April 2023 - Flera omgångar med högtryck

April bjöd länge på torrt och högtrycksbetonat väder. Påskhelgen levererade varierande kompott av molnighet. På sina håll i söder blev det även de sista dagarna som man kunde åka skidor på natursnö. Under andra halvan av april följde en vecka med varmt och högtrycksbetonat väder där temperaturen nådde över 20 grader för första gången i landet i år. Den perioden tillät den meteorologiska sommaren att exklusivt pressa sig in i Göteborg, Malmö och Lund. Valborgsveckan följdes av ostadigt och kylslaget väder, främst från norra Svealand och norrut. Samtidigt växte snödjupet till sig ordentligt i Dalafjällen.

Temperatur - Småkylig aprilmånad 

Nordligaste Norrland fick en aprilmånad som var lite varmare än normalperioden 1991-2020. I norra Svealand, sydligaste Norrland samt kring Umetrakten var det däremot en kylig månad. I övrigt en förhållandevis normal eller småkylig aprilmånad. Man behöver på de flesta håll inte gå mer än högst några år bak i tiden för att finna en aprilmånad med lägre månadsmedeltemperatur. Längst får man gå tillbaka i Örskär, där det senast var kallare i april 2003.

Ur ett klimatologiskt perspektiv gentemot referensnormalperioden 1961-1990 hade däremot hela landet bortsett från Rödkallen i Norrbotten temperaturöverskott. Ute vid Svenska Högarna i Uppland har man nu relativt referensnormalperioden haft 35 aprilmånader i rad utan temperaturunderskott.

I samband med det varma och högtrycksbetonade vädret den 18-22 gjorde den meteorologiska sommaren sin entré i Sverige den 18:e april i Göteborg i Västergötland och senare den 20:e i Malmö och Lund i Skåne samt Varberg i Halland. Månadens högsta temperaturer uppmättes under dessa dagar. Varmast var det den 22:a i Gendalen och Vänersborg i Västergötland med 21,6° följt av 21,5° i Avesta i södra Dalarna. Därefter kom Uppsala i Uppland och Målilla i Småland med 21,4° den 22:a respektive den 23:e. Ingen station nådde upp till 20° i Norrland. Närmast var Åmot i Gästrikland där man kom upp i 19,3° den 22:a. Då Norrland är avlångt fick man i norra Norrland nöja sig med temperaturer på över 15° i delar av Västerbotten den 19-20 samt i Umeå den 21:a. Högst 16,5° i Vindeln-Sunnansjönäs i Västerbotten den 20:e.

April är en månad där den lägsta temperaturen vanligen uppmäts i början av månaden. Och årets april avvek inte från linjen. I samband med kallt väder i inledningen av månaden sjönk temperaturen den 2:a till -25,2° i Gielas i södra Lapplandsfjällen. Under den kyliga valborgsveckan noterades -20,0° i Rensjön i Lappland den 24:e april.

Sverigekarta som visar medeltemperaturens avvikelse från det normala under april 2023
Medeltemperaturens avvikelse från normalperioden 1991-2020 för april 2023. Förstora Bild
Sverigekarta som visar månadsmedeltemperaturen under april 2023
Månadsmedeltemperaturen under april 2023. Förstora Bild

Fler avvikelsekartor med normalperiod 1991-2020 och referens­normalperiod 1961-1990

Jämförelse med tidigare aprilmånader i Sverige och globalt

Medeltemperaturer i april i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen i april (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen i april (data från CRU). Förstora Bild

Nederbörd - Mycket blött i Dalafjällen 

April dominerades överlag av högtrycksväder och månaden blev därför torrare än normalt på de flesta håll i landet. Torrast var det i sydöstra Götaland och på Gotland med omkring 25% av normal aprilnederbörd (avser 1991-2020).

Även i södra Lapplandsfjällen var det lokalt mycket torrt. För mätserien Tärnaby/Hemavan/Mosekälla var det den torraste april sedan 1923.

Särnas näst nederbördsrikaste aprilmånad på 143 år

Högtrycksvädret till trots förekom det ett par ostadiga episoder under månaden. Vid dessa tillfällen föll för årstiden stora mängder nederbörd och då även över ungefär samma geografiska område. I en zon från västra Värmland upp över västra Dalarna och sydvästra Norrland blev månaden därför blöt eller mycket blöt. Både Hedeviken och Ljusnedal som båda är belägna i Härjedalen hade sin näst nederbördsrikaste aprilmånad. I Ljusnedal (startår 1908) är den våtaste april från 1998 medan det i Hedeviken (startår 1937) är april 1950 som innehar rekordet.

Även i Särna (startår 1880) i norra Dalarna var det den näst nederbördsrikaste aprilmånad som observerats. Endast april 1992 har det fallit mer nederbörd där. 

En stor anledning till nederbördsöverskotten i främst Värmland och Dalarna var två nederbördsrika episoder. Först då man här under några dagar den 11-14 april låg inklämda i gränszonen mellan högtryck i norr och lågtryck i sydväst. Inom denna zon blev det ett par blöta dagar. Allra blötast var det den 13:e då Östmark-Åsarna i västra Värmland noterade en dygnsmängd på 29,3 mm. 

Under den andra episoden den 23-26 april var utbredningen av större nederbördsmängder mer extensiv geografiskt. Både den 24:e och den 25:e föll lokalt mängder större än 20 mm i Dalarna men även i Bohuslän och Värmland. Den 24:e fick Storbron i Dalarna 30,6 mm medan Särna noterades för 21,4 mm. Dagen därpå, den 25:e april, fick både Östmark-Åsarna i Värmland och Malungsfors i Dalarna 24,0 mm.

Som exempel illustreras detta väl av Särna i Dalarna. Där fick man totalt 102,7 mm under april. Av denna mängd föll sammanlagt 96,1 mm den 11-14 samt den 23-26, en andel på knappt 94% av månadsnederbörden.

Under månadens avslutande dygn förflyttades den mest intensiva nederbörden till norra Norrland där det lokalt föll stora mängder. Harads i Norrbotten fick den 27:e landets största dygnsmängd med 33,1 mm. Detta bidrog till att nederbördsunderskotten på de flesta håll där förvandlades till överskott.

Sverigekarta som visar nederbördssumma under april 2023
Nederbördssumma under april 2023. Förstora Bild
Sverigekarta som visar nederbördens avvikelse från det normala under april 2023
Nederbörden i procent av normalperioden 1991-2020 för april 2023. Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i april 2023 (680 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i april 2023 (23 kB, pdf)

Vind - Blåsigt i högtryckets utkanter den 19-20 april

Månadens högsta byvindar uppmättes den 19-20:e i utkanten av ett mäktigt högtryck som annars styrde vädret i Sverige. I nordligaste fjällen noterades en byvind på 38,8 m/s uppe vid Tarfala (1143 möh) i svinottan den 20:e medan Hanö i Blekinge hade 20,9 m/s. Högst medelvind hade Stora Sjöfallet samma morgon med 27,8 m/s och en byvind på 33,2 m/s. Högsta medel- och byvinden vid en svensk kuststation blev 18,3 m/s respektive 22,6 m/s ute vid Söderarm i Uppland den 13 april. 

Sverigekarta som visar byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under april 2023.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under april 2023. Förstora Bild

Snö - Säsongens största snödjup i Katterjåkk

Lokalt gick det fortfarande att åka skidor i mer skuggiga skogspartier på långfredagen 2023.
Lokalt gick det fortfarande att åka skidor i södra Sverige i mer skuggiga skogspartier på långfredagen 2023. Foto: Misha Lundgren Förstora Bild

Den 3:e april nådde snödjupet i Katterjåkk sin kulmen. Då uppmättes som mest 161 cm vid den manuella stationen vilket också blev säsongens största snödjup i Sverige. 

I södra Sverige från mellersta Götaland och norröver var marken på många håll snötäckt i början av månaden efter den snö som föll i slutet av mars. Detta gjorde att en del sörlänningar kunde njuta av en skidtur i april. Det mesta av snön i söder smälte undan under påskhelgen. Snögränsen kom därefter att bara långsamt retirera från norra Svealand och sydöstra Norrland men under valborgsveckan kom kraftig påspädning i Dalafjällen där snödjupet ökade flera decimeter. Exempelvis gick Särna från 16 cm på morgonen den 23:e till 74 cm den 27:e. Samtidigt förekom lokalt inofficiella snödjup på över 1 meter, exempelvis i Gördalen vilket rapporterades i media.

Sverigekarta som visar snödjupet den 30 april 2023.
Snödjup den 30 april 2023. Förstora Bild
Sverigekarta som visar snödjupet den 15 april 2023
Snödjup den 15 april 2023. Förstora Bild

Solskenstid - Solig månad i norra Norrland

Då april dominerades av flera omgångar med högtryck gav detta utslag på solskenstiden. Samtliga solstationer i landet registrerade mer sol än normalt under april. Allra mest sken solen i Luleå i Norrbotten. Där registrerades hela 294 soltimmar vilket var mycket nära stationens aprilrekord på 302 soltimmar från 2019. På andra plats kom Visby med 291 soltimmar. Landets soligaste dagar var den 1-2 och den 17-22 april. Månadens solfattigaste dygn var den 25:e följt av den 24:e och den 14:e.

Utsikt över sjön Ommen vid rastplatsen i Tindered i norra Småland den 19 april..
Utsikt över sjön Ommen vid rastplatsen i Tindered i norra Småland den 19 april som var en av månadens soligaste dagar. Foto Alexandra Ohlsson Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under april 2023
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under april 2023. Förstora Bild
Sverigekarta som visar antal soltimmar under april 2023
Antal soltimmar i april 2023. Förstora Bild

 

 

Åska - Tordön i Dalarna den 12:e

April är normalt sett en månad fattig på tordön vilket är ett äldre ord för åska. Den 12:e ljöd åskans muller i en zon över norra Svealand och sydöstra Norrland. Totalt 58 blixturladdningar detekterades då. Mest utbredd var tordönen då i ett område mellan Älvdalen-Mångsbodarna-Särna i Dalarna. Enstaka urladdningar som kunde räknas på ena handens fingrar noterades den 11:e söder om Sveg i Härjedalen. Under de avslutande dygnens ostadiga väder registrerades 20 urladdningar i sydöstra Götaland den 27:e samt 32 stycken över södra Svealand den 29:e.

Sverigekarta som visar antal åskdagar under april 2023
Antal åskdagar under april 2023. Förstora Bild
Sverigekarta som visar totalt antal blixtar under april 2023
Totalt antal blixtar under april 2023. Förstora Bild

Vädret dag för dag

Lokalt kallaste aprilnatten på decennier

April inleddes med alltmer högtrycksbetonat väder och riktigt kalla nätter och dagstemperaturer som inte eller endast knappt nådde upp till 10°. På morgonen den 1:a rapporterade Gielas i södra Lapplandsfjällen -24,7° som lägst. I södra Norrland noterades Storlien-Storvallen för -22,6°. För Storlien-Storvallens del är detta den lägsta temperatur som uppmätts där i april sedan 1961 då det var -23,2° där. 

I Svealand och Götaland ståtade Särna i Dalarna med -15,8° respektive Kvarn i Östergötland med -14,6°. I östra Svealand hade Uppsala -9,8° vilket var den lägsta apriltemperaturen där sedan 1966 då det var -11,4°. Båda dessa värden är dock långt ifrån Uppsalas köldrekord för april på -25,0° från 1808. I Film i Norduppland där temperaturmätningarna inleddes 1982 hade man med -14,8° sin allra kallaste aprilnatt. Den tidigare bottennoteringen där var -13,8° från 1985.

Gielas hade månadens lägsta temperatur

Medan nattkylan den 2:a var något lindrigare i söder uppmättes månadens lägsta temperatur i Gielas med -25,2°. Efter ännu en solig dag började högtrycket tillfälligt naggas i kanten vilket öppnade upp för mer moln i norr och i Norrlandsfjällen ringa nederbörd att dra in västerifrån. Efter en kall morgon den 3:e där Särna stod för månadens lägsta temperatur i Svealand på -18,0° följde ännu en dag med en massa sol. Även i östra Norrland inledningsvis mycket soligt men efterhand spred sig molnen även österut.

Till den 4:e hade högtrycket återfått fattningen och åter lägrat sig över hela Sverige. Molnigheten var dock mer utbredd nu i landet än de föregående dygnen. I gengäld var det nu lite högre dagstemperaturer och minst två stationer i samtliga landsändar nådde upp till eller över 10 grader. 

Ostadig inledning av påskhelgen

Onsdagen den 5:e hade högtryckets centrum förskjutits till Finland och det blev en solig dag på de flesta håll från nordligaste Svealand upp till nordöstra Norrland. I högtryckets utkant fick ett mindre lågtryck med nederbörd över Baltikum nu chansen att dra in österifrån. Detta gjorde att den på många håll gröna gräsmattan ånyo täcktes av vit manna från himlen i stora delar av Götaland och östra Svealand. I exempelvis Stockholm uppmättes 7 cm på skärtorsdagens morgon, förmodligen till många påskfirares stora förtret.

Skärtorsdagen blev även rätt kylig i större delen av landet med temperaturer som återigen inte nådde över 10 grader någonstans i landet. Därtill dominerade molnen på många håll och på sina håll även en del nederbörd, som mest 5-8 mm på sina håll i nordvästra Götaland och i Ångermanland. Högtrycket i öster hade nu förflyttats bort till Ryssland.

Högtrycket kopplar åter kommandot

På långfredagen avskilde en skarp molnkant vackert väder i väster från molnigt och betydligt kyligare väder längre österut.
På långfredagen avskilde en skarp molnkant vackert väder i väster från molnigt och betydligt kyligare väder längre österut. Foto: Misha Lundgren. Förstora Bild

Långfredagen den 7:e blev ytterligare en ostadig dag i norra Norrland där lätt nederbörd kopplat till gamla fronter föll. I söder började högtrycket från Ryssland åter få mer inflytande över vädret i södra Sverige. Molnen dominerade dock på många håll men i nordvästra Götaland, västra Svealand och södra Norrland fick solen ändå chansen att visa sig på de flesta håll. Det var dock en mycket skarp molnkant som avskilde det fina vädret i väster från molnen längre österut.

Fortfarande temperaturer som på många håll hade svårt att nå upp i 10 grader. Under senare delen av dagen rörde sig en portion med varmare luft in från öster.

Första dagen över 15 grader i landet

Varmluften från öster gav utslag följande dag då temperaturerna för första gången i år nådde över 15 grader. Allra varmast var det i Kristianstad i Skåne med 17,0°, vilket var en rejäl putsning av det tidigare säsongshögstat på 13,7° från den 23:e mars. Högtrycket förstärktes nu alltmer över landet och dess centrum flyttades alltmer mot Skandinavien. I söder sol på många håll men i norr mer moln.

Påskdagen den 9:e var det allmänt lite lägre temperaturer runtom i landet. I Götaland och norra Norrland allmänt soligt väder men däremellan mer moln och även här och var lätt nederbörd.

Ostadigare avslutning av påskhelgen

Att julen varar ända till påska är sedan gammalt.
Att julen varar ända till påska är sedan gammalt, här annandag påsk. Foto Misha Lundgren Förstora Bild

Till annandag påsk den 10:e hade högtrycket återigen förskjutits mot öster och nu försvagats. Ute på Nordatlanten väster om Island fanns ett omfattande lågtryck som pressade på. Ett dellågtryck med tillhörande fronter och nederbörd rörde sig efterhand långsamt in västerifrån. De största nederbördsmängderna fastnade dock i fjällkedjan. I öster samt längst i norr blev det en solig avslutning på påskhelgen.

Ostadig arbetsvecka på de flesta håll

Till den 11:e hade högtrycket krackelerat helt och lämnat dörren vidöppen för lågtryck och fronter i väster att jobba sig in över landet. Ett nytt högtryck, den här gången från Arktis, stod dock redo att ta vid. Detta växte efterhand in norrifrån samtidigt som det förstärktes över nordvästra Ryssland. Detta medförde en ostlig eller sydostlig luftström över landet. Längst i norr en hel del sol men i övrigt var det olika nyanser av grått som gällde. Den 11-14 såg vädret därför rätt snarlikt ut med sol längst i norr och ostadigt i resten av landet.

Högtryck segrare på teknisk knockout

Högtrycket i öster skulle komma att vinna kampen mot lågtrycket i väster. Det senare stångade sig till slut så trött att det till den 14:e bara var en skugga av sitt forna jag. Dock hamnade Svealand inklämt i gränszonen mellan högtrycket och lågtrycket vilket gav upphov till flera blöta dygn där. Under var och en av de fyra blöta dagarna den 11-14:e hade en station i Svealand landets största dygnsmängd. Allra blötast var det den 13:e då det föll stora mängder nederbörd med 15-20 mm på flera håll. Mest fick Östmark-Åsarna (startår 1943) i västra Värmland med 29,3 mm. Detta är för den kopplade mätserien i Östmark den tredje största dygnsmängd som observerats där i april efter 1982 (32,3 mm) och 2000 (31,2 mm).

Ovanligt högt lufttryck för att vara april

En favorit i repris skedde den 15-16. Då tog nämligen högtrycket i öster över alltmer samtidigt som det efterhand omlokaliserade sitt centrum till Skandinavien. Det blev över tid allt varmare igen. Den 15:e nådde Göteborg 17,6° vilket då var nytt säsongshögsta.

Måndagen den 17:e april fortsatte högtrycket att förstärkas och nådde sedan sin kulmen den 19:e då det uppmättes ett ovanligt högt lufttryck för att vara i april. Som mest hade Storlien-Storvallen i Jämtland 1043,4 hPa. Senaste gången ett högre lufttryck uppmättes i Sverige i april var 2003 då det var 1044,4 hPa i Hemling i Ångermanland och dessförinnan 1962.

Ovanligt högt lufttryck för att vara i april

April månads varmaste dagar

Efter den 19:e började det mäktiga högtrycket att försvagas och migrera västerut. Bäst väder fick man i södra och mellersta Sverige och den 20-22 april bjöd därför på massor av sol där. I norr mer varierande molnighet. I högtryckets utkanter över allra nordligaste Lappland drev det dock in moln med en del nederbörd på sina håll. I de nordligaste delarna av fjällen även rejält blåsigt med lokalt storm i medelvinden och orkanbyar. Tarfala hade orkan 38,8 m/s i byarna på arla morgonen den 20:e medan Stora Sjöfallet rapporterade 33,2 m/s.

Det blev nu efterhand allt varmare dagar och säsongens högsta temperatur putsades nu allt eftersom. I Norrland var den 19-21 i allmänhet månadens varmaste dygn. I söder var det istället överlag som varmast den 20-22 men på Gotland dominerade den 23:e som månadens varmaste dag.

Den 19:e nådde temperaturen upp i 16-17 grader på flera håll i ett område från Värmland upp mot Medelpad. Allra varmast var det i Östmark-Åsarna i Värmland med 17,9° följt av 17,6° i Torpshammar i Medelpad. Temperaturen nådde upp till 15° även så långt norrut som Boden i Norrbotten där man hade 15,3°.

Efter en kall morgon där Ljusnedal i Härjedalen och Horn i Östergötland var kallast (-6,2°) i landet på morgonen den 20:e var det åter Östmark-Åsarna i Värmland som var rikets varmaste plats med 19,8° tätt följt av Varberg med 19,7°. I Norrland var Torpshammar i Medelpad åter varmast med 18,5°. Kulmen på värmen nåddes nu i norra Norrland med som mest 16,5° i Vindeln-Sunnansjönäs i Västerbotten. 

Första dagen över 20°!

Fredagen den 21:a nådde temperaturen för första gången i år upp och över 20 grader. Allra varmast var det då vid SMHIs mätare i Norrköping med som högst 20,7°. Ytterligare några stationer, däribland Gladhammar och Målilla i Småland, Osby i Skåne, Ullared i Halland och Örebro i Närke, nådde upp i 20°. 

Högtrycket som styrt vädret de senaste dagarna hade nu fjärmat sig allt längre från landet och endast en utlöpare från Grönland fanns nu kvar. Under dagens lopp rörde sig ett mindre lågtryck under fördjupning österut över allra nordligaste Norrland och vidare mot Kolahalvön. På dess baksida började kallare luft nu att strömma söderut.

Månadens högsta temperatur den 22:a april

Kalluften i norr gjorde att det blev lägre dagstemperaturer i norra Norrland den 22:a jämfört med dagen innan. Söder därom blev det istället en riktigt varm dag då temperaturen på många håll i Götaland och Svealand nådde upp i 20 grader eller däröver. Allra varmast var det i Gendalen och Vänersborg i Västergötland med 21,6° följt av 21,5° i Avesta i södra Dalarna. I södra Norrland som högst 19,3° i Åmot i norra Gästrikland.

En mycket varm söndag i Östersjölandskapen

Helgen avslutades med att ett lågtrycksområde över Brittiska öarna efterhand etablerade sig över landets södra del. Ett första lågtryck med tillhörande fronter och nederbörd rörde sig under natten och morgonen den 23:e in från sydväst över landets södra halva. Från norra Svealand och norröver föll nederbörden delvis som snö. Gåltjärn i södra Ångermanland fick 19,3 mm.

I norra Norrland gav en utlöpare av ett högtryck från Grönland soligt men kallt väder med som lägst -13,8° i Rensjön. Dagstemperaturerna i norra Norrland var nu ytterligare lite lägre med som högst 5,5° i Älvsbyn i Norrbotten. Även i Östersjölandskapen fick man inledningsvis en fin och varm dag men efterhand trängde den svalare och ostadiga luften i väster undan den varma. Innan den kyligare luften nådde fram hann temperaturen komma upp i 21,4° i Målilla i Småland. Framåt sena kvällen hade lågtrycket rört sig ut över Bottenhavet och då pressat undan de sista resterna av den varma luften. Detta följdes av uppklarnande väder i delar av Götaland men ett nytt och betydligt mer ettrigt lågtryck stod redo i sydväst.

Kylig och ostadig valborgsvecka

Längst i norr utövade den svaga utlöparen från Grönlandshögtrycket ännu sitt inflytande på vädret. Därmed följde att natten den 24:e blev bistert kall längst i norr där det var klart väder på många håll. Rensjön nordväst om Kiruna uppmätte -20,0° vilket är mycket lågt för att vara i slutet av april.

I söder drog det tidigare nämnda ettriga lågtrycksområdet med sitt regn in från sydväst under dagen. Då lågtryckscentrumet endast mycket långsamt rörde sig åt nordost kom det att på sina håll falla stora mängder nederbörd. Från nordligaste Värmland och norrut övergick regnet i snö. Mest nederbörd i landet fick Storbron i norra Dalarna med 30,6 mm i smält form medan närliggande Särna uppmätte 21,4 mm. 

Längst i norr fortsatt bara lätt molnighet och där ännu en klar och ordentligt kall natt. Kallast natten den 25:e var det i Nikkaluokta i Lappland med -18,0°.

Nederbörden spred sig efterhand under dagen även upp över norra Sverige. Betydande mängder nederbörd från mellersta Svealand upp till i höjd med de södra delarna av Norrbotten-Lappland. Dock var det i Svealand de största mängderna uppmättes. Malungsfors i Dalarna och Östmark-Åsarna i Värmland rapporterade båda 24,0 mm. En andra "hot spot" för nederbörd återfanns över Västerbotten och delar av Norrbotten. Lövånger i norra Västerbotten noterade 18,1 mm.

Stora mängder nederbörd i norra Norrland

Till den 26:e hade nederbörden i Svealand börjat mattas av lite. Särna noterade ytterligare 11,4 mm. Snödjupet var nu 74 cm där vilket var ett av säsongens största. Lågtryckscentrumet hade nu på drygt två dygn masat sig upp till södra Norrland. Över norra Norrland föll det på sina håll stora mängder nederbörd. Abraur och Adak i Lappland rapporterade 26,9 respektive 24,3 mm. I Kvikkjokk-Årrenjarka i mellersta Lapplandsfjällen föll 23,7 mm. Detta var den tredje största dygnsnederbördsmängden som uppmätts där sedan nederbördsmätningarna inleddes 1886. Endast i april 1992 (25,6 mm) och 1989 (24,5 mm) har det fallit större dygnsmängder där i april.

Den 27 april, 30 år efter att det svenska värmerekordet för april uppmättes i Genevad i Halland, fick man i södra Sverige en kylig men på flera håll en solig dag. Klassiskt aprilväder bjöds då på sina håll med byar av snö, regn och hagel i den ostadiga luftmassan samtidigt som solen lyste. Från norra Svealand och norröver ännu en mycket ostadig dag. Nederbörden var nu särskilt koncentrerad till ett område över Norrbotten och Lappland där det på många håll föll 15-20 mm i smält form. Harads i Norrbotten uppmätte hela 33,1 mm vilket blev landets största dygnsmängd under månaden. 

Den 28:e blev en mellandag i större delen av landet med utrymme för en hel del sol men i norra Norrland fortsatte det ostadiga vädret. Där låg en frontzon med tillhörande nederbörd närmast stilla under dygnet. Fortsatt stora mängder med 15-20 mm på flera håll. Mest fick Nikkaluokta i Kebnekaisefjällen med 21,1 mm. 

Det blev inga dramatiska förändringar i väderläget i norra Norrland till den 29:e. Den kraftigaste nederbörden började nu mattas av men på sina håll fick man ändå drygt 10 mm. I gengäld började nu ett lågtrycksområde att fördjupas i det häradet och röra sig på en nordvästlig bana. Ett mindre lågtryck med tillhörande nederbörd drog under dagen in från södra Norge och vidare österut över Svealand och följdes efterhand av uppklarnande väder framåt kvällen. Detta gav 5-10 mm på flera håll, Bland annat fick Tänger i östra Dalarna 10,4 mm. I de sydligaste landskapen fick man en solig dag och där även de högsta temperaturerna. Karlshamn i Blekinge uppmätte 16,5°. Ett annat, betydligt mindre, område där det bjöds på en hel del sol under dygnet var över delar av de södra fjällen. Där hade Korsvattnet under morgontimmarna -15,3° som lägst.

Till natten den 30:e hade lågtrycket över Svealand nu rört sig ut över Åland. Nordvästliga vindar rensade upp i molnen och på många håll i söder blev det en klar och rätt kylig natt med frost långt söderut. Exempelvis hade Borås i Västergötland -1,6° som lägst. En svag högtrycksrygg från kontinenten gjorde senare att det blev en solig men kylslagen valborgsmässoafton på många håll runtom i landet. I norr 5-10 grader på de flesta håll och i söder drygt 10 grader under dagen. Ingen station i landet nådde upp till 15°. Längst i norr avvecklades nu slutligen lågtrycket som gett ostadigt väder då det rörde sig ut över Norska havet under natten. Över södra Tornedalen var denna stabilisering bara mycket tillfällig. Lågtrycket över Åland rörde sig nämligen under dagen i rask takt upp över Finland och nådde Tornedalen framåt kvällen. Tacksamt nog var det endast fråga om små mängder nederbörd.

Högsta temperatur, april 2023
Norrland +19,3° den 22 Åmot (Gästrikland)
Svealand +21,5° den 22 Avesta (Dalarna)
Götaland +21,6° den 22 Gendalen och Vänersborg (Västergötland)
Lägsta temperatur, april 2023
Norrland -25,2° den 2 Gielas (Lappland)
Svealand -18,0° den 3 Särna (Dalarna)
Götaland -14,6° den 1 Kvarn (Östergötland)
Högsta nederbörd, april 2023
Norrland 95,8 mm Höglekardalen (Jämtland)
Svealand 108,3 mm Storbron (Dalarna)
Götaland 74,3 mm Krakstad (Dalsland)
Lägsta nederbörd, april 2023
Norrland 8,3 mm Mosekälla (Lappland)
Svealand 5,8 mm Svenska Högarna A (Uppland)
Götaland 2,0 mm Fårösund-Ar A (Gotland)
Högsta lufttryck, april 2023
Norrland 1043,4 hPa den 19 Storlien-Storvallen (Jämtland)
Svealand 1041,9 hPa den 19 Malung (Dalarna)
Götaland 1039,2 hPa den 18 Nordkoster (Bohuslän)
Lägsta lufttryck, april 2023
Norrland 1000,5 hPa den 25 och 26 Gävle (Gästrikland)
Svealand 996,3 hPa den 25 Blomskog (Värmland)
Götaland 994,6 hPa den 25 Väderöarna och Nordkoster (Bohuslän)
Största snödjup, april 2023
Norrland 161 cm den 3 Katterjåkk (Lappland)
Svealand 94 cm den 26 Storbron (Dalarna)
Götaland 24 cm den 1 Bäckefors (Dalsland)

Dygnsnederbörd på minst 40 mm april 2023 (5 kB, pdf)

Medelvindhastighet vid kuststationer på minst 21 m/s i april 2023 (5 kB, pdf)