Rekordvinter i Växjö utan någon meteorologisk vinter

Den kalendariska vintern 2020 lär med all säkerhet under lång tid bli ihågkommen som den mest extrema i Växjös historia sedan mätningarna inleddes där i december 1858. 

Ingen meteorologisk vinter - Rekord

Till dags dato har den meteorologiska vintern för första gången uteblivit helt i Växjö och istället väntas man nu inom några timmar gå från meteorologisk höst till meteorologisk vår där. Då vårens ankomstdatum räknas som det första av sju dygn med en dygnsmedeltemperatur över 0,0° innebär det att våren 2020 anlände till Växjö den 15 februari. Detta är utifrån SMHIs definition på meteorologisk vår tidigaste möjliga datum. Under de senaste 160 åren har det inträffat sju gånger tidigare att våren anlänt den 15 februari till Växjö. De år detta tidigare skett är 2017, 2014, 1995, 1971, 1949, 1899 och 1874.

Att den meteorologiska vintern uteblir helt i Växjö var dock nära att inträffa 1925 och även 1866. Vintern 1925 anlände med mycket liten marginal den 20 januari då dygnsmedeltemperaturen där var under 0,0° i exakt fem dygn. Ytterligare en exakt fem dagar lång period med dygnsmedeltemperaturer under 0,0° inträffade i februari. Även då var marginalerna mycket små. För att meteorologisk vinter enligt SMHIs definition skall anses råda krävs att dygnsmedeltemperaturen är 0,0° eller lägre under fem dygn i följd.

När det gäller 1866 dröjde den meteorologiska vintern ända fram till den 19 februari. Men då kom vintern med besked och mars 1866 blev bistert kall.

Rekordblött

Den kalendariska vintern (december, januari och februari) har varit rekordblöt i Växjö. Totalt har det så här långt fallit 279,2 mm där vilket överträffar det gamla rekordet på 263,0 mm från 1995. Bryter vi ned siffrorna på månadsbasis har februari varit rekordblöt där med 118,4 mm hittills. Det tidigare februarirekordet för Växjö är 103,2 mm från den exceptionellt milda februarimånaden 1990. Den 9 februari i år föll 37,4 mm vid mätplatsen i Växjö vilket är den största dygnsnederbördsmängd som observerats där oavsett tid under den kalendariska vintern. Den tidigare största mängd som observerats under vintern var 28,9 mm från den 15 februari 1992.

Rekordmilt

När det gäller temperaturen kommer den kalendariska vintern (december, januari, februari) att bli rekordmild i Växjö (mer om den kalendariska vintern på måndag). Därtill var januari som enskild månad rekordmild i Växjö. 

Trevlig helg!

//Misha