Rapporter från IPCC

Här finns länkar till IPCC:s utgivna rapporter samt länkar till sidor som handlar om arbetet  inom ramen för IPCCs sjätte arbetsprogram (Sixth Assessment Report, AR6, 2018-2022).

AR5 Delrapport 2 - Effekter, anpassning och sårbarhet

Den 31 mars 2014 presenterades delrapport 2, som behandlar konsekvenserna av klimatets förändring och vad som krävs för att anpassa samhällen till klimateffekter som stigande havsytenivå och minskad mattillgång i vissa regioner.

AR5 Delrapport 3 - Att begränsa klimatförändringarna

Den 13 april 2014 presenterades delrapport 3. Rapporten handlar om lösningar för att bromsa och på sikt stabilisera klimatet. IPCC pekar på att trenden av ökande utsläpp av växthusgaser måste brytas inom kort för att klara målet om en maximal ökning av jordens medeltemperatur på två grader.

Översikt IPCC:s specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning

Effekter av global uppvärmning på 1,5 grader över förindustriella nivåer och relaterade utsläppsbanor för växthusgaser, i syfte att stärka den globala responsen på hotet från klimatförändringen, hållbar utveckling och ansträngningar för att utrota fattigdom.

Översikt IPCC:s specialrapport om Havet och kryosfären i ett förändrat klimat

En specialrapport från IPCC om Havet och kryosfären (den del av jordens yta och atmosfären som består av is och snö) i ett förändrat klimat

Översikt IPCC:s specialrapport om Klimatförändringar och marken

En specialrapport från IPCC om klimatförändringar, ökenspridning, markförstöring, hållbar markanvändning, livsmedelsförsörjning samt flöden av växthusgaser i terrestra ekosystem.

AR6 Delrapport 2 - Att begränsa klimatförändringarna

Rapporten är Arbetsgrupps 2 bidrag till the Sixth Assessment Report (AR6) med beräknad utgivning 2021.

AR6 Metodrapport om inventering av växthusgaser

I maj 2019 tar FN:s klimatpanel IPCC ställning till en uppdaterad metodrapport ”2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories”, som avser en revidering av 2006 års riktlinjer för nationella inventeringar av växthusgaser. 

AR6 Metodrapport om inventering av växthusgaser

Just nu pågår en uppdatering av en tidigare metodrapport (från 2006) som handlar om inventering av växthusgaser.  Denna nya metodrapport "2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories" (2019 Refinement) kommer att behandlas av …

Gå till resultatsida 12 är nuvarande resultatsidan