December 2011 - Mycket milt och blåsigt i Nordeuropa, tropisk cyklon drabbade Filippinerna

I Europa var månaden mycket mild och blåsig. Mildluften trängde långt upp över norra Ishavet. Även stora delar av Nordamerika och Sibirien hade ovanligt milt decemberväder. Södra Filippinerna drabbades av en tropisk cyklon som krävde över 1 000 dödsoffer.

Global temperaturanomali i december 2011.
Avvikelse från normal månadsmedeltemperatur i december 2011. Förstora Bild

Europa

Väderbilden över Europa dominerades av ett omfattande lågtrycksområde över Norska havet. Där var lufttrycket i genomsnitt cirka 20 hPa lägre än under en normal decembermånad. Samtidigt var det azoriska högtrycket kraftigare än normalt.

Denna tryckbild resulterade i en kraftig luftström som pumpade in mild luft över stora delar av Europa och långt upp över Ishavet. Lokalt i nordligaste Skandinavien var månaden tio grader varmare än normalt. Till exempel upplevde Vardø i nordostligaste Norge den varmaste decembermånaden sedan mätningar startade där år 1866.

Ett antal oväder rörde sig in över Europa. Den 8 uppmättes en medelvind på 53 m/s och vindbyar på 74 m/s på Cairngorm i de skotska högländerna.  I samband med julstormen Dagmar nådde medelvinden 44 m/s i Kråkenes på norska västkusten.

Bakom lågtrycken på Norska havet drogs det ner kallare luft, och på Island och sydöstra Grönland var månaden lite kallare än normalt.

Medellufttryck i december 2011.
Medellufttryck i december 2011. Förstora Bild

Arktis

I framför allt ryska delen av Arktis var december mycket mild. Nordost om Novaya Zemlya hade man omkring 15 grader varmare än normalt. Det är tredje månaden i rad som varit mycket mild i det området och fortfarande vid årsskiftet var det i stort sett isfritt väster och norr om Novaya Zemlya.

Polarisen vid nyår 2012
Bilden visar isutbredning i Polarhavet vid årsskiftet 2011/2012. Linjen med orange färg är medelvärdet av isens utbredning perioden 1979-2000 vid samma tid på året. Källa: National Snow And Ice Data Center (www.nsidc.org) Förstora Bild

Nordamerika

Medan det var lite kallare än normalt på sina håll i västra USA, så var det varmare eller mycket varmare än vanligt i östra USA och Kanada. På gränsen mellan Kanada och Alaska var det lokalt temperaturöverskott på drygt tio grader.

Centralasien

En del områden från östra Turkiet bort till östra Sibirien hade kallare än normalt under december. I de centrala delarna av Kazachstan var det temperaturunderskott på cirka fem grader.

I nordvästra Sibirien var månaden däremot cirka tio grader varmare än normalt.

Södra Asien

Den mest dödsbringande tropiska cyklonen under år 2011, Washi, passerade södra Filippinerna i mitten av december och krävde drygt 1 000 dödsoffer. Bidragande orsaker till de höga dödssiffrorna var att cyklonen drog in under natten samt att man inte är lika van vid tropiska cykloner i de södra delarna av Filippinerna som i de norra delarna.

I slutet av december drog den tropiska cyklonen Thane in över sydöstra Indien med drygt 40 dödsoffer. Detta var den enda tropiska cyklon som bildades ute på Bengaliska viken under år 2011.

Australien

I stora delar av Australien var det kyligare än normalt i december. Det gäller i synnerhet dagstemperaturerna i östra delen av landet.

Ett undantag utgör västligaste Australien där det förekom mycket höga temperaturer strax före jul. Allra varmast var det i Roebourne den 21 med 49,4°, vilket bara är en tiondels grad från det australiensiska decemberrekordet.

Under julhelgen berörde den tropiska cyklonen Grant norra Australien. Lokalt föll över 300 mm på ett dygn i samband med detta.

Antarktis

På Sydpolen steg temperaturen till -12,3°C på juldagen. Detta kanske låter rätt kallt men är faktiskt den högsta temperatur som uppmätts vid Sydpolen sedan mätningar inleddes där år 1957.

Månadens högsta och lägsta temperaturer samt största nederbörd under 24 timmar

Europa

 • 26,9 den 22 Coin, Spanien
 • -30,6° den 31 Gielas, Sverige
 • 147 mm den 27 Ullensvang, Norge

Asien

 • 36,4° den 25 Alor, Indonesien
 • -55,1° den 31 Ojmjakon, Sibirien
 • 343 mm den 1 Daping, Taiwan

Arktis

 • 7,8° den 17 Narsarsuaq, Grönland
 • -60,7° den 2 Summit, Grönland (3 200 möh)

Nordamerika

 • 36,4 den 22 Amapala, Honduras
 • -47,8° den 31 Huslia, Alaska
 • 189 mm den 7 Tierra Morada, Mexiko

Sydamerika

 • 46,0° den 21 La Rioja, Argentina
 • -8,2 den 25 Juliaca, Peru
 • 248 mm den 23 Istmina, Colombia

Antarktis

 • 11,0° den 15 Base Esperanza
 • -50,8° den 2 Concordia

Afrika

 • 45,7° den 4 Vredendal, Sydafrika
 • -5,0° den 20 Batna, Algeriet
 • 174 mm den 21 Dar-es-Salaam, Tanzania

Australien/Oceanien

 • 49,4° den 21 Roebourne, Australien
 • -4,5° den 5 Mount Hotham, Australien
 • 385 mm den 27 Edith Falls Ridge, Australien
Globala extremer av temperatur och nederbörd i december 2011.
Högsta och lägsta temperaturer samt största nederbördsmängder under 24 timmar i december 2011. Förstora Bild

Källor:

Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens webbsidor samt från det ordinarie globala observationsutbytet.
Maximilliano Herrera (personlig kontakt)