Animerad film om klimatanpassning

Filmen ”Anpassa för ett klimat i förändring – hur och varför?” ger en snabb och enkel presentation av vad klimatanpassning är och varför det är viktigt.

Filmen fungerar som en introduktion för vidare diskussioner inom ämnet och passar att visas för såväl skolelever som beslutsfattare. Den kan med fördel visas tillsammans med filmerna ”En varmare värld” och ”Anpassa för ett klimat i förändring – exempel från svenska kommuner”.

Filmen "Anpassa för ett klimat i förändring – hur och varför?", kan ses både med och utan text – eller med syntolkning.

Filmen är framtagen av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, som har regeringsuppdraget att samla in, sammanställa och tillgängliggöra kunskap om klimatanpassning.

Flera versioner på filmen

Via Vimeo går det att att ladda ner filmen till din dator, eller visa den direkt därifrån. Du kan välja att visa filmen otextad, med svensk eller engelsk text och lägga till syntolkning.