Kortfilmer om klimat och klimatanpassning

Hur förändras klimatet och var kan man hitta klimatinformation? Hur kan man arbeta för att anpassa olika verksamheter till ett förändrat klimat? Det är några av frågorna som besvaras i sex kortfilmer där experter från SMHI ger en introduktion i klimat och klimatanpassning. 

Att beräkna framtidens klimat

Gustav Strandberg, klimatforskare på Rossby Centre, SMHI, berättar om hur beräkningarna av det framtida klimatet utförs.

Högupplösta klimatscenarier för Sveriges län

Elin Sjökvist, meteorolog på SMHI redogör för de klimatscenarier som beskriver Sveriges läns klimat idag och i framtiden.

Sveriges klimat igår och idag

Weine Josefsson, klimatolog på SMHI visar hur information och data om klimat kan hittas på smhi.se.

Klimatanpassning och Kunskapscentrum

Åsa Sjöström, verksamhetsledare Kunskapscentrum för klimatanpassning redogör för vad klimatanpassning är och Kunskapscentrums uppdrag.

Vägledning klimatscenarier

Gunn Persson, hydrolog på SMHI beskriver den vägledning för användande av klimatscenarier som finns på smhi.se.

Redskap för klimatanpassning

Lotta Andersson, hydrolog på SMHI, berättar vad redskap kan vara i anpassningsprocessen och tipsar om var de finns.