Mer än en månad tidig vår i delar av söder

Nu kan vi officiellt utropa den meteorologiska vårens ankomst till södra Sverige. Detta då dygnsmedeltemperaturen varit 0,1° eller högre under sju dygn i följd. Eftersom vårens ankomstdatum räknas som det första av sju dygn innebär det att våren anlände till dessa områden den 15 februari.

Gränsen mellan meteorologisk vår och meteorologisk vinter går i södra Svealand ungefär i höjd med Mälardalen. Dessutom har även några kuststationer längs södra Norrlandskusten fått konstaterad vår. Dessa är Eggegrund (Gästrikland) utanför Gävle, Kuggören (Hälsingland) utanför Hudiksvall, Brämön (Medelpad) sydost om Sundsvall och Lungö (Ångermanland) utanför Härnösand. 

Våren mer än en månad tidig i delar av södra Sverige

Normalt sett, avser nuvarande normalperiod 1961-1990, brukar den meteorologiska vårens ankomst till södra Skåne ske i slutet av februari. I inre Götaland och södra Svealand väntas den däremot anlända först kring vårdagjämningen den 20 mars. För de fyra kuststationerna i södra Norrland skall våren normalt sett inte anlända förrän i början av april.

I Stockholm där temperaturmätningar pågått sedan 1756 är det första gången sedan 2001 som våren anländer redan den 15 februari. Under de mer än 250 år som förflutit i Stockholmsserien har det vid tolv tillfällen nu inträffat att våren anlänt den 15 februari. 

Utifrån digitaliserade data för Karlstad har det sedan 1914 och framåt inträffat två gånger, 1995 och 1961, att våren anlänt just den 15 februari.

Även för Västerås gäller att våren anlänt 1995 och 1961 just den 15 februari men där finns digitaliserade data från 1860 och framåt.

En kuriositet i sammanhanget är att våren i år anlände till Uppsala men ute vid Ärna flygplats utanför Uppsala råder det däremot fortfarande meteorologisk vinter. Det sjätte dygnet bjöd nämligen på vårtemperatur inne i Uppsala medan det ute på Ärna flygplats var vintertemperatur. I Uppsala kan man således cykla från vinter till vår eller omvänt. Fågelvägen är det drygt 5 km från innerstaden ut till Ärna flygplats.

Den meteorologiska våren anlände till Norrköping den 15 februari.
Den meteorologiska våren anlände till Norrköping den 15 februari. Här några snödroppar utanför SMHI den 21 februari. Foto Misha Lundgren Förstora Bild

Ovanligt tidig vår långt norrut både 2015 och 2014

Vårens utbredning den 28 februari
Mycket milt väder gjorde att våren 2014 hade nått upp till delar av Norrland innan februari månads utgång. Bilden har hämtats från månadskrönikan över februari 2014. Förstora Bild

Att göra statistik över hur långt norrut våren nått ett visst datum är svårt. På stationsnivå är det däremot lättare men kräver ändå en hel del manuellt jobb. Sedan 2015 finns kartor över årstidernas ankomst att tillgå på SMHIs hemsida. Tittar man på ankomstkartan från 2015 ser man att våren då hade lyckats avancera långt norrut över landet under andra halvan av februari.

Även 2014 kom våren ovanligt tidigt till landet och Storlien i Jämtland fick då vår redan den 23 februari vilket är det tidigaste ankomstdatumet där på minst 121 år. Om detta kan man läsa i månadskrönikan av vädret i februari 2014.

Ingen meteorologisk vinter i Blomskog i Värmland och Eggegrund i Gästrikland

Bland de stationer som inte fick någon meteorologisk vinter i år sticker några stationer ut, nämligen Blomskog i sydvästra Värmland och Eggegrund i Gästrikland i allra sydostligaste Norrland. Även Växjö sticker ut och ett separat blogginlägg finns om den uteblivna vintern i Växjö.

Stationen i Blomskog i sydvästra Värmland upprättades 1964 och det här är första gången som de inte får någon meteorologisk vinter där. 

Nuvarande mätstation i Eggegrund upprättades 1995. Innan dess gjordes mätningar där från 1881 fram till 1976. Data för Eggegrund finns i digitaliserad form från 1949 och framåt. Här uppstår ett problem. Vintern 1949 var mycket till extremt mild och den meteorologiska våren anlände till Eggegrund redan den 15 februari. Då data för november och december 1948 ännu inte finns i digitaliserad form fick jag göra en manuell bedömning av dygnsmedelvärdena. Även utifrån en konservativ bedömning av november och december 1948 blir resultatet att den meteorologiska vintern med största sannolikhet uteblev vid Eggegrund även vintern 1949. Således har det åtminstone vid minst två tillfällen nu inträffat att den meteorologiska vintern uteblivit helt även för en station i Norrland.