Februari 2023 - Svåra översvämningar i Nya Zeeland och São Paulo

Februari var varmare än normalt i bland annat östra USA, stora delar av Europa och västra och centrala Asien. I både de norra och södra polarområdena var utbredningen av havsis mycket låg. Kalla områden fanns i norra Kanada och östra Sibirien. Kraftiga regn med svåra översvämningar förekom i bland annat São Paulo i Brasilien och i Nya Zeeland. 

Global temperatur

Bilden visar en världskarta med medeltemperaturens avvikelse från det normala i februari 2023.
Global temperaturanomali (vänster bild) i februari 2023 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Enligt Copernicus Climate Change Service var februari 2023 den femte varmaste februarimånaden globalt. Upp till den allra varmaste februarimånaden 2016 så skiljde det dock 0,40°C.

Den globala medeltemperaturen drogs bland annat ner av förhållandevis kalla områden i norra Kanada, västra USA och östra Sibirien.

Bilden visar diagram med temperaturens avvikelse från det normala från 1979 fram till februari 2023.
Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till februari 2023 jämfört med medelvärdet för 1991-2020. De svarta staplarna visar avvikelsen för respektive februarimånad. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Europa - Torrt i Västeuropa

Europa hade varmare än normalt i de centrala och framför allt nordligaste delarna. Däremot låg månadsmedeltemperaturen lite under normalvärdet för 1991-2020 på Iberiska halvön och på en del andra håll vid Medelhavet.

Den allra högsta temperaturen uppmättes på månadens sista dag med 28,8° i Chania på Kreta.

Kallast var det med -36,2° i Cuovddatmohkki på Finnmarksvidda i nordligaste Norge den 22 februari.

Bilden visar en karta med analyserat medellufttryck i Europa i februari 2023.
Medellufttryck i Europa i februari 2023. Illustration SMHI Förstora Bild

Medellufttrycket över i Europa i februari 2023 uppvisade ett markant högtrycksområde över de sydvästra delarna av Europa.

Månaden var också mycket torr i stora delar av Västeuropa. I exempelvis Frankrike var det på nationell basis den fjärde torraste februarimånaden i en statistik som sträcker sig till 1959. Enligt den brittiska vädertjänsten var det den torraste februarimånaden sedan 1993 i Storbritannien.

Lokalt kraftiga regn

Norr om de högtrycksdominerade områdena rådde en västlig till sydvästlig strömning över Nordeuropa. Det innebar att det i exempelvis Nordnorge var en blöt eller mycket blöt månad. Den 9 februari rapporterades 221,9 mm från Kvitfossen i Nordland fylke. Detta är enligt den norska vädertjänsten den tredje högsta dygnsnederbörd som rapporterats i Norge och den högsta sedan 2005.

I samband med ett intensivt lågtryck över Medelhavsområdet, som fick namnet Helios, föll den 9 februari 196 mm i Siracusa på Sicilien och 140 mm i Luqa på Malta.

I slutet av månaden fick även Mallorca mycket nederbörd med 128 mm i Escora den 28 februari. En del av den kraftiga nederbörden över Mallorca föll i form av snö.

Nordamerika - Varmt i öster, kallare i väster och norr

I västra delen av USA och stora delar av Kanada var februari kallare än normalt (referensperiod 1991-2020). Kallast var det i Shepherd Bay i nordöstra Kanada med -50,8° den 21 februari.

Trots ett kortvarigt men mycket kraftigt kalluftsutbrott i början av februari var det stora temperaturöverskott i östra USA. Där hade många delstater en av de fem varmaste februarimånaderna. I Virginia var det till och med den allra varmaste februari i en statistik som går tillbaka till 1895.

I Falcon Lake i Texas uppmätts 38,9° (102°F) den 23 februari, vilket bara är lite drygt en grad från det amerikanska rekordet för februari. Än varmare var det i Mexiko där temperaturen nådde 43,6° i Puente Mezcal i delstaten Guerrero den 27 februari. Det är en mycket hög temperatur för att vara redan i februari.

Kalifornien har haft en blöt vinter där ett antal så kallade "atmosfäriska floder" gett stora nederbördsmängder, delvis som snö även i lägre höjdnivåer. Exempelvis fick Woodland Hills, nordväst om Los Angeles, 229 mm den 24 februari. Från Mexiko rapporterades ännu större regnmängder under månaden, där El Refugio fick 310 mm den 10 februari.

Asien - Tidig hetta i Indien och Pakistan

Större delen av Asien hade varmare än normalt under februari. Det gäller inte minst västra Sibirien och områden kring Pakistan och norra Indien. Enligt den indiska vädertjänsten var det för landet som helhet den allra varmaste februarimånaden i en statistik som sträcker sig till 1901.

Redan den 16 februari var det 40,3° i Bhuj-Rudramata i den indiska delstaten Gujarat. Samma dag hade Mithi i Pakistan 40,0°. Det är ett mycket tidigt datum för temperatur över 40° i Asien.

Liksom i januari fanns områden i Sibirien där det var kallare än normalt. I februari var den zonen förskjuten något österut. Kallast var det i Ojmjakon i östra Sibirien med -57,9° den 10 februari.

I sydöstra Asien föll stora mängder regn vid flera tillfällen. Den 28 februari rapporterades 298 mm från Hang Nadim i Indonesien. Ungefär samtidigt inleddes en period med mycket kraftigt regn i Malaysia som i början av mars resulterade i svåra översvämningar (mer om detta i marskrönikan).

Bilden visar en världskarta med nederbördens avvikelse från det normala i februari 2023.
Preliminär global nederbördsanomali i februari 2023. Källa: DWD (GPCC). Förstora Bild

Arktis - Kalla områden i kanadensiska och ryska Arktis

Enligt National Snow & Ice Data Center var havsisens genomsnittliga utbredning under februari den tredje lägsta. Den allra lägsta är från februari 2018. Detta stöds av beräkningar från Copernicus Climate Change Service som placerar årets februari på delad andra plats med februari 2016 och 2017.

Ett område med stora positiva temperaturavvikelser sträckte sig från Svalbard, över Novaya Zemlya ner till den ryska Ishavskusten. Enligt den norska vädertjänsten hade Svalbard lufthavn nästan fem grader varmare än normalvärdet för februari för perioden 1991-2020.

Bilden visar ett stapeldiagram över havsisens utbredning i Arktis under februarimånader från 1979 till 2023.
Tidsserie över havsisens utbredning i Arktis under februarimånader från 1979 till 2023. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Trots den låga utbredningen av havsisen fanns det stora områden med temperaturunderskott under månaden. Det gäller framför allt kanadensiska Arktis och östra delen av ryska Arktis.

Inne på den grönländska inlandsisen sjönk temperaturen till -57,4° vid Geosummit (cirka 3200 möh) den 7 februari. I lägre höjdnivåer hade Coral Harbour i kanadensiska Arktis -47,2° den 20 februari.

I samband med föhnvindar steg temperaturen på månadens sista dag till 12,3° i Uummanaq lufthavn på västra Grönland.

Bilden visar kartor för temperaturavvikelse i Arktis respektive Antarktis i februari 2023.
Temperaturavvikelse i februari 2023 för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) relativt normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Antarktis - Rekordlåg isutbredning

Havsisen runt Antarktis nådde en rekordlåg nivå i februari. Den tidigare lägsta var i februari förra året 2022. Som framgår av bilden var mycket av den kvarvarande isen koncentrerad till Weddellhavet öster om Antarktiska halvön.

Bilden visar en karta över Isutbredningen kring Antarktis i februari 2023.
Isutbredning kring Antarktis i februari 2023. Källa: National Snow & Ice Data Center. Förstora Bild

Högsta temperaturen var 10,2° vid Base Esperanza på Antarktiska halvön den 3 och 4 februari.

Över de västra delarna av Östantarktis var februari i allmänhet kallare än normalt (referensperiod 1991-2020). Den lägsta temperaturen var -60,2° vid Dome Fuji (ca 3800 möh) på månadens sista dag.

Sydamerika - Våldsamma regn kring São Paulo

I Sydamerika fanns omväxlande områden med temperaturer över respektive under det normala. I de områden där temperaturen var lägre än normalt föll i allmänhet också mer nederbörd än normalt.

Förhållandevis varmast var det i de norra delarna av Chile och Argentina. Den 3 februari steg temperaturen till 43,2° i Nueva Aldea i Chile, vilket enligt klimatologen Maximilliano Herrera är den näst högsta temperatur som uppmätts i Chile.

Den 8 februari hade Llano de Chajnantor på cirka 5000 meters höjd i Chile -11,4°.

Svåra regn och översvämningar kring São Paulo

I mitten av månaden förekom mycket kraftiga regn kring Brasiliens största stad São Paulo. Minst 40 människor omkom i lerskred och översvämningar. Från ett lokalt stationsnät rapporterades hela 694 mm vid stationen Bertioga den 19 februari.

Afrika - Den tropiska cyklonen Freddy drabbade Madagaskar och Moçambique

Den kanske märkligaste väderhändelsen i Afrika var den tropiska cyklonen Freddy. Den hade bildats den 6 februari mellan Indonesien och Australien. Sedan vidtog en mycket lång färd västerut över Indiska oceanen. I slutet av månaden passerade Freddy först över Madagaskar och sedan in över Moçambique. Båda länderna drabbades av svåra översvämningar men exakta nederbördsdata är sparsamma. Delar av Moçambique hade dessutom drabbats av kraftiga regn tidigare under månaden.

Freddy vände sedan tillbaka österut mot Madagaskar igen (mer om detta i marskrönikan).

Eftersom det fortfarande var södra halvklotets sommar så var det där de högsta temperaturerna återfanns. Den högsta uppmättes den 23 februari med 45,1° i Vioolsdrif i Sydafrika.

Den 9 februari hade La Orotava på Kanarieöarna (2150 möh) -6,8°. Inne på den afrikanska kontinenten var det -6,3° vid Tafraout i Marocko den 5 februari.

Australien/Oceanien - Gabrielle gav svåra översvämningar i Nya Zeeland

I Australien var det regionala temperaturvariationer kring det normala. Förhållandevis varmast var det i västra delen av landet och förhållandevis kyligast i norra delen.

Den högsta temperaturen var 46,8° i Eucla och Red Rocks Point i delstaten Western Australia den 22 februari. Kallast var det i Liawenee på Tasmanien med -3,2° den 3 februari.

Nederbörden i Australien varierade också kring det normala. Mest regn fick man i de norra delarna av landet. Där fick Whyanbeel Valley i Queensland 295 mm den 10 februari.

Gabrielle drabbade Nya Zeeland

Nya Zeeland upplevde stor väderdramatik i februari. Det gäller framför allt Nordön, där den subtropiska cyklonen Gabrielle passerade strax norr därom den 13-14 februari. Stationen Tütira rapporterade 316 mm den 13 februari.

Gabrielle betecknades som en av de värsta väderkatastroferna i Nya Zeelands historia och omkring 10 människor rapporterades ha omkommit.

Enligt den Nya Zeeländska vädertjänsten bidrog flera sammanverkande faktorer till de svåra följderna. Ovanligt varmt havsvatten omgav Nya Zeeland, La Niña påverkade fortfarande vädret i Nya Zeeland och händelsen sammanföll med en aktiv fas av Madden-Julian oscillationen i västra Stilla havet. Det är band med förstärkt regn- och åskaktivitet som rör sig runt jordklotet med en period på 30-60 dygn.

Kraftiga regn på Hawaii

I samband med ett så kallat "Kona Low" föll stora regnmängder över delar av Hawaii den 17-19 februari. Stationen Keaau fick 234 mm den 18 februari.

Extremvärden:

- De extremvärden som angetts för olika världsdelar är preliminära och har i allmänhet inte hunnit slutgranskas av de nationella vädertjänsterna.

Källor:

- Analyser och observationer från nationella meteorologiska instituts och forskningsinstitutioners webbsidor och sociala medier samt från det ordinarie globala observationsutbytet.