Året 2013 - Lugn inledning men under hösten kom stormarna

De kanske mest minnesvärda väderföreteelserna under det första halvåret 2013 är den mycket kyliga marsmånaden och en delvis rekordvarm maj. Sommaren tilltalade de flesta med mestadels torrt och soligt semesterväder i juli. En rekordlång stormfri period i svenska kustfarvatten bröts i slutet av oktober. Fram till mitten av december berördes Sverige sedan av fyra mycket kraftiga oväder.

Växlingsrikt vinterväder inledde väderåret 2013

Under januari och februari rådde varierande vinterväder med svängningar mellan kalla och varma perioder.

I södra Sverige tog de kalla och varma perioderna i stort sett ut varandra. I norr var det däremot milt eller mycket milt väder som dominerade. I synnerhet under den sista veckan i februari rådde stora temperaturöverskott i norra halvan av Sverige, dit den meteorologiska våren då lokalt anlände innan den nått södra Sverige.

Läs mer om vintern 2012/2013

Våren tvekade länge men kom med besked under en delvis rekordvarm maj

Våren drabbades av ett rejält och mycket långvarigt bakslag en vecka in i mars. Kring Östersjön blev marsmånaden den kallaste sedan 1987. I viss mån kompenserades dock det mycket kyliga vårvädret av solsken i överflöd. På många platser både i norr och i söder slogs nya rekord för månaden, däribland i Stockholm som har Sveriges längsta mätserie för solskenstid med start 1908. Det var på sina håll även rekordtorrt. Ett par stationer hade ingen mätbar nederbörd under månaden.

Det kyliga vädret fortsatte i början av april. Men en varmare avslutning gav en medeltemperatur omkring den normala för en aprilmånad.

I maj kom värmen på allvar med delvis rekordhöga temperaturer. Redan den 18 slogs de första rekorden. Karlshamn i Blekinge noterade med 27,9° sin högsta majtemperatur sedan 1892. Även i till exempel Varberg blev det nytt rekord med snudd på 30°. Under månadens avslutande dagar slogs ytterligare ett antal värmerekord, den gången främst i norra Norrland. Där blev även månaden som helhet rekordvarm på sina håll.

Läs mer om våren 2013

En variationsrik sommar som tilltalade de flesta

Under en regnig och fuktig junimånad verkade det som att det skulle arta sig till en trist sommar, likt den som Sverige upplevde år 2012.

Men under den viktigaste semestermånaden juli ändrades väderbilden påtagligt. Det var gott om solsken och framför allt i södra Sverige efterhand långvarig sommartorka. Lokalt i västra delarna av Götaland och Svealand var julimånaden den torraste på över 100 år. Det var också varmare än normalt men utan någon riktigt tryckande värmebölja.

I augusti var det ganska typiskt svenskt sommarväder med en blandning av sol och regn. En del orter drabbades även av skyfall och översvämningar, till exempel Söderhamn och Helsingborg.

Läs mer om sommaren 2013
 

Under hösten kom stormarna

Nederbörden föll mycket ojämnt över Sverige under den första höstmånaden september. I delar av Ångermanland och södra Lappland slogs regnrekord för drygt 100-åriga mätserier. Lokalt i Småland var det däremot den torraste septembermånaden sedan 1870-talet.

Oktober var varm i södra Sverige med till exempel 19° i Kristianstad så sent som den 23. Några dagar senare var det dags för stor väderdramatik när stormen Simone drog in över de södra delarna av landet. Därmed bröts också en rekordlång stormfri period i svenska kustfarvatten, som varat i 594 dygn sedan 13 mars 2012.

Under november fortsatte lågtrycksaktiviteten med ytterligare en kraftig storm. Det var Hilde som den 16-17 november berörde främst mellersta Norrland. Då sattes också nytt vindrekord i fjällen med en medelvind på 47 m/s i Stekenjokk.

Läs mer om hösten 2013
 

Stormar även i december

Under en mycket mild decembermånad berördes Sverige av ytterligare två namngivna oväder. Det första var Sven, som den 5 berörde ungefär samma sydsvenska område som Simone i oktober. Det andra var Ivar som den 12 drog fram över södra Norrland. Utifrån skadeverkningarna får Ivar bedömas som den svåraste stormen i Sverige under år 2013.

Läs mer om decembervädret

Varmare än normalt i hela landet

Hela  Sverige hade en årsmedeltemperatur över normalvärdet för referensperioden 1961-1990. Som mest var temperaturöverskotten lite drygt två grader i nordöstra Norrland.

2013 var därmed ett varmare år än 2012, men inte fullt så varmt som 2011.
 
Den högsta temperaturen under året var 31,1° i Barkåkra i Skåne och Hällum i Västergötland den 3 augusti.
Den lägsta temperaturen under året var -40,8°, som rapporterades från Nikkaluokta den 9 december.

Medeltemperaturen under år 2013.
Medeltemperaturen under år 2013. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från den normala under år 2013.
Medeltemperaturens avvikelse från den normala under år 2013. Förstora Bild

Torrt eller mycket torrt år i söder, blötare i norr

I stora drag kan man säga att norra Sverige fick mer nederbörd än normalt under 2013, och södra Sverige mindre än normalt.

På många håll i norra Sverige kom det mer nederbörd så sent som år 2012. I vissa nederbördsfattiga områden i södra Sverige var förhållandena märkligare.

Några exempel:
Falun-Lugnet fick sammanlagt 414 mm under året, och det är den minsta årsnederbörden sedan 1947.
Uppsala fick 440 mm, vilket är den minsta årsnederbörden sedan 1989.
Västerås fick 419 mm, vilket är den minsta årsnederbörden sedan 1995.
Skara fick 489 mm, vilket är den minsta årsnederbörden sedan 1984.
Växjö fick 511 mm, vilket är den minsta årsnederbörden sedan 1964.

Den största årsnederbörden rapporterade Katterjåkk A med 1126 mm.
Den minsta årsnederbörden rapporterade Ölands norra udde med 323 mm.
Den största nederbördsmängden under ett dygn rapporterades från Söderala i Hälsingland med 89,7 mm den 31 augusti.

Det största snödjupet rapporterade Katterjåkk i Lapplandsfjällen med 176 cm den 4 april.

Sammanlagd nederbörd under år 2013.
Sammanlagd nederbörd under år 2013. Förstora Bild
Nederbörden i procent av den normala under år 2013.
Nederbörden i procent av den normala under år 2013. Förstora Bild

Rekordsoligt på flera håll

Antal soltimmar under år 2013.
Antal soltimmar under år 2013. Förstora Bild

Ett flertal stationer noterade nya solrekord under 2013. Det var framför allt vårmånaderna, och då i synnerhet mars, som hjälpte till att dra upp statistiken.

Några exempel på rekord:
Karlstad uppmätte 2210 soltimmar, vilket slog det gamla rekordet på 2158 timmar från 1997. Mätserien startade 1950.
Norrköping fick 2125 soltimmar, vilket slog det gamla rekordet på 2113 timmar från 1959. Mätserien startade 1955.
Uppsala hade 2163 soltimmar, vilket överträffar rekordet på 2037 timmar från 2002. Mätserien inleddes 1963.

Flest soltimmar hade Svenska Högarna med 2315 timmar.
Minst sol hade Tarfala med 1045 timmar.