Augusti 2011 – Himlen öppnade sig och regnet föll

Det har varit en mycket blöt augustimånad. Lokalt har det kommit upp till tre gånger mer regn än normalt. I bland annat Skara i Västergötland och Kasa i Ångermanland blev det till och med nytt rekord för månadsnederbörd i augusti. Endast Tornedalen har fått mindre regn än normalt. Skyfallen har avlöst varandra och ofta lett till översvämningar med problem för samhället som följd. Det har varit något mindre solsken än normalt denna månad, särskilt i sydvästra Sverige.

Varm inledning

Augusti började mestadels soligt och varmt med ett svagt högtryck över norra Skandinavien. Dock förekom lokalt kraftiga regn- och åskskurar, som i Höglekaredalen i Jämtland där det föll hela 54 mm den 1. I Remningstorp i Västergötland uppmättes den 2 temperaturen 28,7 ° vilket var högst för månaden.

Karta över åskdagar augusti 2011
Åskdagar under augusti 2011. Förstora Bild
Karta över blixturladdningar augusti 2011
Antal blixtar augusti 2011. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Kyligare luft drog ner från norr

Den 4 drog kyligare luft ner över Norrland, medan det i söder var fortsatt varmt och soligt. Dagens högsta rapporterade temperatur var från Gävle med 28°. Betydligt kyligare var det i Kvikkjokk-Årrenjarka i Lappland med +3° som lägst. I gränszonen mellan den kyliga luften i norr och den varma i söder bildades en del regn och åskskurar. I Sänningstjärn i Hälsingland kom det hela 80 mm regn. Det föll även mycket regn över Hallhåxåsen i Jämtland och Åkroken i Ångermanland, som fick 65 (varav 40 mm på en timme) respektive 53 mm.

Den kyliga ishavsluften hade den 5 tagit sig ner till mellersta Norrland. Kalluften i norr medförde att det på flera platser var nattfrost och den lägsta temperaturen, -3°, uppmättes i Pajala i Norrbotten. I söder var två fronter med nederbörd på väg in från sydväst. De största rapporterade regnmängderna kom från Bjärnum i Skåne med 52 mm och Skeppshult i Småland med 37 mm. Trots regnet i söder var luften ändå varm och flera platser i Götaland och Svealand rapporterade 26°.

Blandade skurar

Under kvällen den 6 drog en ny front med nederbörd in över Götaland från sydväst. Redan under natten till den 7 hann det komma stora mängder regn i Götaland, där Bredåkra i Blekinge fick 41 mm regn. Regnvädret fortsatte följande dag upp över landet och nederbörd föll främst i ett stråk från norra Östergötland och in i Södermanland. Mest regn i landet rapporterades från Valla i Södermanland som fick 51 mm. Regnområdet hann även väta jorden i södra Norrland där Västerövsjö i Jämtland uppmätte 42 mm.

Under måndagen den 8 fortsatte sakta regnområdet norrut över Norrland och i Vaxborg i Lappland uppmättes 84 mm medan Fagerheden i Norrbotten fick 60 mm. I söder kom kraftiga skurar och en hel del åska in från sydväst. I Eftra i Halland föll 55 mm regn. Regnområdet stannade den 9 kvar över Norrland men hade nu mattats av. I både Götaland och Svealand var det växlande väder med mycket skurar och åska. En sådan skur gav 53 mm regn i Kolsva i Västmanland.

Den svalare luften från norr hade nu rört sig hela vägen ner genom landet och några kyliga dagar följde. Det var fortsatt ostadigt väder den 10 och stora regnmängder föll i ett brett band tvärs över Svealand och som mest rapporterades 57 mm från Kloten och Östra Ämtervik i Värmland.

Några dagar följde med lite torrare och soligare väder. Dock kunde nätterna vara kyliga, främst i Norrland och Svealand. Natten till den 12 var det frost ända nere i Gustavsfors och Malung i Svealand. Följande natt, den 13, noterades månadens lägsta temperatur, -3,4°, i Latnivaara i Lappland.

Karta över solskenstid under augusti 2011
Antal soltimmar i augusti 2011. Förstora Bild
Karta över medelmolnighet augusti 2011
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under augusti 2011. Förstora Bild

Kraftig nederbörd i väster

Molnigheten ökade den 14 över södra Sverige då varm och fuktig luft strömmade in med sydliga vindar. Nederbördsområden drog in över västkusten under kvällen. Längs ett stråk från Halland i söder, upp över Västergötland vidare till Bohuslän i norr föll det lokalt stora mängder regn under kort tid. Detta ledde till en hel del översvämningar där bland annat Sveriges Radios lokala sändningar i Göteborg blev utslagna. E6 fick stängas av för trafik i höjd med Kållered. De största regnmängderna som fångades i SMHIs mätstationer var 56 mm i Rossared och 54 mm i Veddige, båda i Halland. Dock var de lokala variationerna mycket stora, till exempel kom det "bara" 23 mm regn vid SMHIs mätstation i Göteborg. Samtidigt föll det utan tvekan ännu större regnmängder på andra platser där SMHI inte har mätstationer.

Det kraftiga regnvädret rörde sig den 15 norrut över Svealand och södra Norrland där det också blev blött. Den största rapporterade mängden, 46 mm, uppmättes i Medskogen i Värmland. Nästan lika mycket regn föll i Ekenäs, också det i Värmland, där det kom omkring 42 mm.

Lågtrycket som hade rört sig norrut längs med den norsk-svenska gränsen, tog under tisdagen den 16 en mer nordostlig bana över de inre delarna av Norrland. Det fanns fortfarande kraft nog i lågtrycket att orsaka häftigt regnande. I Leipikvattnet i Jämtland föll det hela 85 mm regn, tätt följt av Hattsjöbäcken i Ångermanland som fick 78 mm. Varmast denna dag med 23° var det i Harstena i Östergötlands skärgård. Kyligast var det i Pajala med -1°. Lågtrycket över norra Sverige svängde den 17 västerut men regnet dröjde sig kvar över Norrland ännu ett tag.

Fortsatt regnigt och blåsigt

Ytterligare regn föll den 18 över Norrland medan det i söder var en ganska solig dag. I Norrbotten gav regnet 49 mm i Koler. Den 19 drog ett nytt omfattande lågtryck från kontinenten med regn och åska in över Götaland, och upp över Svealand. Mest regn föll det i Örebro med 66 mm. Mycket regn kom det även i Hallsberg i Närke med 57 mm, Älgarås i Västergötland med 55 mm och Kolmården i Östergötland med 53 mm.

Under natten till den 20 inträffade i Stockholms skärgård en plötslig och kraftig vindvridning som överraskade många fritidsseglare. Flera båtar slets loss och började driva och sjöräddningen och kustbevakningen fick en hektisk natt. Följande dag fortsatte regnområdet sakta att röra sig uppåt landet och i Uppland fick Älvkarleby 64 mm samt Film 38 mm.

Över södra Götaland passerade den 22 ett lågtryck från vilket en front sträckte sig upp över hela landet. I samband med frontpassagen förekom en del åska och regn. Torrböle i Ångermanland rapporterade trots namnet dagens största regnmängd på 44 mm. I Hedemora i Dalarna överraskades ett flicklag som just hade avslutat sin träning av en tromb. De lyckades söka skydd i ett intilliggande hus och ingen person kom till skada. Men grenar slets loss från träden, målburarna flyttades och ett tält drogs med från en närliggande industrifastighet.

Bakom fronten som passerade föregående dag kom torrare luft in över landet. Detta ledde till att den 23 blev en solig dag förutom i Tornedalen där regnet dröjde sig kvar. Den 24 rörde sig ett splittrat regnområde norrut över landet och 39 mm uppmättes i Kristinehamn i Värmland. Regnområdet rörde sig sakta vidare norrut den 25.

Regn över Vätterns västra strand.
Regn över Vätterns västra strand 29 augusti 2011. Framför regnet syns Visingsö. Foto Erik Engström / SMHI Förstora Bild

Varmt och åskrikt

Varm och fuktig luft svepte den 26 in med sydvindar över landet med mycket moln, dis och dimma. Men på sina håll sprack molnen upp och med solens hjälp blev det då en dag med högsommarvärme. Varmast var det i Eskilstuna i Södermanland med 26°. Längst i norr förekom det dock en del skurar.

Följande dag, den 27, bjöd på sol och värme i sydöstra Sverige. Men gränsen mot den svalare luften i väster rörde sig in i över västra Götaland och med det mycket regn och åska. I Eftra i Halland föll 41 mm regn och längs ett stråk från västkusten in över mellersta Svealand åskade det rejält. Dygnet var så åskrikt att cirka 31 000 urladdningar registrerades över Sverige (avser urladdningar till mark med strömstyrka större än 5000 A). Det blev därmed det tredje mest åskrika dygnet sedan 2002, endast slaget av 7 juni 2011 (ca 41 000 urladdningar) samt 18 juli 2003 (ca 32 000 urladdningar). I norr var det fortfarande varm men fuktig luft och mycket moln. Dagens högsta temperatur, 27°, återfanns i Sala i Svealand.

Regnområdet som föregående dygn kommit in över Götaland rörde sig den 28 upp över Norrland. Ett lågtryck över Nordsjön föste in nya regn- och åskskurar över södra Sverige. I Havraryd i Halland uppmättes 33 mm regn. Temperaturen sjönk nu i landet med inflödet av svalare luft från väster. Samtidigt var det mycket moln så nätterna blev inte alltför kyliga. Lågtrycket över norra Norrland låg den 29 stilla och skvätte. Samtidigt rörde sig lågtrycket i väster in över Götaland. Mest regn rapporterade Sjötofta i Västergötland som fick 51 mm. Mycket regn föll även i de inre delarna av Halland och västra Småland.

De två sista dagarna i augusti bjöd på en del spridda skurar och åska i landet. Bland annat föll 46 mm regn i Marbäck i Halland den 31. Temperaturen fortsatte sakta att sjunka och låg i allmänhet runt 20° som mest under dagtid.

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i augusti 2011

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer augusti 2011

Temperaturen pendlade upp och ner

Månaden utmärkte sig inte temperaturmässigt, då den som helhet blev något varmare än normalt. Jämfört med fjolåret var denna augustimånad snäppet varmare, medan den var lite svalare än 2009. Månadens högsta temperatur var 28,7° och uppmättes den 2 i Remningstorp i Västergötland. Den lägsta temperaturen för månaden var -3,4° i Latnivaara i Lappland den 13.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala i augusti 2011
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i augusti 2011. Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i augusti 2011.
Karta över medeltemperaturen i augusti 2011. Förstora Bild

Flera nya rekord för nederbörd i augusti

Denna månad regnade det ofta och mycket. Lokalt kom det upp till tre gånger mer regn än normalt. Sammanslaget för hela månaden föll det mer eller mycket mer regn än normalt, med undantag för Tornedalen. Den största månadsnederbörden var 252 mm och rapporterades från andra änden av landet, nämligen i Mjöhult i Skåne.

Flera stationer slog månadsrekord för nederbörd och för att nämna några så har Skara i Västergötland denna månad fått 185 mm, vilket slog det tidigare rekordet från i fjol på 169 mm. Nederbördsmätningar har utförts i Skara sedan 1860. Intressant att notera är att av de sex augustimånader med högst nederbörd, så har fyra inträffat under 2000-talet.

Kasa i Ångermanland med mätningar sedan 1910 slog nytt rekord med 189 mm regn denna månad. Det tidigare rekordet var 178 mm 1941. Även Jormlien i Jämtland, med mätningar sedan 1947, slog det gamla rekordet på 142 mm från 2001 då det denna månad föll 206 mm regn.

Karta över nederbörd augusti 2011.
Karta över nederbörd augusti 2011. Förstora Bild
Karta över nederbörd i procent av det normala under augusti 2011
Karta över nederbörd i procent av det normala under augusti 2011. Förstora Bild
 
Högsta temperatur, augusti 2011
Norrland +28.3° den 3 Gävle (Gästrikland)
Svealand +28.2° den 3 Falun-Lugnet (Dalarna)
Götaland +28.7° den 2 Remningstorp (Västergötland)
 
Lägsta temperatur, augusti 2011
Norrland -3.4° den 13 Latnivaara (Lappland)
Svealand -1.8° den 12 Grundforsen (Dalarna)
Götaland +2.1° den 13 Flahult (Småland)
 
Högsta nederbörd, augusti 2011
Norrland 218 mm Risbäck (Lappland)
Svealand 195 mm Koppom (Värmland)
Götaland 252 mm Mjöhult (Småland)
 
Lägsta nederbörd, augusti 2011
Norrland 27 mm Jarhois (Norrbotten)
Svealand 29 mm Landsort A (Södermanland)
Götaland 39 mm Herrvik (Gotland)
 
Högsta lufttryck, augusti 2011
Norrland 1025.7 hPa den 15 Parkalompolo och Pajala (Norrbotten)
Svealand 1024.8 hPa den 3 Svenska Högarna (Uppland)
Götaland 1024.6 hPa den 3 Gotska Sandön (Gotland)
 
Lägsta lufttryck, augusti 2011
Norrland 983.6 hPa den 8 Järnäsklubb (Ångermanland)
Svealand 992.3 hPa den 8 Älvdalen (Dalarna)
Götaland 991.5 hPa den 7 Väderöarna (Bohuslän)
 
Största snödjup, augusti 2011
Norrland - cm
Svealand - cm
Götaland - cm

Medelvind över 21 m/s i augusti 2011

Dygnsnederbörd över 40 mm augusti 2011