Underkänt vindrekord

Den 5 augusti klockan 14 rapporterades en byvind på 67,2 m/s från automatstationen vid Örskär. Vid slutgranskningen av augusti månads data så beslöt vi dock att underkänna detta värde.

Det var enligt ögonvittnen onekligen ett rejält sommaroväder som passerade Örskär vid den här tidpunkten. Personer som befann sig på ön sökte skydd tills det värsta var över.

Men det har ändå inte rapporterats skador från Örskär som skulle motsvara vindar av dubbel orkanstyrka. Vi har ju sett från andra länder hur det ser ut när en tropisk orkan av den styrkan har passerat.

Automatstationen på Örskär
Fyren vid Örskär. I toppen syns vindmätaren 34 meter över marken.Bilden är tagen den 20 maj 2015. Foto SMHI Förstora Bild

Vindmätaren på Örskär sitter i fyrtornet 34 meter över marken. En hypotes som framförts är att förstadiet till en tromb kan ha nått ner till vindmätarens höjd men inte till marknivå, en så kallad "tuba". Detta kan kanske inte helt uteslutas, men utan ytterligare uppgifter kommer vi inte längre.

Det finns vissa andra omständigheter som gjort mig lite extra misstänksam i det här fallet. På midsommarafton rapporterade Örskär en byvind på 38,5 m/s, vilket avsevärt överstiger den näst högsta byvinden vid en svensk kuststation i juni. Två så extremt höga vindhastigheter så pass nära i tiden är lite märkligt, men jag har inget bra svar på vad en eventuell felrapportering skulle bero på.

Värdet från Örskär är rödmarkerat och kan inte nås från exempelvis tjänsten Öppna data. Däremot har vi nämnt värdet i en kommentar i vår artikel om vindrekord i augusti. Det är så vi brukar göra med värden som är för osäkra för att godkännas, men inte så uppenbart nonsens att de fullständigt kan förkastas.

Här hittar du de högsta vindhastigheterna i augusti

Hur gör vi med den mycket höga byvinden på midsommarafton?

Tills vidare står byvinden på 38,5 m/s på midsommarafton den 22 juni kvar som rekord. Men för säkerhets skull har vi även kvar det näst högsta värdet från Lungö i juni 2011.

Högsta vindhastigheter i juni

Avvikande mäthöjd

Att vindmätaren på Örskär sitter 34 meter över marken i stället för standardhöjden 10 meter är i sig inget skäl att underkänna värdena. Vid flera stationer har vi av praktiska skäl inte kunnat sätta upp en vanlig vindmast, utan tvingats till alternativa placeringar. Rekord från sådana stationer har godkänts, men i de fallen har vi alltid nämnt att vindmätaren suttit på icke standardmässig höjd.

Sverker Hellström