Film om klimatanpassning

Filmen ”Anpassa för ett klimat i förändring – exempel från svenska kommuner” ger en tydlig och inspirerande introduktion till hur man kan anpassa samhället till ett klimat som förändras, och varför det är viktigt.

Filmen "Anpassa för ett klimat i förändring – exempel från svenska kommuner", finns i flera olika format, se nedan.

Filmen kan till exempel användas vid presentationer för medarbetare i kommuner, kommunpolitiker och beslutsfattare – som en introduktion i ämnet inför kommande diskussioner och beslut.

I filmen möter vi representanter från flera olika kommuner som berättar hur de har löst några av de utmaningar de har ställts inför: i Göteborg säkrar de dricksvattenförsörjningen med hjälp av ultrafilter, i Karlstad byggs skyfallsvägar för att förhindra översvämningar i fastigheter och i Kristianstad har de speciella rutiner på äldreboenden vid värmeböljor.

Filmen är framtagen av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, som har regeringsuppdraget att samla in, sammanställa och tillgängliggöra kunskap om klimatanpassning.

Filmen textad på svenska

Via Vimeo kan välja att ladda ner filmen till din dator, eller visa den direkt via Vimeo. Visar du den via Vimeo kan det finnas en viss risk  att filmen hackar om internetuppkopplingen är svag. 

Textad på svenska, lägre upplösning (Vimeo)

Textad på svenska, högre upplösning (Vimeo)

Filmen med valbar textning

När du tittar på filmen via följande länk till Vimeo kan du välja svensk text, engelsk text eller välja bort text helt och hållet. Här kan du också spara ner filmen till din dator.

Valbar text, lägre upplösning (Vimeo)

Valbar text, högre upplösning (Vimeo)