Februari 2023 - På många håll mer vatten än normalt på grund av smältperioder

Mälarens och Hjälmarens höga nivåer sjönk under månaden. Snötäcket var relativt oförändrat över stora delar av Norrland och norra Svealand. I södra Svealand och Götaland var det barmark under stora delar av månaden.  Avsmältningsperioder ledde till att vattenföringen tillfälligt steg till över normalt för årstiden på många håll i landet.

 

.