Utbildning inom klimatanpassning

SMHI erbjuder kurser, konferenser och utbildningsmaterial inom klimatanpassning.

En trave böcker

Utbildningsmaterial

Ett fritt tillgängligt utbildningsmaterial vänder sig till alla som vill studera frågor kring klimat, klimatpåverkan, klimateffekter och klimatanpassning. Materialet, som består av ett arbetsmaterial och lärarhandledning, är främst tänkt att fungera som inspiration för lärare och elever att arbeta med temat Lärande för hållbar utveckling, med fokus på klimatfrågan.

Utbildningsmaterial om klimat och klimatanpassning

Spel

Klimatanpassningsspelet ska öka förståelsen och kunskapen kring klimatanpassning. Spelaren rör sig i webb- eller Minecraftmiljö och tar olika beslut för klimatanpassning. Spelet har utvecklats av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, Linköpings universitet, i samarbete med gymnasielärare.

smhi.se/klimatanpassningsspelet

Kurser 

Grundkurs klimat och klimatanpassning arrangeras som regel varje år. Kursen vänder sig till främst kommuner, länsstyrelser och myndigheter. Grundkursen är kostnadsfri och arrangeras av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Temakurser arrangeras vid olika tillfällen och dyker djupare in i olika frågeställningar. Temakurserna är kostnadsfria och arrangeras av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, ofta i samarbete med en annan myndighet beroende på temat. 

Kurserna utannonseras i god tid innan arrangemangen.

Skräddarsydda utbildningar

SMHIs konsultverksamhet erbjuder föreläsningar och skräddarsydda utbildningar om klimatförändring och klimatanpassning till konsulter, företag, kommuner och myndigheter.

Utbildning inom klimat och klimatanpassning

Filmer

Den animerade filmen "Anpassa för ett klimat i förändring - hur och varför" förklarar grundläggande vad klimatanpassning handlar om. Från 2021.

Filmen "Anpassa för ett klimat i förändring – exempel från svenska kommuner" är en introduktionsfilm om klimatanpassning. Till filmen finns också stödmaterial för den som vill visa filmen för andra. Från 2020.

Kortfilmer om klimat och klimatanpassning. Här förklarar experter hur klimatet förändras, var man kan hitta klimatinformation och hur man kan arbeta med klimatanpassning. 

Filmen "Klimatanpassning i Sverige" visar exempel på arbete med klimatanpassning i Sverige. Från 2013.

Filmen "Urban Water Vision" förklarar hur klimatmodeller kan användas för klimatanpassning i städer med hänsyn till skyfall.

Filmen "Stigande hav" belyser vilka processer som är inblandade vid förändringar i havsnivån, hur detta påverkar svenska kuster i olika stor grad samt vilka effekter det kan få på samhället.