December 2012 - Förödande tropisk cyklon på Filippinerna

Den mest dramatiska väderhändelsen i december var den tropiska cyklonen Bophas passage över södra Filippinerna med drygt 1 000 dödsoffer. Julmånaden var mycket mild i östra delarna av Nordamerika och i Arktis, medan det var bistert kallt i de centrala delarna av Sibirien.

Global temperaturanomali i december 2012.
Avvikelse från normal månadsmedeltemperatur i december 2012. Förstora Bild

Europa

December startade med övervägande kallt väder i stora delar av Europa. Hårdast drabbades Osteuropa och Ryssland med omkring 200 dödsoffer. I sydligaste Ryssland var det dock ovanligt varmt i början av månaden. Till exempel i Sochi (som arrangerar nästa Vinter-OS) var det hela 23° varmt den 3 december.

Efterhand dämpades kylan och i Mellaneuropa hade man ovanligt varmt till jul. Exempelvis hade Freiburg i Tyskland 18,9° varmt på julafton, vilket är den högsta temperatur som rapporterats i Tyskland under en julafton.

Lufttrycksfördelningen över Europa medförde en övervägande ostlig luftström över Skandinavien med torrt väder på västsidan av skandinaviska fjällkedjan. I Norge rapporterade några stationer uppehåll under hela december månad, däribland Sulitjelma som har observationer ända sedan 1896.

Medellufttryck över Europa i december 2012.
Medellufttryck över Europa i december 2012.

Nordamerika

Praktiskt taget hela USA hade varmare än normalt i december. Allra varmast var det i början av månaden när åtskilliga värmerekord föll i framför allt Mellanvästern. Som exempel kan nämnas Kansas City, Missouri där det var 23,3° varmt den 3 december, vilket tangerade stadens värmerekord för december som stått sig sedan 1939.

Under juldagen skedde ett omfattande utbrott av virvelstormar över södra USA. Två av dessa (en i Texas och en i Mississippi) nådde kategori 3 på den så kallade Fujitaskalan, vilket är ovanligt för årstiden.

I västra Kanada och Alaska rådde kallt väder under december med på en del håll 6-7 grader under normal månadsmedeltemperatur.

Arktis

Även under december hade Arktis mycket stora temperaturöverskott. Precis som föregående månader återfanns de största värmeöverskotten i de västra delarna av ryska Arktis, där det fortfarande fanns stora isfria områden. Norr och öster om Novaya Zemlya var månaden cirka 10 grader varmare än normalt.

Isutbredningen i Arktis på nyårsafton 2012.
Isutbredningen i Arktis vid årsskiftet. Källa: Universität Bremen.

Centralasien

I stora delar av Centralasien var det mycket kallt under december. I nordöstra Kazachstan och angränsande delar av Sibirien låg månadsmedeltemperaturen 8-11 grader under den normala.

Sydostasien

Redan i slutet av november bildades den tropiska cyklonen Bopha ovanligt nära ekvatorn. Bopha nådde in över södra Filippinerna den 4 december som en tropisk orkan av kategori 5 på Saffir-Simpsonskalan. Där omkom minst 1 000 människor, vilket innebar att Bopha blev den tropiska cyklon som krävde flest dödsoffer under 2012.

Under julhelgen passerade ytterligare en (men betydligt svagare) tropisk cyklon över Filippinerna.

Södra Filippinerna har varit svårt drabbat av tropiska cykloner de senaste åren. Även i december 2011 krävde en tropisk cyklon drygt 1 000 människoliv där.

Satellitbild som visar den tropiska cyklonen Bophas position 30 november 2012.
En satellitbild från månadsskiftet november/december visar den tropiska cyklonen Bopha med centrum på 4° nordlig bredd norr om Nya Guinea. Källa: Joint Typhoon Warning Center. Förstora Bild

Australien/Oceanien

I Australien höll sig temperaturen i allmänhet över den normala. Framför allt var dagstemperaturerna ovanligt höga.

Även på Nya Zeeland var december varm, lokalt till och med rekordvarm. På nyårsafton föll över 300 mm i Milford Sound på sydvästra Nya Zeeland, vilket resulterade i omfattande översvämningar i området.

I mitten av december passerade den tropiska cyklonen Evan över Samoa och Fiji och var en av de kraftigaste tropiska cykloner som berört dessa ögrupper.

Månadens högsta och lägsta temperaturer samt största nederbörd under 24 timmar

Europa

 • 26,7° den 22 Ronda, Spanien
 • -40,7° den 23 Ust'-Sugor, Ryssland
 • 139 mm den 14 Garganta de la Olla, Spanien

Asien

 • 37,0° den 12 Mekka, Saudiarabien och den 18 Hpa-An, Burma
 • -58,6° den 24 Ojmjakon, Sibirien
 • 337 mm den 17 Elkaduwa, Sri Lanka

Arktis

 • 11,9° den 12 Narsarsuaq, Grönland
 • -63,1° den 28 Geosummit, Grönland (3 250 möh)
 • -43,5° den 14 Thomsen River, Kanada (lägsta temperatur för stationer under 1 000 möh)

Nordamerika

 • 38,5° den 5 Guatenipa och Los Pinzanes, Mexiko
 • -49,2° den 21 McQuesten, Kanada
 • 265 mm den 29 Tapijulapa, Mexiko

Sydamerika

 • 45,0° den 16 Catamarca, Argentina
 • -3,5° den 30 Imata, Peru (4 400 möh)
 • 298 mm den 22 Villavicencio, Colombia

Antarktis

 • 10,6° den 28 Possession Island
 • -44,2° den 2 Concordia (3 250 möh)

Afrika

 • 44,6° den 18 Vioolsdrif, Sydafrika
 • -4,8° den 10 Batna, Algeriet
 • 237 mm den 30 Agalegaöarna, Mauritius

Australien/Oceanien

 • 47,3° den 23 Emu Creek, Australien
 • -5,3° den 10 Perisher Valley, Australien
 • 319 mm den 31 Milford Sound, Nya Zeeland
Globala extremvärden av temperatur och dygnsnederbörd i december 2012.
Högsta och lägsta temperaturer samt största nederbördsmängder under 24 timmar i december 2012. Förstora Bild

Källor:

Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens webbsidor samt från det ordinarie globala observationsutbytet.