December 2012 - Snabb istillväxt i norr

December dominerades av kyla och ytvattentemperaturerna blev under de normala. I Bottenviken var det en relativt snabb istillväxt. Vattenståndsvariationerna under månaden var små. Vid flera tillfällen registrerades signifikanta våghöjder på över 3 meter varav den högsta var 4,1 meter.

Snabb istillväxt men ännu snabbare isminskning

Under december månad var det en relativt snabb istillväxt i Bottenviken och i mellandagarna hade i stort sett hela Bottenviken liksom norra Kvarken blivit täckt av is. I skärgårdarna låg 10-40 cm fast is, medan isen var betydligt tunnare ute till sjöss.

Dagarna innan nyårsafton rörde sig ett omfattande frontsystem åt nordost över landet och det blev blåsigt och milt i hela landet.

På Bottenviken och i norra Kvarken bröt isen snabbt upp till sjöss och drev norrut. Något som ofta händer så här tidigt på issäsongen då isen är tunn och svag. Isen samlades i norra Bottenviken mot den tjockare isen och en så kallad stampisvall av issörja och krossis bildades vid iskanten. En stor del av Bottenviken blev därmed åter isfri.

Längs Bottenhavets och Östersjöns kuster bildades också is i samband med den kalla inledningen på månaden. Här gick det dock inte fullt lika fort, och isen begränsades till skyddade vikar och innerskärgård. På många håll i södra Sverige hade dock den is som bildades innan jul försvunnit igen till nyår i samband med omslaget till mildare väder.

Som ett resultat av kylan som dominerade under december blev månadsmedelvärdena för ytvattentemperaturen under det normala.

Ytvattentemperatur i kustvatten december 2012.

Karta över ytvattentemperatur i havet 15 december 2012
Is och ytvattentemperatur i havet 15 december. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 31 december 2012
Is och ytvattentemperatur i havet 31 december. Förstora Bild

Varierande vattenstånd

Perioder med lågtryck och högtryck gav upphov till ett varierande vattenstånd under december.

Vid månadens inledning var det en nordostlig vind över Bottenviken som pressade vattnet söderut och den 1 noterades -67 cm i Kalix

Den 5 passerade ett lågtryck södra Sverige och över norra Östersjön var det en ostlig vind. Vattnet pressades in mot Stockholm som noterade +39 cm.

Sedan passerade ett antal lågtryck men inga större förändringar skedde i vattenståndet. Omkring den 17 började ett högtryck växa in över Sverige. Över landets södra delar var det en ostlig vind och på västkusten pressades vattnet västerut. Den 23 registrerade Kungsvik -72 och Göteborg -61 cm.

Den 25 passerade ett lågtryck södra delarna av landet. Över södra Östersjön var det en sydvästlig vind som pressade vattnet åt nordost. Månadens lägsta vattenstånd -76 cm registrerades då i Skanör samtidigt som Kungsholmsfort hade -53.

Den 30 gav ett lågtryck på norska havet sydvästliga vindar på västkusten och vattnet pressades norrut. Månadens högsta vattenstånd registrerades då i Kungsvik med +73 cm samtidigt som Göteborg hade +70.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i december 2012

Höga vågor

Vid Väderöarna registrerades signifikanta våghöjder* på över 3 meter under årets tre sista dagar. Vindarna var vid dessa tillfällen från syd till sydväst av kulingstyrka. Den 29 och 30 var våghöjden 3,3 meter. Den 31 steg den till 4,1 m och detta var även månadens högsta signifikanta våghöjd.

Bojen vid Knollsgrund registrerade signifikanta våghöjder på över 3 meter vid två tillfällen. Den 11 var det en nordlig kuling varvid den signifikanta våghöjden steg till 3,6 m. Den 15 var det en sydostlig vind på över 15 m/s och den signifikanta våghöjden steg till 3,8 m.

Fínngrundsbojen registrerade signifikanta våghöjder på över 3 meter vid två tillfällen. Den 1 var det en nordostlig vind över Bottenhavet på ca 10 m/s och våghöjden steg till 3,1 m. Den 15 var det en sydostlig vind av kulingstyrka och signifikanta våghöjden steg till 3,8 m.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Diagram över signifikant våghöjd vid Knollsgrund i december 2012
Signifikant våghöjd vid Knollsgrund i december 2012. Förstora Bild
Diagram över signifikant våghöjd vid Väderöarna december 2012
Signifikant våghöjd vid Väderöarna i december 2012. Förstora Bild