Vintern 2020 - Ovanligt rekordrik vinter

Vintern 2019/2020 var mild under alla tre vintermånaderna och i januari slogs många temperaturrekord. Årstiden som helhet blev rekordmild i södra Sverige och även på flera håll i Norrland blev det rekord. På grund av mildluften som dominerade var det ovanligt snöfattigt i södra Sverige och våren kom tidigt till Götaland, södra Svealand och några kuststationer i Norrland. Vintern blev nederbördsrik på flera håll och i bland annat Växjö och Ljungby blev den rekordblöt.

Temperatur - Rekordmild och tidig vår

Medeltemperaturens avvikelse från den normala, vintern 2020.
Medeltemperaturens avvikelse från den normala, vintern 2020 (normalperiod 1961-1990). Förstora Bild

Sammantaget blev vintern 2019/2020 varmare än normalt i hela landet. Temperaturöverskottet låg på 4-6 grader men i inre Norrland 6-7,5 grader.

I Götaland och Svealand blev vintern rekordmild och många mätserier på över 100 år slog sina gamla rekord med stor marginal. Stockholm (startår 1756) är en av Sveriges längsta mätserier. Det gamla rekordet i medeltemperatur på 2,4oC från 2008 slogs med nästan en grad. Även om det var väldigt milt i Norrland så förekom perioder med kalluft och här har det inte slagits fullt lika många nya rekord. 

I blogginlägget Rekordmild vinter i södra Sverige finns mer information om stationsrekord som slagits den här vintern.

Den meteorologiska våren kom till Götaland, södra Svealand och några kuststationer i Norrland redan den 15 februari, på en del platser blev den därmed mer än en månad tidig. På några platser i Götaland blev det aldrig meteorologisk vinter, vilket gjorde att en del stationer gick direkt från meteorologisk höst till meteorologisk vår. För Växjös del är det första gången detta sker sedan mätningarna började i december 1858. Mer om den ovanligt tidiga våren går att läsa i blogginlägget

Mer än en månad tidig vår i delar av söder.

Vinterns högsta temperatur hade Oskarshamn i Småland med 12,1oC den 15 januari, vilket även är en av de högsta januaritemperaturer som uppmätts i Sverige. Den lägsta temperaturen blev -36,4oC i Nikkaluokta i Lappland den 20 februari. Jämfört med senaste årens vintrar är detta en något blygsam minimitemperatur och vi behöver gå tillbaka till vintern 1991/1992 för att hitta en blygsammare minimitemperatur för landet, då Nikkaluokta hade -35,1oC som lägst.

Jämförelse med tidigare vintrar i Sverige och globalt

Medeltemperaturer under vintern i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen under vintern (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen under vintern (data från CRU). Illustration SMHI Förstora Bild

När ett medelvärde beräknas för hela Sverige, baserat på 35 mätstationer spridda runt om i landet, blir vintern 2019/2020 den varmaste vintern som noterats och överträffar därmed den milda vintern 2007/2008.

Nederbörd - Stora regnmängder i söder gav lokala rekord

Nederbörden i procent av det normala under vintern 2020.
Nederbörden i procent av det normala under vintern 2020 (normalperiod 1961-1990). Förstora Bild

Åtskilliga nederbördsområden rörde sig under vintern in över landet och på en del håll i både södra och norra Sverige föll ovanligt mycket nederbörd. Bland annat Växjö (Småland, startår 1858), Linhult (Västergötland, startår 1911) och Ljungby (Småland, startår 1879) fick en rekordblöt vinter och ytterligare ett antal stationer med mer än 100-åriga mätserier fick en av de fem nederbördsrikaste vintrar som uppmätts.

Den milda luften gjorde att nederbörden stundtals föll som regn eller underkylt regn i Norrland och det gav stora problem med ishalka.

Några platser fick något mindre nederbörd än normalt. Detta var bland annat i nordöstra Götaland, i ett område från Siljan till Gästrikekusten och i ett område öster om Storsjön.

Vinterns största dygnsnederbörd blev 55,6 mm och uppmättes i Jormlien i Jämtland på nyårsafton.

Vind

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under vintern 2020.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under vintern 2020. Förstora Bild

Vintern blev blåsig på de flesta håll med en byig vind under samtliga vintermånader. Den kraftigaste byvinden uppmättes den 9 januari i Tarfala, norra Lappland, med 51,3 m/s. Stekenjokk i södra Lappland noterade den 4 december 40,4 m/s i medelvind.

Varken under december eller januari förekom några stormar i södra Sverige, i norr har det i fjällen förekommit några tillfällen med storm i medelvind.

Under februari drog några djupare lågtryck in över södra delarna av landet. Som mest noterade Väderöarna 26,7 m/s i medelvind den 23.

Sammanfattningsvis blev byvinden något något högre än normalt. Blåsigast var det i ett område från inre Svealand och upp över Härjedalen samt i södra Lappland.

Snö - Ovanligt snöfattigt i söder

Vid början av vintern 2019/2020 var hela Norrland och stora delar av Svealand snötäckta, även i Götaland förekom fläckvis snö på marken. Snötäcket krympte i söder under början av december och under en stor del av vintern gick snögränsen från norra Värmland till norra Hälsingland. Periodvis var det även barmark längs norra Norrlands kustland.

I fjällen föll det en del snö och snötäcket växte här till sig under januari och februari. Under sista halvan av januari och början av februari växte snötäcket även i norra Norrlands inland och bort till kusten. För att vara under perioden december-februari var snödjupet ganska stort i norra Norrland, det är mer vanligt att se dessa stora snödjup först under mars månad.

Den milda vintern gjorde att Götaland och stora delar av Svealand hade det ovanligt snöfattigt med få dagar med snötäcke. I slutet av februari snöade det i sydligaste Sverige och i samband med det fick Götaland sitt mest utbredda snötäcke för vintern. I Götaland noterades det största snödjupet i Malmbäck i Småland den 26 och 27 februari med 29 cm. I Svealand hade Gördalen, Dalarna, 119 cm den 22 februari. Det största snödjupet under vintern på 189 cm uppmättes i Katterjåkk i Lappland den 27 februari. Det är det största snödjupet som noterats under de kalendariska vintermånaderna sedan 14 februari 2000 då Katterjåkk hade 203 cm.

December – Ostadigt och milt

Under december passerade flera nederbördsområden landet vilket gjorde att månaden blev blötare än normalt på många håll. Mild luft fördes in över landet och i södra Sverige blev det bara enstaka dagar med snöfall, men inget som gav något utbrett och varaktigt snötäcke. Månaden blev varmare än normalt i hela landet.

Januari – Rekordmild och i söder snöfattig

Mild luft fortsatte under januari att föras in över landet. Månaden blev ovanligt mild med en medeltemperatur på 5-10 grader varmare än normalt och många stationer noterade den högsta medeltemperaturen i januari sedan de startades. Oskarshamn noterade 12,1oC den 15 januari, vilket är ovanligt milt för att vara januari i Sverige. Även om månaden var blåsig i hela landet så noterades det aldrig någon storm i medelvind utanför fjällkedjan. Snögränsen gick genom norra Värmland och bort till Hälsingland. I söder lyste snötäcket med sin frånvaro och det var först i slutet av månaden som något större snödjup uppmättes i Götaland, då Svinhult i Östergötland noterade mest med 9 cm snö. 

Februari – Fortsatt milt och regnrekord

Mildluften dominerade även under februari men i norr blev det tidvis kalla perioder. Längs Götalands- och Svealandskusten blev det på sina håll en rekordmild februari och våren kom den 15 februari till Götaland, södra Svealand och några kuststationer i Norrland. Flera djupa lågtryck passerade över landet och i västra Götaland föll under månaden stora regnmängder, på en del håll blev månaden rekordblöt. I början av månaden förekom kortvarigt snö i söder men annars var det nordvästra Svealand och Norrland som hade snötäcke under månaden. Från norra Uppland upp till Sundsvallstrakten samt i trakterna kring Östersund blev månaden torrare än normalt. I slutet av månaden drog kallare luft ner över landet och även delar av Götaland snötäcktes då.