Nyåret 1978/79 - Ett iskallt jubileum

För 40 år sedan hade vi en på många håll rekordkall nyårsnatt i framför allt den mellersta delen av Sverige. Samtidigt rådde en mycket svår snöstorm i Sydsverige.

December 1978 var som helhet en högtrycksbetonad och mycket kall månad. Den allra kallaste perioden inleddes den 21-22 december med ett lågtryck som drog ner åt sydost över norra Skandinavien. På dess baksida utbredde sig mycket kall luft och ett högtryck förstärktes över norra Sverige.

I samband med kraftiga köldvågor så brukar köldcentrum förskjutas från norr till söder över landet. Så var det även den här gången.

Svenskt köldrekord för december

I Lappland kulminerade kylan i slutet av mellandagarna med en notering på -48,9° i Hemavan den 30 december. Det är svenskt köldrekord för december, åtminstone om vi inskränker oss till officiella väderstationer.

Väderanalys gällande klockan 07 den 1 januari 1979
Väderanalys gällande klockan 07 den 1 januari 1979. Illustration SMHI Förstora Bild

I norra Svealand och sydvästra Norrland kulminerade kylan på nyårsafton eller nyårsdagen. Grundforsen i västra Dalarna hade under nyårsnatten -46,0°, vilket tangerade köldrekordet för Svealand som hade satts i Särna den 3 januari 1941.

Under nyåret 1978/79 hade Särna "bara" -37,7° som lägst. Men i Särna låg stationen vid den här tiden en bit utanför samhället, cirka 80 meter högre än vad stationen ligger i dag. Där var det sannolikt inte fullt så kallt som längst nere i dalgången. Det har spekulerats i att Särna skulle ha kunnat notera en ny rekordtemperatur nyårsnatten 1979 om stationen haft ett kallare läge då, men någon visshet om detta får vi inte.

Snökaos i Skåne

Samtidigt fanns ett intensivt lågtryck nere på kontinenten med kraftiga ostliga till nordostliga vindar över sydkusten. Hanö i Blekinge noterade ostnordostlig orkan 35 m/s på nyårsafton, vilket tillika är svenskt decemberrekord.

Den kraftiga vinden kombinerades med tätt snöfall eller snödrev och det fanns knappast några farbara vägar i Skåne det nyåret.

Där var man dock lyckligt omedveten om att Skåne skulle drabbas av ett ännu värre snökaos den vintern, nämligen i mitten av februari 1979. Skåne 13-18 februari 1979

//Sverker Hellström