AR6 Metodrapport om inventering av växthusgaser

Just nu pågår en uppdatering av en tidigare metodrapport (från 2006) som handlar om inventering av växthusgaser.  Denna nya metodrapport "2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories" (2019 Refinement) kommer att behandlas av IPCC för antagande / godkännande vid dess Plenarsession i maj 2019.

Klicka på nedanstående länkar för att läsa mer om rapporten:

2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (på engelska)