AR6 Metodrapport om inventering av växthusgaser

I maj 2019 tar FN:s klimatpanel IPCC ställning till en uppdaterad metodrapport ”2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories”, som avser en revidering av 2006 års riktlinjer för nationella inventeringar av växthusgaser. 

Klicka på nedanstående länkar för att läsa mer om rapporten:

Tidsschema

  • 1st Lead Author Meeting (LAM1) 7-9 & 12-14 Jun 2017
  • 2nd Lead Author Meeting (LAM2) 25-28 Sep 2017
  • First Order Draft (FOD) Expert Review 4 Dec 2017 – 11 Feb 2018
  • 3rd Lead Author Meeting (LAM3) 10-13 Apr 2018
  • Literature cut-off date *25 Jun 2018
  • Second Order Draft (SOD) Government/Expert Review 2 Jul – 9 Sep 2018
  • 4th Lead Author Meeting (LAM4) Week of 22-27 Oct 2018
  • Final Draft Government (FDG) Review 28 Jan – 24 Mar 2019
  • IPCC Panel Adoption/Acceptance May 2019