April 2014 – Tidig och lugn vårflod

Det milda vädret under april gjorde att vårfloden kom igång i stora delar av Norrland. Vårfloden i södra och östra Norrland kom tidigare än normalt, men var mycket lugn.

Vattenföring

I början av månaden fanns snö i norra Svealand och stora delar av Norrland. Det milda vädret i april medförde att mycket av snön smälte och vattenflödena steg, främst i norra Svealand samt de södra och östra delarna av Norrland. Snötäcket var på de flesta håll blygsamt och det smälte i en lugn takt. Detta gjorde att flödena inte steg så mycket och i slutet av månaden började flödena sjunka i många områden. Årets vårflod kan betecknas som mycket lugn i dessa områden.

Vårfloden kom dock tidigare än den vanligtvis gör. I slutet av april var vårfloden över i Gästrikland, Hälsingland, Medelpad, Ångermanland, Västerbotten. delar av Jämtland samt Dalarna förutom fjälltrakterna.

I de södra delarna av landet var vattenflödena lägre än normalt

April 2014 - Vattenföring vid 20 mätstationer (393 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Vattennivåerna i Mälaren och Hjälmaren sjönk under april och Mälaren var i slutet av månaden under de normala. Vänern och Vätterns vattennivåer var under april något över de normala. Storsjön brukar ha sin lägsta nivå i april och så var det även i år. Årets aprilnivåer var nära de normala.

Islossning i sjöar

I april skedde islossningen på många sjöar i Dalarna och södra Norrland. Årets islossning var mycket tidig och på många av SMHI:s observationssjöar har tidigare islossning än årets inte observerats förut.

Detaljerad tabell över vattenstånd i sjöar april 2014.

Markvattenhalt

Karta över beräknade markvattenhalt i procent av den normala, 15 april 2014
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 april 2014. Förstora Bild

Markvattenhalten var i sydöstra Götaland under den normala, medan den i övriga landet var nära den normala för årstiden.

Snötillgång

I början av månaden fanns snö i norra Svealand och stora delar av Norrland. Mer snö än normalt fanns i Dalafjällen och i Lappland. I slutet av april fanns snö främst i fjälltrakterna och i norra Norrland.

Grundvattennivå

Sverige dominerades av nivåer för årstiden över och mycket över de normala. Södra och östra Götaland samt östra Svealand hade nivåer nära eller under de normala.

Grundvattensituationen är i allmän­het god i Norrland och västra delarna av Svealand. I Götaland och delar av östra Svealand är situationen tillfredsställande.


Grundvattennivåerna är sedan mars relativt oförändrade i hela landet. I Svealand och Götaland har nivåerna stigit eller sjunkit med upp till 10 cm. I södra fjällkedjan har nivåerna stigit med 10–30 cm och längs Norrlands­kusten samt i Norrlands inland har nivåerna sjunkit med upp till 20 cm.

Snötäckets beräknade vattenvärde 15 april 2014.
Karta över snöns beräknade vattenvärde, 15 april 2014. Förstora Bild
Grundvattennivån 15 april 2014 enligt SGU.
Karta över grundvattennivåer 15 april 2014 enligt SGU. Förstora Bild