Oväder gav lokalt nya dygnsrekord för december i söder

Ett intensivt lågtryck med kraftig nederbörd rullade under gårdagen in över södra Sverige. Stora delar av Götaland snötäcktes då. I spåren av lågtrycket föll, preliminärt, lokalt rekordstora dygnsmängder för att vara i december månad vid åtminstone tre stationer i södra Götaland. Vid två av dessa var de gamla dygnsrekorden för december mer än 120 år gamla. För Helsingborgs del är värdena från 1926-1944 inte digitaliserade varför större mängd kan ha förekommit under denna period. Vid några andra stationer får man gå långt bak i tiden för att finna en större dygnsmängd i december. Observera att samtliga angivna värden är preliminära!

Största dygnsmängden i december i Skåne för perioden 1945-2020?

Onsdagens största dygnsmängd blev preliminärt 59,0 mm i Knopparp i Skåne. Värdet avviker dock kraftigt från närliggande stationer. Ifall värdet godkänns är det den största kända dygnsmängd som observerats i landskapet Skåne i december för perioden 1945-2020 då digitaliserade data finns. Toppnoteringen i december för perioden 1945-2020 är 55,5 mm uppmätt i Hallamölla den 16 december 1976. 

Här presenteras först de stationer som slog sina gamla dygnsrekord för december. Därefter följer några andra stationer där man fick ovanligt mycket nederbörd under onsdagen.

  • Karlshamn (Blekinge, startår 1858): 33,1 mm. Tidigare rekord 28,6 mm från 1898.
  • Ölands södra udde (Öland, startår 1881): 31,5 mm. Tidigare rekord 27,4 mm från nyårsafton 1882.
  • Kalmar (Småland, startår 1858): 28,1 mm. Tidigare rekord 25,7 mm från 1981.
  • Helsingborg (Skåne, startår 1926, digitaliserade data från 1945): 27,2 mm. Tidigare toppnotering 22,6 mm från 1967. När data för 1926-1944 i framtiden digitaliserats vet vi ifall onsdagens värde är nytt dygnsrekord för december. Tills dess är onsdagens värde det största kända för Helsingborgs del.
  • 33,0 mm i Malmö (Skåne, startår 1917) är den näst största decembermängden som observerats där. Endast under den beryktade snöstormen 1978 föll mer med 33,9 mm. Vid det tillfället blåste det ostnordost 35 m/s i medelvind vid Hanö i Blekinge innan vindmätaren blåste sönder. Skåne lamslogs då av snöovädret och militära bandvagnar fick sättas in då vägarna var ofarbara. Samtidigt var det extremt kallt i norr.
  • I Lund (startår 1860) i Skåne föll det under onsdagen 27,2 mm vilket är den tredje största dygnsmängden som uppmätts i december. Där får man gå tillbaka till 1979 för att finna en större dygnsmängd i december. Den gången föll det 40,2 mm vilket är gällande decemberrekord. Det näst största decembervärdet på 35,5 mm är däremot av mycket gammalt datum, nämligen från anno 1873.
  • Falsterbo (startår 1880) i Skåne uppmätte 22,7 mm under onsdagen. Detta är den näst största decembermängd som observerats där. Dygnsrekordet på 24,4 mm för december är av färskt datum, nämligen från 2015.
  • Hoburg (startår 1879) på Gotland uppmätte 30,3 mm och det skall vara den största dygnsmängden i december på mer än 131 år. Det enda större värde som finns är från början av december 1879 då 45,0 mm skall ha fallit där. Det värdet får dock ses som behäftat med en stor osäkerhet då varken grannstationerna Visby eller Ölands norra udde rapporterade särskilt stora mängder. Ifall värdet från 1879 underkänns är nästa värde 24,3 mm från december 1994. Det kan således inte uteslutas att onsdagens nederbördsmängd på Hoburg är nytt decemberrekord för stationen. En undersökning kommer att företas och vi får återkomma om saken när vi granskat journalen i vårt stora arkiv.
  • Hanö (Blekinge, startår 1881): 28,2 mm är den tredje största dygnsmängd som uppmätts där i december sedan nyårsafton 1958 då rekordet på 34,1 mm noterades. Det näst största decembervärdet på 31,2 mm är från 1898.
Vintervitt landskap strax utanför Markaryd i sydligaste Småland på morgonen den 2 december.
Vintervitt landskap strax utanför Markaryd i sydligaste Småland på morgonen den 2 december. Foto Lennart Wern Förstora Bild

//Misha