmen. Nederbörden nådde östra Götaland och Svealand kring midnatt den 10 för att sedan sprida sig norrut och västerut under dagen. Tyngdpunkten på nederbörden kom efterhand att hamna i norra Svealand och södra Norrland ¨där det på många håll föll 10-15 mm i smält form. Dagtid var det runt nollan i söder och 0-10 minusgrader i Norrland.

Tredje advent i molnens tecken

Nederbördsområdet från kontinenten fortsatte sin färd norrut den 11 och lämnade efter sig mycket moln och även dimma på sina håll. Till sena kvällen hade det nått upp till norra Norrland.

Inflytandet från högtrycket över Ryssland trycktes nu slutligen undan. Ett djupt lågtryck ute på Atlanten i tandem med ett högtryck över sydvästra Europa pressade på alltmer från väster med mildare luft i släptåg. Efterhand vred vinden över till sydväst. 

Tredje advent den 12 bjöd på mycket moln i landets södra delar och dimma på sina håll. I norra Norrland, söder om Kiruna skymtade en blek decembersol ovan horisonten medan det från Kiruna och norröver var polarnatt. För årstiden rätt normala temperaturer i Götaland och södra Svealand medan det längre norrut blev ytterligare lite mildare denna dag. Till kvällen bredde dimma ut sig på många håll över Götaland och Svealand. Samtidigt hade ett lågtryck bildats ute på Atlanten väster om Brittiska öarna under söndagen och snabbt rört sig åt nordost. Kring midnatt till Lucia hade det sitt centrum norr om Skottland.

Mild Lucia i söder

Lågtrycket över Skottland rörde sig under natten snabbt åt nordost under fördjupning och fick efterhand sitt centrum över Norska havet. Kopplat till lågtrycket fanns en frontzon med lätt splittrad nederbörd som under dagen rörde sig österut över landet samtidigt som det blev lite mildare i söder. Regn upp till södra Norrland och snö längre norrut. Under dagen hade temperaturen nått över nollan i Götaland och större delen av Svealand. Malmö i Skåne stod för Luciadagens högsta temperatur med +7,6°. I allmänhet omkring 5 grader längs Götalandskusten, 0-5 i resten av Götaland och lite över noll i södra och mellersta Svealand. Norr om en ungefärlig linje Mora-Hudiksvall allmänt fortsatt minusgrader och lokalt under -10° i vindsvaga dalgångar.

Under kvällen bredde dimma ut sig på många håll i söder. Samtidigt kulminerade mildluften med som högst +8,0° kring midnatt i Lund och Malmö-Sturup, båda i Skåne.

Vädret följdes av en kortvarig uppklarning den 14 med varierande molnighet under dagen och en del sol. Under dagen var det allmänt plusgrader i Götaland och södra Svealand. Längre norrut fortsatt minusgrader, lokalt under -15° dagtid i vindskyddade dalgångar. Nya frontsystem stod redo i väster och hade till på kvällen nått fram till västligaste Sverige.

Än mildare väder och blåsigt

Ute i väster rörde sig ett nytt nederbördsområde kopplat till lågtryck nordväst om Norge in över landet redan under natten den 15 samtidigt som vinden tilltog. Ett högtryck över kontinenten började samtidigt långsamt röra sig upp mot Brittiska öarna. Efterhand gav detta upphov till en nordvästlig luftström. Mild luft rörde sig nu in över hela landet med plusgrader långt norrut. Under dagen var det allmänt 4-8 plusgrader i Götaland och södra Svealand. Allra varmast i Malmö med 9,2°. I söder mycket moln men i ett område över södra och mellersta Norrland samt Dalafjällen en del sol och i allmänhet minusgrader, lokalt under -10° dagtid. Längst i norr mest molnigt. I de norra fjällen drog snöbyar in under dagen. Mosekälla i närheten av Hemavan i Lappland fick 23,0 mm.

Torrare nordvästvindar drog ner över hela landet den 16 och det blev därför en solig dag i en stor del av Sverige. I fjällen drev det fortsatt in en hel del snöbyar i nordvästvinden, Katterjåkk fick 16,7 mm. Fortsatt mycket milt i hela landet och nu i allmänhet bara några få minusgrader allra längst upp i norr. Mildast i Göteborg och Harstena med 8,9°. I Götaland och södra Svealand var det nu barmark på de allra flesta håll. 

Under sena eftermiddagen drog lågtrycket utanför Norge bort österut och vinden vred kortvarigt om till väst vilket gjorde att snöbyarna i fjällen avtog. Ett nytt fanns dock redo i väster och under eftermiddagen den 17 rörde sig en front kopplad till ett lågtryck på norra Ishavet in över norra Norrland. Samtidigt vred vinden återigen upp till nordväst. Den mesta nederbörden fastnade ånyo i fjällvärlden, främst i Jämtlandsfjällen där Storlien-Storvallen fick 19,3 mm. I söder soligt på många håll men i Skåne i allmänhet dimma som låg kvar under dagen. Fortsatt milt eller mycket milt för årstiden. Efterhand kom en ny portion mycket mild luft att föras in över södra Norrland och norra Svealand bakom fronten, men något större genomslag märktes inte förrän på kvällen.

Den 18 var månadens varmaste dag

Infrusna näckrosblad på Lunnsjön i Jurslaskogen strax utanför Norrköping den 18 december.
Infrusna näckrosblad på Lunnsjön utanför Norrköping den 18 december. Foto Misha Lundgren Förstora Bild

Den nya portionen med mildluft gjorde ihop med föhn att temperaturerna höll sig på plussidan i större delen av södra Norrland den 18. Under natten steg temperaturen upp till hela 9,5° i Järvsö i Hälsingland. Det skulle dock bli än varmare senare under dagen. Allra varmast var det i Uppsala i Uppland med 10,6°. Lokalt var det 5° ända upp i Riksgränsfjällen. Där, liksom i resten av Lapplands- och Jämtlandsfjällen, gav nordvästvinden upphov till talrika byar av snö och regn. Katterjåkk rapporterade 25,1 mm medan Gäddede i Jämtland fick 22,4 mm.

Lågtryckspaketet över Ishavet rörde sig efterhand åt sydost ner över Finland. I kombination med ett högtryck ute på Atlanten som migrerade ihop med ett över Grönland öppnade detta upp för kallare nord- och nordostvindar att börja strömma ner över landet. Den 19 bjöd således på lite lägre temperaturer i hela landet med en hel del sol i söder.

Kall och torr julvecka 

Inledningen av julveckan med start den 20 december återvände så minusgraderna till i princip hela landet. I Nikkaluokta gick man inom 24 timmar från -6,1° på kvällen den 19 till landets lägsta temperatur på -26,4° kvällen därpå. Vädret var nu molnigt på många håll och längs ostkusten förekom en del snöbyar. Dock fanns det här och var utrymme för solen att titta fram. Högtrycket ute över Nordsjön försvagades alltmer och försköts efterhand åt sydost men bibehöll ändå inflytande över vädret även den 21 samtidigt som det blev allt kallare. Nikkaluokta rapporterade -33,5° men även i inre Götaland var det tvåsiffrigt minus med som lägst -13,2° i Hagshult i Småland. 

Vädret ändrades inte mycket till den 22 mer än att högtrycket nu definitivt dragit ner till kontinenten. Detta gav mer sydvästliga vindar. Ett mindre område med nederbörd rörde sig in över södra Götaland under dagen. Detta gav ett tunt lager nysnö på sina håll. De lägsta temperaturerna fortsatte att sjunka. Nattvaara hade -35,8° som lägst medan det var -17,8° ute på Ärna flygplats utanför Uppsala och -15,0° på flygplatsen i Visby. 

Uppe över Barents hav började ett lågtryck bildas och fördjupas samtidigt som det långsamt rörde sig på en ganska ovanlig bana åt sydväst mot Kolahalvön. Det här lågtrycket skulle komma att påverka julvädret.

Lite mildare följt av kalluftsutbrott lagom till jul

Dan före dopparedagen, den 23, bjöd på en del sol på sina håll i söder. Ur vädersynpunkt var detta en viktig dag för julvädret. Dygnsmedeltemperaturerna var allmänt högre i hela landet. I Götaland fortsatte det falla en del nederbörd under dagen. Lågtrycket över Kolahalvön fortsatte att fördjupas och röra sig söderut mot gränstrakterna Finland-Ryssland. Ett högtryck över Grönland hjälpte till att föra ner kall Ishavsluft bakom en kallfront över norra Sverige. I anslutning till fronten föll även en del snö. Kallfronten rörde sig under dagen söderut och på kvällen hade den nått ner till norra Svealand. Samtidigt drog ett mindre nederbördsområde in över södra Skåne under eftermiddagen. Detta drog under kvällen snabbt ned åt sydost mot Polen.

Snöfallet i anslutning till kallfronten över Svealand rörde sig söderut under julaftons natt och såg till att i princip hela landet var snötäckt på julaftonens morgon. Under dagen klarnade det efterhand upp norrifrån. Lågtrycket i öster och Grönlandshögtrycket genererade en isande nordvind. Lokalt förekom stormbyar utmed ostkusten vilket gjorde kyleffekten påtaglig. 

Natten till juldagen blev klar och kall på många håll i söder. Hagshult i Småland rapporterade -22,1° medan Höljes i Värmland hade -23,0° som lägst. Vinden hade nu vridit till nordväst. En utlöpare från Grönlandshögtrycket gjorde att själva juldagen bjöd på en hel del sol i söder medan det var mer varierande molnighet i norr. 

Även annandag jul blev kall i södra Sverige. Utlöparen hade nu förskjutits mot kontinenten där ett nytt högtryck började byggas upp. Lågtrycket i öster drog vidare in över Ryssland och vinden mojnade alltmer i landet. Under dagen soligt på många håll i söder liksom i ett stråk från Ångermanland upp över delar av Lappland och där även bistert kallt. 

Efterhand mildare i söder

Högtrycket över kontinenten försköts den 27 bort mot Ukraina. Samtidigt pressade fronter och mildare luft på i väster och efterhand blev vinden mer av sydlig karaktär. En första front nådde Jämtlandsfjällen där det även föll en del lätt nederbörd. Överlag mycket moln i södra och mellersta Norrland. I resten av landet varierande molnighet, en del sol här och var samt mest svaga vindar. 

Högtrycket i öster fick allt svårare att hålla emot och under natten och morgonen den 28 tog sig ett nederbördsområde in över västra Götaland och västra Svealand. I nederbörden förekom det även underkylt regn. Tyngdpunkten på nederbörden kom att hamna över nordvästra Götaland och sydvästra Svealand. Värmlandsnäs-Ekenäs i sydligaste Värmland fick 25,6 mm medan Ånimskog i Dalsland rapporterade 20,7 mm. Efterhand spred sig nederbörden upp över nordöstra Norrland men där var det fråga om små mängder. 

Allt större genomslag för mildluften i söder

En mycket svag och kortlivad högtrycksrygg som bildades över Sydnorge gav en tillfällig uppklarning över nordvästra Svealand och delar av södra Norrland. I samband med detta en del sol och där även lägre temperaturer än föregående dag. I resten av landet i allmänhet mildare och längs de kustnära områdena i Götaland en del snösmältning. 

Efterhand kom nu vinden att bli alltmer sydvästlig och till den 30 hade mildluften trängt igenom med plusgrader i hela Götaland och södra Svealand. Längs med västkusten var det allmänt kring 5°. En frontzon med nederbörd kopplad till ett mindre lågtryck utanför Norge rörde sig under dagen på en nordostlig bana. 

Mycket mild nyårsafton i söder

Lågtrycket rörde sig efterhand bort mot Finland. Bakom det sprack molntäcket senare upp här och var med i allmänhet fallande temperaturer i norr. Nyårsafton 2021 blev överlag kall på många håll i Norrland. I söder var det däremot milt eller mycket milt och grått väder. Kalmar i Småland uppmätte 9,7° vilket blev Götalands högsta temperatur i december. Över södra Götaland passerade ett regnväder under dagen. Detta hade dragit bort till tolvslaget. Samtidigt hade den kalla luften nu nått ner till norra Svealand. 

Högsta temperatur, december 2021
Norrland +10,3° den 18 Hudiksvall (Hälsingland)
Svealand +10,6° den 18 Uppsala (Uppland)
Götaland +9,7° den 31 Kalmar flygplats (Småland)
Lägsta temperatur, december 2021
Norrland -43,8° den 6 Naimakka (Lappland)
Svealand -25,3° den 28 Särna (Dalarna)
Götaland -23,7° den 7 Horn (Östergötland)
Högsta nederbörd, december 2021
Norrland 108,5 mm Mjölkbäcken (Lappland)
Svealand 48,4 mm Norrveda (Uppland)
Götaland 106,1 mm Knopparp (Skåne)
Lägsta nederbörd, december 2021
Norrland 12,9 mm Abisko Aut (Lappland)
Svealand 11,6 mm Landsort A (Södermanland)
Götaland 7,8 mm Visingsö A (Småland)
Högsta lufttryck, december 2021
Norrland 1032,2 hPa den 17 Tännäs (Härjedalen)
Svealand 1034,3 hPa den 17 Blomskog (Värmland)
Götaland 1036,9 hPa den 17 Falsterbo A (Skåne)
Lägsta lufttryck, december 2021
Norrland 986,6 hPa den 15 Abisko och Ritsem (Lappland)
Svealand 984,9 hPa den 2 Landsort (Södermanland)
Götaland 970,1 hPa den 1 Falsterbo A (Skåne)
Största snödjup, december 2021
Norrland 82 cm den 19 Katterjåkk A (Lappland)
Svealand 31 cm den 31 Storbron (Dalarna)
Götaland 43 cm den 6-7 Krokshult (Småland)

Medelvindhastighet vid kuststationer på minst 21 m/s i december 2021 (4 kB, pdf)

Dygnsnederbörd på minst 40 mm december 2021 (4 kB, pdf)