December 2011 – Var händelserik med värme, åska och stormar

Vädret i december blev blåsigt och vid flera tillfällen nådde medelvinden stormstyrka och byvinden orkanstyrka. Dessutom var det varmt och det förekom för årstiden ovanligt mycket åska. Kraftig nederbörd orsakade översvämningar i trakterna av Göteborg. Snötäcket ökade i norr i början av månaden, men mildvädret som gav barmark i söder tärde även hårt på snön i norr. Solskenstiden var omkring den normala för december. Mest solskenstid av våra stationer fick Borlänge. Att det kunde vara så styrks av kartan över medelmolnigheten, som var minst över mellersta Sverige.

Ostadig och mild inledning

Nästan hela första veckan i december präglades av att lågtryckscentra över Norska havet gav för årstiden milda västvindar över landet. Ibland blev de kraftiga som till exempel den 3 december då byvinden vid Bohuskusten kom upp i 30 m/s.

Ett antal nederbördsområden passerade och gav regn i söder. Framförallt i västra Götaland som då allmänt fick drygt 20 mm. I västra Svealand blev det snöslask och längre norrut snö, vilket gjorde att snötäcket i Norrland ökade sakteliga. Emellertid var det bara i fjällen som snödjupet säkert översteg en decimeter.

Natten till den 5 december la sig säsongens första snötäcke på Sydsvenska höglandet. Det var endast några cm djupt, men det fick ytterligare några cm natten till den 6, som mest blev det någon decimeters snödjup där. Temperaturen hamnade nära nollan i Skåne vilket där gav hala vägbanor och trafikproblem.

Den västliga strömningen fortsatte den 6 och 7 med regnskurar i söder och snöbyar i norr. På dagen den 8 passerade en svag högtrycksrygg över södra Sverige medan resterna av ett lågtryck gav lite snönederbörd utmed Norrlandskusten.

Storm och översvämningar

På kvällen den 8 december drog nederbörd och kraftiga vindar in över västkusten. Över 10 000 hushåll blev av med strömmen den 9 då ovädret kulminerade. Exempel på höga byvindar är Brämön 34 m/s, Söderarm 31, Svenska Högarna 30, Vinga 34 och Måseskär 36 m/s. Den högsta medelvinden hade Måseskär med 28 m/s.

I Götaland föll den 8 och 9 december sammanlagt mer än 40 mm regn i ett stort område på västsidan av Sydsvenska höglandet. Detta gav höga flöden i vattendragen där. Den kraftiga västvinden och det låga lufttrycket gav höga vattenstånd utmed kusten. Bland annat Göteborg drabbades av översvämningar. Det lilla snötäcke som funnits i Götaland smälte till största delen bort.

Noterbart var även att det dittills hade åskat (enstaka urladdningar) varje dag i södra Götaland.

Dygnsnederbörd den 8 dec 2011
Översiktlig dygnsnederbörd den 8 dec 2011 Foto SMHI
Dygnsnederbörd den 9 dec 2011
Översiktlig dygnsnederbörd den 9 dec 2011 Foto SMHI

Rekordnederbörd i Norrland

Norr om ovädrets lågtryckscentrum pressade nederbörden på mot Norrlandskusten. Inte bara vinden blev kraftig utan även nederbörden. Den 9 december föll allmänt över 20 mm nederbörd i kustområdena från Medelpad och upp till och med Västerbotten.

Nära kusten föll nederbörden som regn, strax innanför som blötsnö och längre in i inlandet som snö. Detta oväder orsakade givetvis problem i trafiken och även många strömavbrott där.

Allra mest nederbörd den 9 december föll i Ångermanland med över 40 mm över ett område stort som Gotland. Hela 89 mm noterades i Bredbyn och 80 mm i Hattsjöbäcken. Detta är två av de allra högsta dygnsnederbördsmängder som noterats i december i hela landet. De överträffas endast av det mycket extrema värdet 122 mm i Riksgränsen den 14 december 1909.

Även Västerbotten fick mycket nederbörd. Där toppade Tavelsjö med 62 mm, som är den fjärde högsta dygnsnederbörden för december någonsin i norra Norrland.

Snödjupen ökade med 2 till 4 dm på flera håll i Ångermanland och Västerbotten, där några platser nu noterade snödjup över 50 cm. Till exempel hade nu Nordanbäck i norra Ångermanland 55 cm.

Den 10 hade lågtryckscentrumet kommit ut över Bottenhavet och den 11 blev vädermässigt en mellandag. På baksidan av lågtrycket utbredde sig tillfälligt en nordlig strömning över främst Norrland. När det natten mot den 12 klarnade upp där mätte flera stationer i Lappland säsongens dittills lägsta temperaturer. Allra lägst hade Nikkaluokta med -26,8°.
 

Karta över åskdagar december 2011
Åskdagar under december 2011. Förstora Bild
Karta över blixturladdningar december 2011
Antal blixtar december 2011. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Rekordåska

Infraröd satellitbild 13 dec 2011 kl 4 UTC. Ett dygn med för årstiden kraftig åska över södra Sverig
Infraröd satellitbild 13 dec 2011 kl 4 UTC. Det följde ett dygn med för årstiden kraftig åska över främst Götaland. Notera virveln som antyder läget av lågtryckscentrum vid Skottland. Foto SMHI/Eumetsat Förstora Bild

Norra Norrland nåddes under eftermiddagen den 12 av mildare luft och ett nederbördsområde som tidigare passerat mellersta Sverige. Detta gav en påspädning av snötäcket med någon dm i delar av mellersta Norrland.

Ett annat nederbördsområde passerade södra Sverige under natten till den 13 och det var redan ett nytt på ingång från väster.

Detta som var kopplat till ett djupt lågtryck vid Skottland nådde västkusten under förmiddagen den 13 december. I den följande västvinden förekom mängder med bymoln över främst Götaland. Dessa gav upphov till, för årstiden, riklig åska. Under natten mellan den 13 och 14 december registrerades mer åska än sammanlagt under någon tidigare decembermånad sedan det nuvarande blixtlokaliseringssystemet började användas år 2002.

Den 15 och 16 december passerade utan några större väderhändelser innan ett nytt intensivt lågtryck passerade Nordtyskland och svängde upp över Östersjön den 17. Nederbörden berörde först södra, därefter nordöstra Götaland och redan vid middagstid både regnade och snöade det även i östra Svealand. Till exempel uppmättes 23 mm i Högemålen i nordöstra Småland och 25 mm i Söderby-Karlsäng i norra Uppland den 17.

Lågtrycket vars centrum låg nära Åland den 18 december fortsatte att ge nederbörd i de östra delarna av Götaland och Svealand, men nederbördsområdet täckte efterhand framförallt Norrlandskusten ända upp till Haparanda.

Snödjupet ökade med lite mer än 2 dm i bland annat Nyhyttan, Borlänge och Leksand i Dalarna samt Tandsbyn i Jämtland, Forse i Ångermanland och Rotnäset i Medelpad.
Stora delar av Norrlands inland hade nu kring 40 cm och det största uppmätta snödjupet var 72 cm i Ransaren i södra Lappland.

Det gamla lågtryckscentrumet över Norska havet hade försvagats och förenade sig nu med det nya. Den 19 var nederbördsområdet splittrat och under försvagning och berörde främst östra Svealand och Norrland.

Kortvarig köldknäpp

Högakustenbron skymtar genom dimmoln på förmiddagen den 23 december
Högakustenbron skymtar genom dimmoln på förmiddagen den 22 december. Foto Weine Josefsson Förstora Bild

Den 20 föll som mest drygt en dm nysnö över Sydsvenska höglandet. Fram till den 22 december passerade en högtrycksrygg varvid nätterna blev kalla i områden där det var molnfritt. I nordligaste Dalarna tangerade Idre-Storbo med -26,8° den 21 säsongens dittills lägsta temperatur från den 12. Även den följande natten blev kall.

Den västliga vinden bestod emellertid och varmare luft strömmade åter upp över landet och den 23 december blev mild och regnig i stora delar av landet. I delar av Norrland föll underkylt regn, som framförallt i Jämtland gav stora problem i trafiken. Det tidigare tunna snötäcket smälte då bort i Götaland och södra Svealand.

Julaftonen bjöd dock på uppehåll på de flesta håll och till och med på lite sol här och var. Snögränsen låg då genom Värmland och Dalarna, men då det milda vädret fortsatte flyttades den något norrut de följande dygnen.

Snödjupskarta för 15 december 2011.
Snödjup, 15 december 2011. Förstora Bild
Snödjupskarta för 31 december 2011.
Snödjup, 31 december 2011. Förstora Bild

Storm på annandagen

På juldagen passerade en svag front som dock gav en del nederbörd i de västra fjällen. Söder om Island fördjupades ett lågtryck som snabbt drog in mot Skandinavien. På kvällen den 25 nådde ovädret, Dagmar, Norge och under natten till annandagen drabbades främst mellersta Sverige av en västlig storm.

Mängder av träd föll över kraftledningar, vägar och järnväg. Många hushåll (cirka 170 000) kom att bli strömlösa från Uppland upp till Västerbotten, några av dem i flera dygn. Tågtrafiken i Norrland blev stående, men E4 röjdes snabbt från fallna träd.

Några stationer i Norrlands inland noterade de kraftigaste byvindarna på minst femton år. Exempelvis hade Östersund/Frösön 34 m/s (dock mättes där 37 m/s den 29 dec. 1980), Hunge (Jämtland) 31 m/s, Hamra (Dalarna) 29 m/s, Västmarkum (Ångermanland) 27 m/s och Hallhåxåsen (Jämtland) 26 m/s.

Även om vinden avtog kring middagstid den 26 var det ändå blåsigt. Redan på eftermiddagen kom nästa oväder in från väster och även om det inte var tillnärmelsevis lika kraftigt så försvårades röjningsarbetet.

Karta över solskenstid under december 2011
Antal soltimmar i december 2011. Förstora Bild
Karta över medelmolnighet december 2011
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under december 2011. Förstora Bild

Värmerekord

Den västliga till nordvästliga vinden var varm delvis på grund av lite föhn och Delsbo i Hälsingland fick 10,3° natten till den 27 december, vilket slog månadsrekordet från 1953 på 10,0°. I Delsbo finns mätningar sedan 1878.
 
I Särna med mätningar sedan 1885 nådde termometern 7,8° samma natt, vilket överträffade rekordet på 7,5° från 2006.

Och i Gävle blev det 11,3°, vilket är det näst högsta värdet där för december sedan 1858. Det har bara överträffats i december 2006 då det var 11,7°.

I Karlstad var det 10,7° under annandag jul, vilket blev det högsta decembervärdet där sedan 1953. Månadens högsta temperatur i landet mättes då till 12,2° i Berga på Södertörn.

Nytt blåsväder

Den 29 december kom ett nytt oväder in från väster och vid Bohuskusten nådde vinden stormstyrka och byarna var strax över 30 m/s. Högsta vindstyrkan mättes då vid Måseskär med 27 m/s i medelvind och 33 m/s i byarna.

Över norra Norrland gav ett nederbördsområde knutet till ovädret snöfall. Månadens största snödjup 112 cm mättes på morgonen den 29 i Avasjö-Borgafjäll i södra Lapplandsfjällen.

Samma morgon noterades även det största snödjupet i södra Norrland med 74 cm i Höglekaredalen i Jämtland och dessutom det största för Svealand med 63 cm i Gördalen i Dalarna. I Götaland var det barmark sedan julafton.

Nederbördsområdet drog långsamt bort då lågtrycket rörde sig vidare österut den 30. Därmed blev vinden nordlig och torrare och lite kallare luft drog ner över landet.

Årets sista dygn inleddes med molnfri himmel på många håll vilket gjorde att temperaturen sjönk. Säsongens och månadens lägsta temperatur -30,6° noterades på kvällen i Gielas i södra Lappland.

Nyårsaftonens dag blev solig på flera håll och nästa från väster annalkande nederbördsområde nådde de västligaste delarna av landet när det nya året inleddes. 
 

Snöbyar och blåsigt under juldagen vid Björuklubb
Det var snöbyar och blåsigt vid Bjuröklubb juldagen 2011. Värre blev det till natten då stormen kom dit med byvindar på 30 m/s och en medelvind på 21 m/s. Foto Weine Josefsson

Temperatur, nederbörd och snö vid 10 mätstationer i december 2011

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i december 2011

Varm decembermånad

Den i framförallt Norrland rekordvarma november följdes av en mycket varm december. De två senaste årens decembermånader har varit kallare än normalt. Årets december har däremot gett stora överskott i temperatur.

Den når inte upp till rekordmånaden december 2006 utom i Norrbotten, men där kommer årets december trots allt bara tvåa eller trea efter 1929 och 2007. Andra varma decembermånader i norr var 1932, 1936 och 1948.

Söder om ungefär Ångermanälven har 2006 rekordet för december. I södra Norrland och i Svealand slås årets december i många fall även av 1929 och 1972. Och i Götaland även av 1934 och 1951.

 

Medeltemperaturens avvikelse från det normala i december 2011
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i december 2011. Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i december 2011.
Medeltemperaturen i december 2011. Förstora Bild

Nederbördsrik decembermånad

De frekventa nederbördsområdena har gett nederbörd över den normala i större delen av landet.

Störst överskott blev det i mellersta och norra Norrlands kustland. Där uppmättes även ett anmärkningsvärt dygnsrekord i Bredbyn i Ångermanland med 89 mm den 9 december och ett nytt månadsrekord med 130 mm i Piteå med startår 1859. 

Störst problem gav emellertid det rikliga regnandet under inledningen av december i områdena i och kring Göteborg. Där blev det översvämningar delvis i samband med högt havsvattenstånd. Mollsjönäs strax utanför Göteborg fick hela 214 mm men det är en bit från decemberrekordet där på 349 mm från 2006. 

Borås som fick ännu mer, nämligen 245 mm, har bara en gång på över hundra år fått mer nederbörd i december nämligen 1999 då man fick 247 mm.

Närbelägna Vårgårda fick 151 mm som är den största decembernederbörden sedan mätstarten 1882. Dock saknas mätningar där för åren 1978 - 2006 så det kan ha kommit mer 1999.

En kuriositet är att Torup och Ullared i Halland samt den närbelägna småländska stationen Bakarebo har haft nederbörd, minst 0,1 mm, varje dygn under hela december.
 

Karta över nederbörd december 2011.
Nederbörd under december 2011. Förstora Bild
Karta över nederbörd i procent av det normala under december 2011
Nederbörd i procent av det normala under december 2011. Förstora Bild
Högsta temperatur, december 2011
Norrland +11.3° den 27 Söderhamn (Hälsingland) och Gävle (Gästrikland)
Svealand +12.2° den 26 Berga (Södermanland)
Götaland +11.9° den 26 Harstena (Östergötland)
Lägsta temperatur, december 2011
Norrland -30.6° den 31 Gielas (Lappland)
Svealand -26.8° den 21 Idre-Storbo (Dalarna)
Götaland -9.5° den 22 Målilla (Småland) och den 31 Kvarn (Östergötland)
Högsta nederbörd, december 2011
Norrland 184 mm Hattsjöbäcken (Ångermanland)
Svealand 120 mm Töcksfors (Värmland)
Götaland 245 mm Borås (Västergötland)
Lägsta nederbörd, december 2011
Norrland 18 mm Abisko (Lappland)
Svealand 26 mm Mora A (Dalarna)
Götaland 27 mm Ölands norra udde (Öland)
Högsta lufttryck, december 2011
Norrland 1018.7 hPa den 28 Edsbyn (Hälsingland)
Svealand 1022.7 hPa den 27 Blomskog (Värmland)
Götaland 1030.7 hPa den 27 Falsterbo (Skåne)
Lägsta lufttryck, december 2011
Norrland 961.2 hPa den 5 Gäddede (Jämtland)
Svealand 967.0 hPa den 9 Blomskog (Värmland)
Götaland 965.6 hPa den 9 Nordkoster (Bohuslän)
Största snödjup, december 2011
Norrland 115 cm den 29,30,31 Leipikvattnet (Jämtland)
Svealand 63 cm den 29 Gördalen (Dalarna)
Götaland 23 cm den 21 Malmbäck (Småland)

Medelvind över 21 m/s i december 2011

Dygnsnederbörd över 40 mm i december 2011