December 2012 – Mycket snö i början, men till nyåret kraftigt regn i söder

Den första dagen i december rapporterades från både Hälsingland och Vänerområdet snödjupsökningar som tillhör de största kända i landet. Månaden avslutades sedan med en nyårsafton som i västra Götaland var en av de allra regnigaste i historien. Mellan dessa ytterligheter dominerades julmånaden under sin första hälft av rikligt snöfall i främst de östra kustlandskapen, medan den andra hälften bjöd på en kamp mellan kalla och milda luftmassor, där de milda efterhand tog kommandot.

Imponerande mängder nysnö i början av december

Väderläget den 1 december 2012 klockan 01.
Väderläget klockan 01 den 1 december. Bakom ett lågtryck rådde nordliga eller nordostliga vindar över Sverige med snöfall. Förstora Bild

Redan i slutet av november hade södra Sverige börjat snötäckas. Den tendensen höll i sig i början av december i samband med snöfall i en nordlig luftström över Sverige.

På morgonen den 1 rapporterades imponerande mängder nysnö på flera håll. I Hälsingland ökade snödjupet på bara ett dygn med 60 centimeter i Hassela, 47 centimeter i Sänningstjärn och 46 centimeter i Kilafors. Även söder om Vänern fick man ta emot stora mängder nysnö. I Kilagården söder om Lidköping var det barmark den 30 november och 75 centimeter i snödjup den 1 december. Dessa snödjupsökningar från en dag till en annan tillhör de största kända i vårt land.

Den 2 gav ett band med täta snöbyar mycket stora snömängder i ett område mellan Bureå och Skellefteå i Västerbotten.

Men samtidigt växte en högtrycksrygg ner över norra och mellersta Skandinavien med fallande temperaturer där molntäcket lättade. Den 4 hade Gävle -27,1°, vilket är den lägsta decembertemperaturen där sedan 1978.

Ett lågtryck på Östersjön med nya snöfallsområden och lokal åska

Den 4-5 rörde sig ett lågtryck över södra Danmark och sedan upp över Östersjön. Det medförde tilltagande nordostvindar över södra Sverige och nya snöfallsområden.

Till morgonen den 5 hade Kisa i Östergötland och Fagerhult i Småland fått ta emot 26 centimeter nysnö. Snöfallet spred sig vidare norrut och i bland annat Stockholmsområdet skapade snön stora trafikproblem. Från Upplandskusten rapporterades även åska i samband med snöfallet.

Lågtrycket stannade upp och nordostvinden och snöfallet blev då som kraftigast över södra Norrlandskusten. Från den 7 och ett antal dagar framåt var det Kilafors i Hälsingland som hade 'äran' att uppvisa det största snödjupet i landet med som mest 75 centimeter.

Den 8 var det främst mellersta och norra Norrland som berördes av snöfallet, samtidigt som molntäcket lättade längre söderut med låga temperaturer i samband med utstrålning.

Nytt snöfall med trafikproblem i Sydsverige

Vinterväglag i december 2012.
I början av december rådde ofta vinterväglag även på de större vägarna. Som här längs E4 genom Uppland den 9 december. Foto Erik Engström Förstora Bild

Den 9 rörde sig ett lågtryck på en sydostlig bana ner över Nordsjön med snöfall och blåst över främst de sydligaste landskapen. Lågtrycket fortsatte vidare ner mot Polen vilket medförde tilltagande nordostvindar och snöbyar. På morgonen den 11 rapporterades 16 centimeter nysnö från Kalmar och 12 centimeter från Mönsterås och Oskarshamn. Blåsten orsakade samtidigt snödrev, bland annat satte den öländska fåken in.

Ett nytt lågtryck som från sydost rörde sig ut över Östersjön blandade sig nu i leken. Det innebar att snöfallet fortsatte och spred sig norrut.

I norr fanns en högtrycksrygg med en del molnfria områden med låga temperaturer. Den 12 rapporterade Kvikkjokk-Årrenjarka -35°, vilket då var säsongens dittills lägsta temperatur.

Dämpad kyla och snöfall i norr, men kallare i söder

Men högtrycksryggen i norr försvagades, kylan dämpades och snöfall släpptes in söderifrån. I en del områden i nordöstra Norrland som dittills haft ganska tunt snötäcke började därmed snömagasinen fyllas på.

Samtidigt lättade molntäcket i söder med fallande temperaturer. På Luciamorgonen hade Kvarn i norra Östergötland -24,6°. Den 14 hade Horn i södra Östergötland -25,5°, vilket blev julmånadens lägsta temperatur för Götalands del.

Snödjupskarta för 15 december 2012.
Snödjup den 15 december 2012. Förstora Bild
Snödjupskarta för 31 december 2012.
Snödjup den 31 december 2012. Förstora Bild

De första tecknen till väderomläggning

Den 15 kunde man börja ana de första tendenserna till väderomläggning. Ett omfattande nederbördsområde kom in från sydväst. Längst i söder övergick nederbörden delvis i regn, men annars var det fråga om snöfall. I Stockholmsområdet och Roslagen blev omkring 10 000 hushåll strömlösa. I Bengtsfors i Dalsland hade man 28 centimeter nysnö på morgonen den 16 och på många andra håll cirka 15 centimeter. Snöfallsområdet försvagades sedan på sin färd vidare norrut.

De följande dagarna präglades vädret av en högtrycksrygg som växte in österifrån. Det innebar ganska små nederbördsmängder och temperaturer över de normala i hela landet. Den 16-17 var det upp till +5° vid några kuststationer i Götaland.
 

Det blev åter kallare

Efterhand började kallare luft utbreda sig österifrån och temperaturen sjönk. Den 19 hade Nedre Soppero i nordligaste Lappland -28° och den 20 var temperaturen nere i -33° vid samma station.

Kalla ostvindar medförde snöfall på många håll i landet de följande dygnen. Mestadels var det inga större mängder, men Börrum i Östergötland och Holmbo i nordöstra Småland hade 1½ decimeter nysnö på morgonen den 22.

Den 23 var det ner till -20° i Svanberga i Roslagen, och i Lappland höll sig temperaturen kring -35° på många håll.
 

Under julen tog mildluften kommandot i söder

Väderläget den 26 december 2012 klockan 13.
Väderläget den 26 december 2012 klockan 13. Förstora Bild

Den 23 kom ett nytt snöfallsområde in över södra Sverige. I samband med tilltagande sydostlig vind blev det besvärligt i trafiken på många håll. På julaftons morgon låg 1-2 decimeter nysnö på många håll i Götaland.

Nederbördsområdet fortsatte upp över landet på julafton följt av ytterligare ett nederbördsområde i söder. På flera håll fick snötäcket påspädning med ytterligare någon decimeter. I Svealand blev det nya strömavbrott.

Under juldagen kulminerade kylan i norr med -38,5° i Kvikkjokk-Årrenjarka, vilket blev månadens lägsta temperatur i landet. Ett lågtryck som passerade över Götaland följdes av mild luft och tillhörande nederbördsområde hade delvis formen av regn. I bland annat Malmö och Lund var temperaturen uppe i +7° under julnatten.

På annandag jul passerade ett par nederbördsområden snabbt över Götaland, och det var då helt eller delvis fråga om regn.
 

Mildluften trängde vidare norrut under mellandagarna

Natten mot den 27 förstärktes ett snöfallsområde över mellersta Norrland och gav någon decimeter nysnö på många håll. Under dagen den 27 drog snöfallsområdet bort åt nordost under försvagning, samtidigt som ett regnområde passerade södra Götaland och ett litet men ettrigt lågtryck matade in snöbyar över de södra fjällen.

Natten mot den 28 rörde sig detta lågtryck in över Sverige och gav vindbyar på 23 m/s i Dravagen i Härjedalen. En passerande högtrycksrygg gav sedan tillfälligt molnfritt väder på många håll i Sverige under dagen den 28.

Natten mot den 29 kom ett snöfallsområde in från sydväst och fortsatte snabbt upp över landet i en mild sydlig luftström. I Götaland övergick nederbörden delvis i regn.

Den 30 passerade ett nederbördsområde snabbt österut över landet, och det var mest fråga om regn ända upp till mellersta Norrland. Mattmar i Jämtland hade upp till +6°, vilket blev månadens högsta norrländska temperatur.

Rekordregnig nyårsafton i västra Götaland

Under nyårsafton noterades månadens högsta temperatur i landet med +8,3° i Munka-Ljungby i Skåne. Ett nytt regnområde kom in från sydväst och i framför allt västra Götaland blev det fråga om ovanligt stora mängder. De halländska stationerna Torup och Havraryd fick 42 mm och Mollsjönäs i Västergötland 35 mm. Detta är de största regnmängder som förekommit i Sverige under en nyårsafton på minst 50 år. I samma område förekom i och för sig större nederbördsmängder vid årsskiftet 1985/86, men då var det fråga om snö.

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i december 2012.

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer december 2012.

Karta med soltimmar under december 2012.
Antal soltimmar i december 2012. Förstora Bild
December 2012 - Medelmolnighet
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under december 2012. Förstora Bild

I allmänhet inte lika kallt som i december 2010

December var kallare än normalt i praktiskt taget hela Sverige. På de flesta håll var december 2010 ännu kallare. Men längst i norr, där det varit ont om riktigt kalla decembermånader på senare år, får man gå tillbaka till 1986 för att finna en kallare julmånad.

December 2012 - Temperaturavvikelse
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i december 2012. Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i december 2012.
Medeltemperaturen i december 2012. Förstora Bild

Mycket snö vid ostkusten och mycket torrt i västra fjällen

Kartan över nederbördens avvikelse från det normala visar tydligt att vindar omkring ost har varit vanliga under december.

Det har inneburit att ostkustlandskapen fått rikligt med nederbörd, i huvudsak som snö. I exempelvis Härnösand var det den nederbördsrikaste julmånaden sedan rekordmånaden december 1966.

För serien Katterjåkk/Riksgränsen var det däremot den torraste decembermånaden sedan 1959.

December 2012 - Nederbördsavvikelse
Nederbörd i procent av det normala under december 2012. Förstora Bild
Karta över nederbörd december 2012.
Nederbörd under december 2012. Förstora Bild
December 2012 - Blixtdagar
Åskdagar under december 2012. Förstora Bild
December 2012 - Antal blixtar
Totalt antal blixtar december 2012. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

 
Högsta temperatur, december 2012
Norrland +6.0° den 30 Mattmar (Jämtland)
Svealand +5.9° den 30 och 31 Kristinehamn (Värmland)
Götaland +8.3° den 31 Munka-Ljungby (Skåne)
 
Lägsta temperatur, december 2012
Norrland -38.5° den 25 Kvikkjokk-Årrenjarka A (Lappland)
Svealand -31.3° den 6 Storbo (Dalarna)
Götaland -25.5° den 14 Horn (Östergötland)
 
Högsta nederbörd, december 2012
Norrland 153 mm Härnösand (Ångermanland)
Svealand 143 mm Västerhaninge (Södermanland)
Götaland 142 mm Bäckefors (Dalsland)
 
Lägsta nederbörd, december 2012
Norrland 5 mm Ritsem A (Lappland)
Svealand 34 mm Dala-Järna och Särna (Dalarna), Gustavsfors A (Värmland) och Adelsö A (Uppland)
Götaland 25 mm Visingsö A (Småland)
 
Högsta lufttryck, december 2012
Norrland 1042.7 hPa den 22 Haparanda (Norrbotten)
Svealand 1035.1 hPa den 21 och 22 Hamra (Dalarna)
Götaland 1031.7 hPa den 19 Nordkoster (Bohuslän)
 
Lägsta lufttryck, december 2012
Norrland 979.1 hPa den 31 Storlien-Storvallen (Jämtland)
Svealand 982.6 hPa den 25 Landsort (Södermanland)
Götaland 978.7 hPa den 25 Vinga (Västergötland)
 
Största snödjup, december 2012
Norrland 91 cm den 31 Esrange (Lappland)
Svealand 70 cm den 6-12 Films kyrkby (Uppland)
Götaland 75 cm den 1 Kilagården (Västergötland)

Medelvind över 21 m/s i december 2012.

Dygnsnederbörd över 40 mm december 2012.