Vintern 2013 - Präglades av ost- och nordostvindar

Ost- och nordostvindar dominerade vädret under vintern vilket gav upphov till stora snödjup längs Norrlandskusten samt östra Svealand medan det länge var tunt med snö i fjällvärlden. December blev bortsett från fjällen den kallaste och nederbördsrikaste av vintermånaderna. Mildast blev februari som även bjöd på en lokalt osedvanligt tidig vår i Norrland.

December – kall och snörik med milt slut

Vintern rivstartade den 1 december då stora mängder nysnö föll på Skaraslätten. Boende i Kilagården i Västergötland vaknade på vinterns första dag upp till 75 cm nysnö. Dagen innan hade man haft barmark där. Det fortsatte sedan att driva in snöbyar i ost- och nordostvinden som dominerade väderläget under julmånaden. Framför allt var det södra Norrlandskusten, norra Upplandskusten samt området mellan Vänern och Vättern som fick ta emot den mesta av snön. Som en följd av detta blev det en mycket nederbördsrik julmånad i dessa områden.

Den 6 tangerade Skara sitt snödjupsrekord (59 cm) för december sedan regelbundna snödjupsobservationer inleddes 1905. Den 6-14 december var praktiskt taget hela Sverige snötäckt. Efter en vit julaftonsmorgon i hela landet, som i Stockholm var den vitaste sedan 1915, drog mildluft in från sydväst och södra Götaland hade barmark på nyårsafton. Där blev det ett särdeles blött nyår, det regnigaste på minst 50 år.

Läs mer om decembervädret

Januari – normal i söder men mild i norr

I södra och mellersta Sverige tog milt och kallt väder i stort sett ut varandra medan det i norra Norrland blev en mild eller lokalt mycket mild månad. Det milda vädret som inledde 2013 gick hårt åt snötäcket och den 9 januari var nästan hela Götaland snöfritt. Kylan och vintern kom sen tillbaka och hela landet var åter snötäckt igen den 16-28 januari. En ny mildluftsattack i slutet av månaden med blåsigt väder gjorde att stora delar av Götaland hade åter barmark vid månadsskiftet. Januari var även torr i praktiskt taget hela landet.

Läs mer om januarivädret

Februari - mycket mild i norr

Vinterns sista månad blev mycket mild i nordöstra Norrland och mild i så gott som resten av landet. En kall inledning av månaden räckte inte långt i norr mot de väldiga temperaturöverskott som uppstod från omkring den 20 då ett högtryck låg vid Sydnorge. Norr där om fördes mycket mild luft in vilket gav mer eller mindre vårlika temperaturer i Norrland de följande dygnen. Piteå och Jokkmokk uppmätte båda sina näst högsta februaritemperaturer den 26.

Det var nu även så milt i Norrland att några stationer fick meteorologisk vår där medan det ännu var vinter i söder. Några dygn senare anlände våren även till kustnära regioner i Götaland samt i ett mindre område vid västra Hjälmaren. Den 27 noterades vinterns högsta temperatur, +11,9° i Brovallen i södra Dalarna.

Läs mer om februarivädret

Mild i nordost - tämligen normal i övrigt

Karta över medeltemperaturens avvikelse från det normala under vintern 2013
Medeltemperaturens avvikelse från den normala, vintern 2013. Förstora Bild

I nordöstra Norrland blev det en mild vinter. Vi behöver dock inte gå längre tillbaka än till ifjol för att finna en mildare vinter. På juldagen uppmättes vinterns lägsta temperatur på -38,5° i Kvikkjokk-Årrenjarka.

I södra Sverige lades grunden till temperaturunderskotten efter den kalla decembermånaden ty både januari och februari får ses som i stort sett normala där. För de områden som hade temperaturunderskott räcker det med att gå tillbaka till 2011 för att finna en kallare vinter.
 

Nederbördsrikt i öster - torrt i väster

Karta över nederbörd i procent av det normala under vintern 2013
Nederbörden i procent av det normala under vintern 2013. Förstora Bild

Ost- och nordostvindar dominerade vädret under vintern vilket förklarar de stora nederbördsöverskotten i östra Sverige. Framför allt var det den nederbördsrika decembermånaden som såg till att vintern som helhet bjöd på överskott. De största överskotten hamnade längs östra Götalands kusttrakter, norra Norrlands inland samt ett par mindre områden längs Norrlandskusten.

För Västervik/Gladhammar i Småland med mätningar sedan 1860 föll totalt 205 mm vilket innebar den näst nederbördsrikaste vintern, endast överträffad av vintern 1976/1977. I Jokkmokk där mätningar pågått sedan 1860 blev det den femte nederbördsrikaste vintern och senast det var en så nederbördsrik vinter där var 1994. Kalmar hade sin sjätte nederbördsrikaste vinter sedan 1860. Där var det dock blötare så sent som 2010.

Vindar från syd- och väst var en ganska ovanlig företeelse och torrt väder dominerade därför i fjällvärlden där det även länge var tunt med snö. Längs norra Jämtlands- och södra Lapplandsfjällen föll inte ens hälften så mycket som under en normal vinter. I Gäddede med mätningar sedan 1905 räcker det med att gå tillbaka till 2010 för att finna en torrare dito.