Augusti 2018 - Mycket varm inledning

Augusti inleddes med mycket varmt väder. Runt den 10 skedde en omläggning till ostadigt och mer normalt svenskt sommarväder som kom att bestå månaden ut. Under den varma inledningen tangerades det svenska rekordet för varmaste tropiska natt ute vid Östergarnsholm på Gotland. Dessutom noterade tre stationer "all time high" den 8 augusti. Den 10 drog stormen Johanne in över västkusten. I Sveg och Malung var augusti för första gången kyligare än en majmånad.

Temperatur - Normal i fjällen men mycket varm i östra Götaland och östra Svealand

Augusti blev varmare än normalt i så gott som hela landet. De minsta överskotten återfanns i fjällvärlden där månaden lokalt var obetydligt kyligare än normalt. Bland SMHIs stationer hade Gäddede i Jämtland exakt normal medeltemperatur. De största överskotten på drygt 3 grader från normalvärdet stod södra och östra Götaland samt östra Svealand för. 

I sydöstra Götaland var månaden lokalt den tredje eller den fjärde varmaste som observerats bland stationer med minst hundra års temperaturmätningar.

Hoburg (startår 1879) på Gotland och Malmö (startår 1917) i Skåne hade båda sin tredje varmaste augustimånad efter 1997 och 2002.

Ute vid Ölands norra udde (startår 1855) var detta den fjärde varmaste augustimånaden efter 1997, 2002 och 1858. 

Även i Kalmar (startår 1858) i Småland blev det en fjärdeplats bakom augustimånaderna 1997, 2002 och 1868.

I Falsterbo (startår 1880) i Skåne var det även där den fjärde varmaste augustimånaden. Där var augusti 1997, 2002 och 1995 varmare.

Samma gäller för Lund (startår 1860) i Skåne där 1997, 2002 och 1975 var varmare än årets upplaga.

Absolutrekord i Skara, Lund och Jönköping

Månadens och även sommarens högsta temperatur blev 34,7° och uppmättes i Mariestad i Västergötland den 8. I Skara, liksom i Lund och Jönköping, överträffades de gamla absoluta temperaturrekorden denna dag.

Natten till den 2 sjönk temperaturen ute vid Östergarnsholm inte lägre än 23,7° vilket är tangerat svenskt rekord för tropisk natt. En lika hög minimitemperatur uppmättes den 10 augusti 1975 vid Kullen i Skåne.

Under månadens andra halva var temperaturerna förhållandevis normala. Månadens lägsta temperatur på -3,8° uppmättes därvid den 28 i Latnivaara i Lappland.

Lokalt sällsynt månadskombination i Härjedalen, Jämtland och Dalarna

Efter den extremt varma majmånaden fanns en klar möjlighet att någon av sommarmånaderna skulle komma att bli kyligare än maj, något som är mycket ovanligt. För några stationer i Dalarna, Härjedalen och Jämtland blev detta en realitet i år. 

I Sveg (startår 1875) har detta aldrig tidigare inträffat under de år mätningarna pågått kontinuerligt där, dvs från 1881 och framåt. Närmast kommer 1919 då maj och augusti var lika varma där. För Svegs del var dock i år inte bara augusti utan även juni kyligare än maj.

Även i Älvdalen (Dalarna, startår 1968), Malung (Dalarna, startår 1916), Ljusnedal (Härjedalen, startår 1917) och Hedeviken (Härjedalen, startår 1937) är det första gången som augusti är kyligare än maj. För Hedevikens del saknas emellertid data för augustimånaderna 1985-1989, 1991 och 2003-2008, men data från grannstationer indikerar tydligt att augusti dessa år var klart varmare än maj. 

Månadsmedeltemperaturen under augusti 2018.
Månadsmedeltemperaturen under augusti 2018. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under augusti 2018.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under augusti 2018. Förstora Bild

Nederbörd - Välbehövligt regn på många håll

Det ostadiga väder som kom att prägla månaden efter den 10 augusti innebar efterlängtat regn på de flesta håll. I sydöstra Götaland var månaden länge mycket torr men kraftigt regn i slutet av månaden gjorde att det nederbördsmässigt till slut blev en ganska normal månad. Mycket torrt väder var det däremot i delar av Ångermanland och Västerbotten. I västra Norrland liksom i mellersta Götaland blev det en blöt månad. 

Ett kuriosum i nederbördssammanhang utgör Gotland som uppvisade synnerligen stora kontraster mellan den södra och den norra delen av ön. På den sydligaste delen av ön hade Hoburg nära normal månadsnederbörd. På norra Gotland blev det däremot en lokalt mycket blöt månad, Fårösund-Ar fick 311% av normal augustinederbörd.

Månadens största dygnsnederbördsmängd på 91,8 mm föll på månadens sista dag i Hellerö i nordöstra Småland. 

Karta över nederbörd augusti 2018.
Nederbördssumma i mm augusti 2018. Förstora Bild
Nederbördens avvikelse från det normala under augusti 2018.
Nederbördens avvikelse från det normala under augusti 2018. Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i augusti 2018 (369 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i augusti 2018 (92 kB, pdf)

Vind - Högsta vindvärdena i samband med stormen Johanne

I samband med åska den 5 augusti registrerades två extremt höga byvindsvärden på 67,2 m/s respektive 66,4 m/s ute vid Örskär i nordöstra Uppland där vindmätaren sitter på 34 meters höjd uppe i fyren. Värdena har vid slutgranskningen av augusti månads data underkänts. En mer ingående diskussion om detta finns att tillgå på SMHIs väderblogg samt i kunskapsbanken under "Högsta vindhastigheter i augusti"

Månadens högsta medelvind utanför fjällen uppmättes under stormen Johanne den 10. Väderöarna i Bohuslän uppmätte då en medelvind på 24,7 m/s och en maximal byvind på 32,0 m/s. Johanne stod även för landets högsta medelvind och byvind då Stekenjokk i södra Lapplandsfjällen rapporterade 28,7 m/s samt 33,6 m/s på morgonen den 11.

Snö

Ingen av våra stationer rapporterade något mätbart snödjup, vilket är det typiska för de allra flesta augustimånader.

Solskenstid - Lite mer sol i öster men lite mindre i väster

I allmänhet sken solen lite mer än normalt i landets östra delar medan det var lite mindre sol än vanligt i de västra delarna. Flest antal soltimmar noterades ute på Svenska Högarna med 295 stycken medan solen bara lyste i 111 timmar i Tarfala. Störst avvikelse från normalvärdet uppvisade Karlstad där det var 50 timmar mindre sol än normalt. Omvänt sken solen 43 timmar mer än brukligt i Luleå och 48 timmar mer i Uppsala-Ultuna.

Karta med soltimmar under augusti 2018.
Antal soltimmar i augusti 2018. Förstora Bild

Åska - Många urladdningar fram till den 11

Åskaktiviteten i augusti var förhållandevis hög under månadens inledande 11 dygn. De dygn med flest blixturladdningar var i tur och ordning den 2 (11113 urladdningar), den 1, 8 och den 10. I samband med omslag till svalare väder blev blixturladdningar betydligt färre. Inga blixturladdningar registrerades den 13, 15-16, 19, 21-22 och den 29.

Totalt antal blixtar under augusti 2018.
Totalt antal blixtar under augusti 2018. Förstora Bild
Antal åskdagar under augusti 2018.
Antal åskdagar under augusti 2018. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Vädret dag för dag

Extremt varm inledning

Månaden inleddes med ett högtryck med centrum över Ryssland samtidigt som ett lågtryck hade sitt centrum över Island. En svag kallfront sträckte sig från Island och ner över västra Götaland som skiljde mycket varm luft i öster från svalare i väster.

Sydliga vindar förde upp extremt varm luft från kontinenten med temperaturer på omkring 30° i östra Götaland samt södra och mellersta Svealand. Allra varmast var det i Ronneby-Bredåkra (startår 1881) med 33,2° vilket är den högsta augustitemperatur som uppmätts där. Det förra rekordet på 32,9° var från augusti 1992. 

Även ute på Gotska Sandön (startår 1879) slogs det gamla augustirekordet. Där kom man upp i 31,1° vilket var en klar putsning av det tidigare rekordet från 2003. Mätningar med maximitermometer infördes dock först 1928.

Under dagen den 1 drog sig kallfronten långsamt österut. I dess spår följde en del lokala regn- och åskskurar vilka i allmänhet endast gav ifrån sig små mängder. Inom ett mindre område av norra Ångermanland, södra Lappland och östra och norra Jämtland föll dock större mängder på 10-30 mm. Mest noterades i Backe i Ångermanland med 33,5 mm. I Lenhovda i Småland drabbades man även av kraftigt hagel vilka var stora som golfbollar och orsakade skador på bilar.

Värt att notera är att dygnets lägsta temperatur i landet blev hela 12,3° i Gielas i södra Lapplandsfjällen. För Sverige som helhet är detta den högsta minimitemperatur som observerats på minst 73 år vilket är så långt bak i tiden som SMHI har data i digitaliserad form på landsbasis. Den 1 augusti blev även det dygn i år som flest stationer i landet noterades för en tropisk natt.

Tangerat svenskt rekord för tropisk natt på Gotland

Natten till den 2 blev även den mycket ljummen och på flera håll i södra Sveriges kustområden blev det ytterligare en tropisk natt där temperaturen inte gick under 20,0°. Ute vid Östergarnsholm på östra Gotland sjönk temperaturen inte lägre än 23,7°. Värdet är tangerat svenskt rekord för en tropisk natt. En lika hög minimitemperatur uppmättes vid Kullen i Skåne den 10 augusti 1975.

Till på dagen den 2 hade kallfronten endast orkat masa sig till landets ostligaste delar. Under eftermiddagen aktiverades fronten och ett mindre lågtrycksområde började utvecklas över Norrlandskusten. De flesta blixturladdningarna var koncentrerade till östra Svealand. Inom en smal zon längs med fronten från södra Svealand upp till Härnösand i Ångermanland registrerades flera kraftiga blixturladdningar på minst 100.000 Ampere. De största regnmängderna hamnade i allmänhet i Lappland och Norrbotten men även i östra Svealand förekom lokalt större mängder. Lainio i Lappland fick 53,8 mm, Södertälje i Södermanland uppmätte 30,9 mm medan Jäkkvik i Lapplandsfjällen fick 30,6 mm.

Temperaturmässigt fortsatte det att vara mycket varmt med omkring 30° på flera håll i östra Götaland och östra Svealand medan det var lite svalare i de västra delarna. Allra varmast var det i Västervik/Gladhammar (startår 1859) med 33,4°. Endast en gång tidigare har det varmare där i augusti och det var den 7 augusti 1975 då det var 33,6°. 

Nytt augustirekord ute vid Holmön

Den 3 anlände även den meteorologiska hösten till Tarfala i norra Lapplandsfjällen. Detta då dygnsmedeltemperaturen höll sig under 10,0° där den 3-7 augusti.

Temperaturmässigt var det i allmänhet inte fullt lika varmt som föregående dygn men temperaturen orkade ändå upp över 30° i sydöstra Götaland. Varmast var det i Kalmar med 31,7°.

I Falsterbo (startår 1880) i Skåne uppmätte 29,5° vilket är den högsta temperatur som observerats där i augusti. Det tidigare rekordet var 29,0° och sattes 2012. Mätningar med maximitermometer inleddes först 1952 vid Falsterbo.

Ute på Holmön (startår 1849) i Västerbotten noterades 29,3° vilket är nytt augustirekord för stationen. Det tidigare augustirekordet var 29,2° och uppmättes 2014. Mätningar med maximitermometer vid Holmögadd startade 1930.

Vädermässigt fortsatte det ettriga lilla lågtrycket i norr att ge en hel del regn över nordöstra Norrland innan det avvecklades under sena kvällen. Saittarova fick 22,6 mm. 

Ett mindre område med regn och åska drog under kvällen och natten till den 4 in över södra Norrland där det på sina håll föll 10-20 mm. Ljusdals-Valsjön i norra Hälsingland fick 26,4 mm.

Regn- och åskskurar fortsatte att beröra delar av södra Norrland under dagen den 4 och Hedeviken i Härjedalen rapporterade 22,1 mm. I sydvästra Götaland liksom i Västerbotten samt de södra delarna av Lappland och Norrbotten blev det uppehållsväder och även en del sol.

I sydöstra Götaland blev det ånyo en mycket varm dag med temperaturer som lokalt orkade upp i 30°. Det var varmt även annorstädes med omkring 25° på många håll i södra Sverige liksom lokalt i nordöstra Norrland. 

Ruskväder gav 54 mm i Älvsbyn på 12 timmar

Till den 5 drog ett svagt lågtrycksområde över Norska havet med regn och åska österut över södra och mellersta Norrland. När ruskvädret hade nått upp till Norra Kvarken utvecklades ett mindre lågtryck där som blev nära nog stillaliggande fram till på morgonen den 6. I samband med detta föll det stora mängder 35-50 mm i södra Norrbotten. På 12 timmar fick Älvsbyn i Norrbotten 54 mm vilket blev dygnets största regnmängd. Även i södra Lappland och delar av Jämtland och Härjedalen föll 10-20 mm regn på flera håll. I Götaland var det däremot uppehållsväder och en del sol.

Den 6 hade svalare luft brett ut sig över landet på baksidan av detta lilla lågtryck. I Norrland orkade temperaturen bara lokalt över 20° i den östra delen. Några stationer i östra Götaland lyckades komma upp över 25°. Vädermässigt blev det skurbetonat i mellersta och norra Norrland. I Norrbotten låg regnet från det lilla lågtrycket inledningsvis kvar men det drog under dagen bort över Finland. Ute vid Pite-Rönnskär i nordligaste Västerbotten kom det 20,1 mm. I Svealand, södra Norrland och östra Götaland blev det mest uppehållsväder och här och var även en del sol. Under kvällen klarnade det upp alltmer i södra och mellersta Norrland samt större delen av Svealand. 

Extremt varm luft från kontinenten...

Natten till den 7 blev således relativt molnfri i delar av södra Norrland och Svealand. Lokal nattfrost noterades då i Härjedalen och Jämtland. Kallast var det i Börtnan i Jämtland med -1,0°.

Över kontinenten fanns ett högtryck som tillsammans med ett lågtryck i väster började föra upp extremt varm luft över Götaland. På flera håll i södra Götaland uppmättes temperaturer på över 30°. Vädermässigt bjöds det på varierande molnighet runt om i landet. 

...gav månadens varmaste dag den 8

Den extremt varma luften fortsatte norrut under onsdagen den 8 och hade då nått upp i höjd med sydligaste Norrland. De maximala temperaturerna söder om Mälardalen låg allmänt över 30°. Inte mindre än 10 stationer noterade en maximitemperatur på 34,0° eller högre. Allra varmast var det i Mariestad i Västergötland med 34,7° vilket blev månadens högsta temperatur.

Trots de osedvanligt höga temperaturerna blev det få nya augustirekord. I Götaland och Svealand är de flesta augustirekorden från 1992 eller 1975. För Lund, Skara och Jönköping var detta dock den allra högsta temperaturnotering som observerats oavsett kalendermånad. I Varberg (startår 1879) uppmättes 33,1° vilket är den högsta temperatur som observerats där i augusti. Det tidigare augustirekordet från 1994 var 32,3°.

Under eftermiddagen lyckades lågtrycket i väster putta undan den riktigt varma luften och en kallfront med regn- och åskskurar drog in västerifrån. Denna följdes av betydligt lägre temperaturer. I Göteborg sjönk temperaturen med nästan sju grader på en timme.

Under torsdagen den 9 hade den allra varmaste luften förvisso puttats undan men trots det orkade temperaturen ändå lokalt upp i 30° i östra Götaland. Toppnoteringen blev 32,0° i Oskarshamn. I större delen av södra Sverige och östra Norrland blev det en solig dag. Längst i norr låg det inledningsvis kvar rester från gårdagens regn men detta drog vidare norröver under eftermiddagen.

Stormen Johanne kom den 10

Ett lågtrycksområde med regn och åska över Frankrike rörde sig under dagen på en nordostlig bana samtidigt som det fördjupades. Sent på kvällen den 9 hade det nått sydvästra Götaland. I samband med detta föll efterlängtat regn i främst sydligaste Sverige. Till på morgonen den 10 hade det på 12 timmar fallit 27,0 mm i Lund medan Malmö noterades för 23,1 mm.

Under förmiddagen den 10 hade lågtrycket sitt centrum över Skagerrak samtidigt som det fortsatte att intensifieras. I Danmark bjöds det på stormvindar och ovädret fick där namnet "Johanne". Kallfronten med tillhörande regn och åska i anslutning till ovädret rörde sig snabbt och låg nu i ett stråk från nordöstra Götaland upp över nordvästra Svealand. 

Till på dagen hade Johanne sitt centrum över Sydnorge och på baksidan av lågtrycket blåste det upp till storm över norra västkusten. Vinden nådde då storm 24,7 m/s i medelvind ute vid Väderöarna i Bohuslän medan Måseskär rapporterade kuling 24,4 m/s. Vid tre stationer på västkusten registrerades byvindar på över 30 m/s. Den högsta byvinden stod Väderöarna för med 32,0 m/s följt av 31,1 m/s ute vid Måseskär i Bohuslän. Den allra högsta byvind som observerats i Sverige i augusti utanför fjällen är 33,0 m/s vid Hanö den 4 augusti 2008. Även på många andra håll i södra Sverige var det en blåsig dag. Stormbyar noterades ute på Vänern med 25,2 m/s vid Pålgrunden. Inlandsstationen Hällum i Västergötland uppmätte en medelvind på 15 m/s och en byvind på 22,7 m/s. I Värmland kom byvinden lokalt upp i 20 m/s. I västra Götaland drev det in en del lokala regnskurar i sydvästvinden. Dagstemperaturerna var nu något lägre jämfört med föregående dygn.

Under kvällen hade Johanne fått sitt centrum över Jämtland samtidigt som tyngdpunkten på regnet nu hade nått upp över norra Norrland. På flera håll i södra och mellersta Lappland föll 20-30 mm. Kittelfjäll uppmätte 35 mm.

Övergång till normalt svenskt sommarväder

Under morgontimmarna den 11 hade ovädret sitt centrum över mellersta Lapplandsfjällen. När vinden vred över till mer västlig luftströmning över Jämtlands- och Lapplandsfjällen noterades orkanbyar över vindutsatta stationer. Allra mest blåste det i Stekenjokk i södra Lappland där byvinden under förmiddagen kom upp i 33,6 m/s. Nästan lika mycket, 33,3 m/s, hade uppmätts vid Blåhammaren några timmar tidigare.

I söder blev det en relativt klar natt men ett mindre men ettrigt lågtryck med regn och åska utvecklades under morgonen över Nordsjön. Under förmiddagen nådde det så sydvästra Götaland där det på sina håll föll stora mängder. Regnet och åskan fortsatte under eftermiddagen och kvällen upp över Götaland och södra Svealand. De största mängderna uppmättes i västra Götaland. Allra mest rapporterade Baramossa i Halland med 79,2 mm, Göteborg fick 43,7 mm och nästan lika mycket, 42,6 mm, fick Askim i Västergötland. 

Dagen den 12 blev i mångt och mycket en grå historia. Över Svealand, nordligaste Norrland och sydligaste Skåne även en regnig sådan. Gårdagens lågtryck hade nu fått sitt centrum över östra Svealand där det låg kvar samtidigt som det bara långsamt försvagades. Över nordligaste Norrland återaktiverades de gamla resterna från Johanne vilka rörde sig österut under dagen. Längst i söder nåddes man under eftermiddagen och kvällen av en varmfront kopplad till ett mindre lågtryck över Storbritannien. I samband med fronten föll det mer efterlängtat regn i Skåne. Mest fick Malmö med 25,5 mm.

En mycket svag högtrycksrygg fick sitt inflytande den 13 och i samband med molnfritt väder och svaga vindar blev det en kylig natt i södra Sverige. Kallast var det i Gustavsfors i Värmland med 1,3° följt av Jönköpings flygplats med 1,4°. För Götalands del var detta månadens lägsta temperatur.

Ymnigt regn i östra Götaland den 14

Den 14 rörde sig ett mindre lågtrycksområde med regn och åska in över södra Sverige. Lokalt föll då stora mängder under dagen i östra Götaland. Norr om Västerdalälven blev det mest uppehållsväder och en del sol i sydöstra Norrland. Lågtrycket i söder rörde sig långsamt österut under dagen samtidigt som det försvagades. Till på morgonen den 15 hade Södra Vi i i norra Småland fått 83,2 mm. På en andraplats kom Horn i södra Östergötland med 54,4 mm. Överlag var det i Småland och Östergötland som de största mängderna föll detta nederbördsdygn.  

Den 15 blev en grå mellandag och här och var lätt regn. Temperaturerna låg i allmänhet på omkring 20° som högst i landet. Lite högre i östra Götaland och lite lägre i fjällen. 

Långsamt lite varmare igen

Ute över Atlanten hade ett omfattande lågtryck fått sitt centrum strax sydost om Island samtidigt som ett högtryck över kontinenten hade sitt centrum över Polen. Detta bäddade för en sydvästlig luftström samtidigt som lite varmare luft från kontinenten rörde sig upp söderifrån över Götaland där temperaturerna åter orkade upp över 25°. Allra varmast den 16 var det i Lund med 27,0°. Under dagen rörde sig svaga fronter kopplat till Islandslågtrycket på en nordostlig bana över landets västra delar. Regnmängderna var i allmänhet små och det mesta hamnade i fjällen. Hemavan i södra Lappland fick 21,6 mm.  

Den långsträckta fronten från Island fortsatte långsamt österut den 17 och gjorde i allmänhet inget större väsen av sig. I östra Svealand, sydöstra Lappland, nordvästra Västerbotten samt södra Norrbotten föll dock större regnmängder på 10-20 mm på flera håll i samband med frontpassagen. Allra mest fick Uppsala med 32,0 mm medan Jörn i norra Västerbotten noterade 31,6 mm.

Varmluften låg inledningsvis kvar men puttades efterhand undan av kallfronten i väster. Temperaturerna hann dock nå upp över 25° i östra Götaland och östra Svealand. Allra varmast var det i Oskarshamn i Småland där temperaturen kom upp i 29,4°. 

Nya lågtryck från väster

Efter att kallfronten dragit bort österut under morgontimmarna den 18 inleddes dagen med en del sol i en stor del av landet. Ett nytt lågtryck fanns i väster och under dagen mulnade det på och under kvällen drog regnet in samtidigt som det blev blåsigt. De största regnmängderna hamnade i norra Jämtlands- och södra Lapplandsfjällen. Leipikvattnet i Jämtland hade till på morgonen den 19 fått 24,8 mm.

Till på dagen den 19 hade lågtryckscentrumet förskjutits till Nordnorge samtidigt som nederbörden dragit bort österut. Västliga vindar rensade upp bland molnen och dagen inleddes med en hel del sol i Svealand och östra Norrland. Under eftermiddagen och kvällen rörde sig ett mindre lågtryck med kraftigt regn in över Götaland. De största mängderna på 15-25 mm hamnade i Halland och sydvästra Västergötland. Allra mest fick Rossared i Halland med 38,2 mm.

När lågtrycket över Nordnorge väl förskjutits nordost om Sverige kunde lite svalare luft börja dra ner över norra Norrland med nordvästvindar den 20. I Götaland var det inledningsvis regnigt i öster men under eftermiddagen och kvällen hade regnet dragit bort över Baltikum.

Frostnatt i norra Norrland

En högtrycksrygg förstärktes nu in över landet och nordvästliga vindar rensade upp bland molnen. Natten till den 21 blev därför, bortsett från Gotland där det förekom kraftigt regn kring midnatt samt fjällkedjan, klar i en stor del av landet. Därmed sjönk temperaturerna ordentligt, särskilt i norr. Frost förekom i flera vindsvaga dalgångar i Norrbotten och Lappland. Allra kallast var det i Latnivaara med -2,8° följt av Naimakka med -2,6°. Även lokalt i Värmland förekom frost. Gustavsfors rapporterade -0,9° vilket blev månadens lägsta temperatur i Svealand. Dagen den 21 blev solig på många håll i landets södra del medan det var molnigare i Norrland. I fjällen förekom en del lättare nederbörd.

Högtrycksryggen passerade snabbt och moderhögtrycket befann sig den 22 över Baltikum. Inledningsvis blev natten relativt molnfri med frost på flera håll i Norrland. Kallast var det i Ylinenjärvi (Norrbotten) och Latnivaara (Lappland) som båda hade -2,5° som lägst. Under morgonen tätnade molnen allmänt på västerifrån. Detta hängde samman med ett lågtryck med tillhörande fronter och nederbörd över Norska havet. Lågtrycket skulle komma att bestämma vädret i Sverige de närmaste dygnen. En svag varmfront drog under dagen in från sydväst över Sverige. Det mesta av regnet hamnade i mellersta Norrland. Marby i Jämtland uppmätte 21,4 mm.

Den 23 rörde sig ett område med kraftigt regn över västra Götaland och i ett stråk över sydvästra Svealand upp mot Gävlebukten. De största mängderna  kom i Halland, Bohuslän, Dalsland samt kring södra Dalälven. Mest fick  Bäckefors i Dalsland med 44,0 mm.

Över östra Götaland och sydöstra Svealand blev det däremot uppehållsväder och varmt tack vare att högtrycket över Vitryssland tillfälligt förde in varm luft över Götaland där temperaturen kom upp över 25°. Allra varmast var det i Oskarshamn med 29,1°.

Lågtryck och fronter i väster puttade undan den varmaste luften i öster till den 24. Regn och åskskurar förekom i hela landet. De största mängderna på 10-40 mm föll i Jämtland och nordvästra Ångermanland. Hillsand i Jämtland fick 40,9 mm och Hoting i Ångermanland rapporterade 39,9 mm.

Till den 25 hade den varma luften puttats undan helt och ersatts av sval luft från Atlanten. Temperaturerna hade nu svårt att nå upp över 20° i södra Sverige och gjorde bara så lokalt i de östra delarna. Det fortsatte att vara ostadigt i landet och de största mängderna noterades den här dagen i Halland och Västergötland. Marbäck i Halland uppmätte 28,3 mm.

Vädret ändrades inte nämnvärt den 26. Dygnets högsta regnmängd på 25,3 mm uppmättes i Hällum i Västergötland.

Kylig natt i delar av Norrland

Till den 27 hade lågtrycket över Norska havet avyttrats. Nya lågtryck stod dock redo i väster men innan de hann fram blev det en kylig natt i delar av Norrland. Kallast var det i Storlien-Storvallen i Jämtland där temperaturen sjönk till -3,0°.

Under eftermiddagen rörde sig ett nytt lågtryck in över Götaland och Svealand. De största mängderna på 10-20 mm föll i sydvästra Götaland. Herrljunga i Västergötland uppmätte 28,8 mm medan Eftra i Halland noterade 28,6 mm. 

Lokalt skyfall på norra Gotland den 28

Tisdagen den 28 blev en grå historia i större delen av landet. I nordligaste Norrland blev det dock en frostigt kall natt med -3,8° som lägst i Latnivaara vilket även blev månadens lägsta temperatur. Under eftermiddagen blommade ett litet område med kraftig nederbörd upp över nordöstra Gotland. Vår station Fårösund-Ar uppmätte då 40,5 mm på en timme och totalt 50,1 mm för nederbördsdygnet. Temperaturerna hade fortsatt svårt att nå över 20° i landet.

Onsdagen den 29 bjöd på grått och odramatiskt väder i större delen av landet. Under morgontimmarna den 30 nådde en kallfront med tillhörande regn västra Sverige. Denna fortsatte under dagen långsamt österut. I landets ostligaste delar hann dagen ändå bjuda på uppehållsväder.

Torrekordet som regnade bort

Över södra Götaland utvecklades sedermera ett mindre lågtryck som förstärkte regnet med stora mängder som följd, främst i de östra landskapen under kvällen den 30 och natten den 31. I norr hade regnet passerat till midnatt men i södra Norrland och norra Svealand låg regnet kvar och där blev det även lokalt stora mängder. Torsåker i Gästrikland fick 43,1 mm.

Ute på Ölands södra udde föll tillräckligt mycket regn för att omintetgöra möjligheterna för ett nytt torrekord för sommaren som helhet. Allra mest regn föll i Fridlevstad i Blekinge där det kom 67,8 mm medan Södra Vi i Småland rapporterade 60,1 mm. I Norra Möckleby och Skedemosse, båda belägna på Öland, fick man nu på ett dygn mer regn än man fått på nästan fyra månader. Från den 1 maj till 29 augusti föll det 39,3 respektive 48,3 mm där. På ett dygn fick man nu totalt 41,0 respektive 53,0 mm regn. 

Bakom kallfronten började ett högtryck växa in från Norska havet samtidigt som det följdes av lite svalare luft och sol i Norrland. I söder låg däremot lågtrycket och dess regnområde kvar samtidigt som det bara långsamt försvagades. Stora mängder regn fortsatte att falla i östra Götaland, speciellt i området mellan Småland och Östergötland. Allra mest fick Hellerö i nordöstra Småland där man uppmätte 91,8 mm vilket även blev månadens största dygnsnederbördsmängd. På andra plats kom Tryserum med 73,5 mm.

Högsta temperatur, augusti 2018
Norrland +31.1° den 1 Gävle (Gästrikland)
Svealand +33.9° den 8 Örebro flygplats (Närke)
Götaland +34.7° den 8 Mariestad (Västergötland)
Lägsta temperatur, augusti 2018
Norrland -3.8° den 28 Latnivaara (Lappland)
Svealand -0.9° den 21 Gustavsfors A (Värmland)
Götaland +1.4° den 13 Jönköpings flygplats (Småland)
Högsta nederbörd, augusti 2018
Norrland 167.6 mm Mjölkbäcken (Lappland)
Svealand 128.3 mm Västvalla (Västmanland)
Götaland 231.7 mm Södra Vi (Småland)
Lägsta nederbörd, augusti 2018
Norrland 20.8 mm Kuggören A (Hälsingland)
Svealand 29.3 mm Dala-Järna (Dalarna)
Götaland 36.3 mm Ölands södra udde A och Segerstad (Öland) samt Nordkoster A (Bohuslän)
Högsta lufttryck, augusti 2018
Norrland 1028.8 hPa den 31 Karesuando (Lappland)
Svealand 1025.4 hPa den 31 Älvdalen (Dalarna)
Götaland 1023.6 hPa den 2 Falsterbo (Skåne)
Lägsta lufttryck, augusti 2018
Norrland 988.0 hPa den 19 Karesuando (Lappland) och Parkalompolo (Norrbotten)
Svealand 995.6 hPa den 24 Hamra och Älvdalen (Dalarna)
Götaland 995.1 hPa den 10 Nordkoster (Bohuslän)
Största snödjup, augusti 2018
Norrland - cm
Svealand - cm
Götaland - cm

Dygnsnederbörd över 40 mm augusti 2018 (78 kB, pdf)

Medelvind över 21 m/s i augusti 2018 (87 kB, pdf)