April 2014 - Varm eller mycket varm månad med delar av Nordamerika som undantag

April påminde temperaturmässigt om årets tidigare månader. Över Europa, stora delar av Asien samt även i Alaska rådde för årstiden varmt eller mycket varmt väder. I de centrala delarna av Nordamerika hade man däremot fortsatt ovanligt kallt. I södra Kanada har alla månader sedan december varit kalla eller mycket kalla.

Globala temperaturamalier i april 2014
Avvikelse från normal månadsmedeltemperatur i april 2014 (referensperiod 1961-1990). Förstora Bild

Europa

I Väst- och Centraleuropa låg medeltemperaturen under april rätt allmänt 2-4 grader över den normala. I de ostligaste delarna av Europa nära Uralbergen var månaden däremot något kallare än normalt.

I Spanien, Storbritannien, Tyskland och Danmark hamnade årets april mellan plats 2 och 4 bland de varmaste aprilmånader som noterats. De varmare aprilmånaderna i dessa länder har alla inträffat detta sekel.

I Frankrike var årets april den femte varmaste sedan år 1900.

För Norge som helhet hamnade månaden på sjunde plats bland de varmaste. För en del kuststationer i södra Norge var månaden rekordvarm, exempelvis hade Utsira sin varmaste aprilmånad sedan mätningar inleddes där år 1868.

April 2014 - Medellufttryck över Europa
Medellufttryck över Europa i april 2014.

Nordamerika

Stora områden i södra Kanada och nordligaste USA hade en månadsmedeltemperatur 2-6 grader under den normala. Där får man på en del platser gå tillbaka till september förra året för att finna en månad som varit avgjort varmare än normalt.

Efter en ovanligt lugn inledning på tornadosäsongen skedde ett par mycket kraftiga utbrott i slutet av månaden. Totalt krävdes omkring 40 dödsoffer. Det föll även mycket stora regnmängder på kort tid i gränsområdena mellan Alabama och Florida. Lokalt kom det över 500 mm på 24 timmar. Man har bedömt att det i detta område är en återkomsttid på 100-200 år för regn av den storleksordningen.

Asien

I ett band från trakterna av Uralbergen ner mot Pakistan och norra Indien var april lite kallare än normalt.

I övrigt i Asien var det varmt väder som dominerade med temperaturöverskott på 5-9 grader i de centrala delarna av Sibirien.

I slutet av månaden förekom ovanligt kraftiga regn och översvämningar i Afganistan med hundratals dödsoffer.

Arktis

Förutom i delar av kandensiska Arktis och kring Grönland, så var april varmare eller mycket varmare än normalt i Arktis.

Efter att isutbredningen kulminerat under andra halvan av mars inleddes avsmältningen. I månadsskiftet april/maj var isutbredningen bland de lägsta som observerats vid denna tid på året. Isen täckte en mindre yta än vid motsvarande tid 2012, året med den hittills minsta isutbredningen i slutet av sommarsäsongen.

Isutbredning i Norra Ishavet i april 2014
Isutbredning i Polarhavet år 2014 jämfört med normalvärden och några andra år med liten isutbredning. Källa: IARC-JAXA Information System Förstora Bild

Australien/Oceanien

April var varmare än normalt i större delen av Australien. De största temperaturöverskotten hade man i Queensland, där det blev den hittills näst varmaste aprilmånaden.

I Queensland föll också mycket stora regnmängder kring den 12-13 i samband med den tropiska cyklonen Ita. Denna nådde strax innan den drog in över land som mest kategori 5 enligt den australiensiska vädertjänstens klassificering.

Ita bildades ursprungligen söder om Solomonöarna och kan där ha bidragit till mycket stora regnmängder och kraftiga översvämningar i början av månaden. Huvudstaden Honiara fick hela 715 mm under månadens första fyra dygn.

Tropiska cyklonen Ita
Satellitbilden visar den tropiska cyklonen utanför nordöstra Australien den 10 maj 2014.

En annan och meteorologiskt intressant tropisk cyklon var Peipah, som den 5 april klassades som tropisk storm och då befann sig endast 4,3° norr om ekvatorn i västra Stilla havet. Det är mycket sällsynt med tropiska cykloner närmare ekvatorn än 5° nordlig eller sydlig bredd.

Månadens högsta och lägsta temperaturer samt största nederbörd under 24 timmar

Europa

 • 34,0° den 22 Heraklion, Kreta
 • -27,9° den 8 Suolovuopmi Lulit, Norge
 • 105 mm den 1 Escora, Spanien (Balearerna)

Asien

 • 46,8° den 29 Barmer, Indien
 • -38,9° den 3 Delyankir, Ryssland
 • 280 mm den 30 Owase, Japan

Arktis

 • 9,7° den 26 Narsarsuaq, Grönland
 • -51,3° den 10 Geosummit, Grönland (3 255 möh)
 • -43,0° den 9 och 10 Eureka, Kanada (lägsta temperatur för stationer under 1 000 möh)

Nordamerika

 • 44,4° den 28 Tamuin, Mexiko
 • -38,7° den 2 Shepherd Bay, Kanada
 • 554 mm den 29 Silverhill, USA (Alabama)

Sydamerika

 • 40,8° den 2 Puerto Salgar, Colombia
 • -14,0° den 28 Chuapalca, Peru (4 177 möh))
 • 262 mm den 10 Concepcion, Paraguay

Antarktis

 • 10,0° den 9 Base Esperanza
 • -76,0° den 27 Vostok (3 500 möh)

Afrika

 • 47,0° den 18 Linguère, Senegal
 • -4,2° den 28 Sutherland, Sydafrika
 • 393 mm den 14 St Philippe, Réunion

Australien/Oceanien

 • 41,0° den 2 Fitzroy, Australien och den 3 Bidyadanga, Australien
 • -7,5° den 25 Charlotte Pass, Australien
 • 320 mm den 13 Mutarnee Tore, Australien
  Globala extrener av temperatur och nederbörd i april 2014
  Högsta och lägsta temperaturer samt största nederbördsmängder under 24 timmar i april 2014 Förstora Bild

Källor:

- Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens webbsidor samt från det ordinarie globala observationsutbytet.