Augusti 2011 - Varmt i vattnet

Ett mindre högtryck i början av månaden ledde till att ytvattentemperaturerna kulminerade med temperaturer över det normala. Bakom ett lågtryck den 10 inträffade månadens högsta vattenstånd i Viken. Den högsta våghöjden mättes upp vid Väderöarna i slutet av månaden.

Ett mindre högtryck medförde fortsatt sommarväder under den första augustiveckan.

Ytvattentemperaturerna runt våra kuster kulminerade den 3-4 med omkring 20 grader på de flesta håll, vilket är mellan 1,5 och 2,5° över normalt i Östersjön och Bottniska viken, 0,5-1° över normalt på västkusten.

Därefter följde en period med omblandning av vattenmassan då ett flertal moln- och regnområden från Nordsjön passerade revy upp över landet. Ett kalluftsutbrott med friska nordvästvindar medförde den 11 kortvarig uppvällning av kallare vatten i Ålands Hav och utanför Stockholms skärgård.

Den 12 var det dags för ett nytt högtryck. Denna gång låg högtryckscentrum över mellersta, senare norra Skandinavien. Solinstrålningen minskade alltmer under de resterande två veckorna då lågtrycksbanan från sydväst återupptogs, i gengäld dominerade milda sydliga vindar.

Temperaturöverskottet minskade långsamt i samband med allt kyligare nätter och morgnar. Vid månadsskiftet låg vattentemperaturerna fortfarande strax över medel, i Bottniska viken någon grad över.

Ytvattentemperatur i kustvatten augusti 2011

Karta över ytvattentemperatur i havet 15 augusti 2011
Ytvattentemperatur i havet 15 augusti. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 31 augusti 2011
Ytvattentemperatur i havet 31 augusti. Förstora Bild

Högt vattenstånd i sydväst

Augusti inleddes med högtrycksbetonat väder och på västkusten var då vattenstånden något under medelnivå. De lägsta nivåerna på västkusten mättes upp den 3 då Kungsvik registrerade -39 och Göteborg -24 cm. Efter den 5 började lågtryck röra sig in över Sverige och i väster steg då vattenståndet.

Bakom ett lågtryck den 10 pressade nordvästliga vindar vattnet mot Viken som då noterade månadens högsta vattenstånd + 82 cm. Den 12 berördes södra Östersjön av nordostliga vindar och Kungsholmsfort registrerade då + 23 cm.
 
Den 20 rörde sig ett lågtryck över södra Sverige och ostliga vindar pressade vattnet mot Stockholm som då noterade +30 cm. Den 28 var det sydliga vindar över Bottenviken, Kalix registrerade då + 44 och Ratan +30 cm.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i augusti 2011

Höga vågor

Månadens högsta vågor registrerades vid västkusten. Bojen vid Väderöarna mätte upp signifikanta våghöjder* på över 2 meter vid 3 tillfällen. Den 7 blåste en sydvästlig vind på över 15 m/s längs västkusten och en signifikant våghöjd på 3,0 meter registrerades. Våghöjden höll sig sedan över 2 meter i 23 timmar.
 
Den 15 blåste det återigen från sydväst och då med styrkan 10 m/s. Den signifikanta våghöjden steg då till 2,1m. Månadens högsta notering registrerades den 29 i samband med sydlig kuling då Väderöbojen registrerade en signifikant våghöjd på 3,5 meter.
 
Vid Huvudskärsbojen var våghöjden över 2 meter vid 2 tillfällen. Den 19 och 28 registrerades den signifikanta våghöjden till 2,3 meter i samband med vindar upp mot 15 m/s. Vid Finngrundet registrerades den signifikanta våghöjden 1,9 m vid 2 tillfällen den 8 och 20.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Diagram över signifikant våghöjd vid Väderöarna augusti 2011
Signifikant våghöjd vid Väderöarna i augusti 2011. Förstora Bild
Diagram över signifikant våghöjd vid Finngrundet augusti 2011
Signifikant våghöjd vid Finngrundet i augusti 2011. Förstora Bild