Beror den varma vintern på ett förändrat klimat?

Vintern 2019/2020 kunde sammanfattas som varmare än normalt i hela landet. En vanlig fråga till SMHI är om den milda vintern beror på ett förändrat klimat.

– Det är en intressant fråga. Vi har en pågående klimatförändring som gör att den globala medeltemperaturen ökar och längst i norr, i Arktis, sker temperaturökningen ungefär dubbelt så snabbt som i genomsnitt på jorden. Men på kort sikt, det väder vi har just nu, styrs mycket av de naturliga variationerna, säger Gustav Strandberg, klimatforskare på SMHI.

Under vintern 2019/2020 har väderläget dominerats av västvindar som transporterat in varm och fuktig luft från Atlanten. Det har gjort att vintern i sin helhet har blivit mild.

– Forskningen kan idag inte entydigt säga att just det väderläget beror på eller har förstärkts av klimatförändringen, säger Gustav Strandberg.

Copernicus klimattjänst jämförelse av temperaturavvikelse vintern 2019-2020 jfr 1981-2010
Karta från Copernicus klimattjänst (C3S) som visar temperaturavvikelse under december 2019-februari 2020 relativt jämförelseperioden 1981-2010. Illustration Copernicus Climate Change Service/ECMWF. Data: ERA5 Förstora Bild

Forskning pågår

Under de senaste 30 åren har det varit många varma vintrar och färre kalla. Det pågår forskning för att utveckla metoder att ta reda på hur sannolikt ett visst väder är, och hur sannolikt det är att det skulle inträffat även utan den klimatförändring som skett hittills i världen.

– Även om klimatet generellt sett blir varmare så kommer vi att fortsätta att ha en variation år från år, med perioder som är både varmare och kallare än normalt. Det förringar inte att vi har en pågående uppvärmning av klimatet som vi behöver begränsa och anpassa oss till, säger Gustav Strandberg.