December 2011 – Högt vattenstånd och höga vågor

Inte heller i december visade ytvattentemperaturen några större förändringar. Avkylningen gick mycket långsamt och temperaturen sjönk bara någon grad under hela månaden i stora delar av Östersjön och Bottniska viken. Lågtryckpassager gav upphov till vågor över 4 meter vid flera tillfällen samt höga vattenstånd runt Sveriges kust.

Ytvattentemperaturen i de centrala delarna av de olika bassängerna var i början av månaden i Kattegatt 9°, i Östersjön 7-8° samt i Bottenhavet och Bottenviken 5°. Vid slutet av månaden hade temperaturen minskat med två till tre grader i söder, men bara en grad i norr. Temperaturen vid mätstationen Väderöarna i norra Skagerrak var anmärkningsvärt nog aldrig lägre än 5° någon gång under månaden.

Med dessa temperaturer kan man inte vänta sig någon större istillväxt, det skulle dröja till den 8 innan någon is överhuvudtaget uppträdde ens i Bottenviken. Det var precis en månad senare än i fjol, och ännu vid årets slut fanns det bara tunn fast is eller nyis i Bottenvikens skärgårdar och vikar. Även Ångermanälvens utlopp samt Alnösundet var islagt den 31.
 

Ytvattentemperatur i kustvatten december 2011

Karta över ytvattentemperatur i havet 15 december 2011
Ytvattentemperatur i havet 15 december. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 31 december 2011
Ytvattentemperatur i havet 31 december. Förstora Bild

Höga vattenstånd

Flera lågtryck berörde Sverige under december och samtliga månadsmedelvärden av vattenstånd var flera decimeter över det normala.

Under månadens första dygn rörde sig ett lågtryck upp längs norska kusten. På Östersjön blåste en sydvästlig vind av kulingstyrka som pressade vattnet åt nordost. Kungsholmsfort registrerade då sitt månadslägsta till -30 cm under medelvattenstånd. Stockholm registrerade samtidigt sitt månadslägsta till +6 cm. Natten mot den 2 gav samma lågtryck en kraftig sydlig vind över Bottenviken och vattnet pressades norrut, Kalix registrerade då +131 cm.

Vinden avtog sedan över Bottenviken och vred mot väst. I samband med detta sjönk vattenståndet till +33 cm i Kalix den 3.

Den 3-4 berörde ett lågtryck återigen den norska kusten och över Bottenviken var det en sydlig kuling. Vattenståndet steg då till +120 cm i Kalix.

Ett intensivt lågtryck passerade mellersta Sverige den 9-10. Över södra Sverige var det sydliga vindar av stormstyrka som successivt vred mot väst. I södra Östersjön pressades vattnet österut och i Skanör registrerades månadens lägsta vattenstånd till -61 cm. I norra Östersjön pressade en sydostlig vind vattnet åt nordväst och Stockholm registrerade då sitt månadshögsta till +73 cm. På Bottenhavet var det en ostlig vind som pressade vattnet mot svenska kusten. Spikarna registrerade då sitt månadshögsta med +121 och Ratan +102 cm.
 
Natten mot den 10 tryckte den västliga vinden vattnet in mot västkusten och månadens högsta vattenstånd registrerades då i Göteborg med +147 samtidigt som Kungsvik hade +119 cm.

Den 14 gav ett lågtryck över Norska havet en sydlig vind över Bottenviken och vattnet pressades norrut. Kalix registrerade då sitt månadshögsta med +134 cm.

Den 17-18 berörde ett lågtryck Östersjön och över Bottenviken var det en nordostlig vind som pressade vattnet söderut. Kalix registrerade då sitt månadslägsta med +18 cm.

25-26 berörde ett lågtryck norra Skandinavien och västsydvästliga stormvindar över Östersjön pressade vattnet bort från svenska kusten och i Stockholm sjönk vattenståndet till +13 och i Kungsholmsfort till -21 cm.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i december 2011

Höga vågor

Under december gav ett flertal lågtryckspassager kraftiga vindar med höga vågor som följd.

Vid Väderöarna var den signifikanta våghöjden* över 4 meter vid sex tillfällen. Den 3 gav en sydvästlig vind av kulingstyrka en signifikant våghöjd på 4,6 m vid Väderöarna. Den 9 berördes västkusten av en västlig storm och den signifikanta våghöjden steg då till 6,0 m. Nästa större lågtryck kom in den 14 och denna gång var det en sydlig vind på ca 20 m/s, den signifikanta våghöjden steg då till 4,9 m.

Sedan var det en lugnare period innan våghöjden återigen steg över 4 m den 25 och 26 i samband med sydvästlig kuling. Den högsta signifikanta våghöjden mättes upp den 29 till 6,9 m i samband med en västlig storm. De högsta vågorna var då 10,3 m.

Vid Finngrundet var den signifikanta våghöjden över 3 m vid två tillfällen. Den 9 gav en sydlig kuling en signifikant våghöjd på 4,0 m. Den 26 steg våghöjden till 3,3 m i samband med västlig kuling.

Vågbojen vid Knolls grund registrerade sin högsta signifikanta våghöjd till 3,8 m den 3 i samband med sydlig kuling i området.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Diagram över signifikant våghöjd vid Väderöarna december 2011
Signifikant våghöjd vid Väderöarna i december 2011. Förstora Bild
Diagram över signifikant våghöjd vid Finngrundet december 2011
Signifikant våghöjd vid Finngrundet i december 2011. Förstora Bild