Våren 2013 - Lång vinter blev till sommar

En kall inledning försenade våren, men en varm avslutning gjorde att sommaren kom tidigt. Enligt den meteorologiska definitionen för årstider blev våren kort i år.

Mars en solig vintermånad

Årets första vårmånad upplevdes nog av många som en förlängning av vintern. Månaden var kall men knappast extremt kall. På en del håll var det en av de torraste marsmånaderna i historien. Men mest anmärkningsvärd var nog solskenstiden, där det blev många nya toppnoteringar både i norr och i söder. Det gäller bland annat för Stockholm som har vår allra längsta mätserie med solskensmätningar sedan 1908.

Inledningen av mars blev mild i södra Sverige och allmänt blåsig i hela landet. På Flatruet i Härjedalen var medelvinden uppe i 26 m/s och vindbyarna nådde som mest 34 m/s den 2 mars. Lokalt förekom stormbyar även i den lägre terrängen. Stora mängder snö föll då över de södra fjälltrakterna. I samband med klart väder längre norrut noterade Nikkaluokta månadens lägsta temperatur med -35,8° den 4.

Redan den 6 mättes mars månads högsta temperatur i Kristianstad med +13,6°. För den 7 drog kallare luft ner över landet då en högtrycksrygg växte in från Norska havet. Det blev soligt och kallt för årstiden. Natten till den 9 sjönk temperaturen till -34° så långt söderut som i Storbo i norra Dalarna och under dagen orkade inte temperaturen över noll vid någon enda station i Norrland och Svealand, trots att det var soligt.

Ett lågtryck över Tyskland gav den 10 nordostvindar över sydligaste Sverige med upp till 23 m/s i medelvind vid Hanö. Band med täta snöbyar orsakade lokalt mycket besvärliga förhållanden på Österlen i Skåne, Blekinge, Öland och östra Småland. Temperaturen låg under noll hela dygnet i praktiskt taget hela landet, Munka-Ljungby i Skåne rapporterade dock +0,2°.

När vinden avtog och det klarnade blev det ordentligt kallt på sina håll i Götaland. Den 11 hade Kvarn, Horn och Simonstorp i Östergötland -20°. Dagarna blev därefter ofta soliga, men det passerade även en del snöfallsområden. Den 18 tilltog en ostlig till nordostlig vind och snöbyar drev in från Östersjön och Bottenviken de följande dygnen.

Den 22 började högtrycksryggen att förstärkas varvid dagarna blev soliga och nätterna kalla. Denna vädertyp fortsatte i stort månaden ut med undantag av fjällen där snöbyar matades ifrån Norska havet. Dock blev det på långfredagen, den 29, snöfall i sydligaste Sverige i samband med ett passerande lågtryck.

Läs mer om marsvädret

Våren kom i april

Högtrycket fortsatte att dominera vädret i början av april vilket gav låga temperaturer nattetid. Natten till den 1, annandag påsk, sjönk temperaturen till -14,3° i Horn i Östergötland. Det är den lägsta uppmätta apriltemperaturen i Götaland på 28 år. Tidigt på morgonen den 3 uppmättes -8,7° vid Visby flygplats. Det är den lägsta apriltemperaturen där sedan 1966, då Visby hade -12,7° den 19 april. April månads lägsta temperatur blev -27,3° i Gielas den 8.

Högtrycket över Norge och Sverige försköts österut den 10-11. Det gjorde att varmare luft kunde strömma upp söderifrån. Månadens och årets dittills högsta temperatur blev 21,1° i Oskarshamn den 18. Det var första gången för året som temperaturen gick över 20°. Det blev fortsatt varmt och soligt men med avbrott för passerande nederbördsområden och även några tillfällen med åska.

Även april blev soligare än normalt men inget rekord noterades.

Läs mer om aprilvädret

Blomstermånaden kom med sommar

Vid månadens inledning hade sommaren (enligt den meteorologiska definitionen) ännu inte gjort sitt intåg i landet. Efter en kylig inledning började dock temperaturen stiga den 4 och sommaren ankom i och med det till delar av södra och östra Götaland samt östra Svealand.

Nästa rejäla språng norrut tog sommaren den 16 då stora delar av Norrland även fick sommar. Vid månadens slut hade även fjällen och nordligaste Norrland sommartemperaturer efter att högsommarvarm luft kommit dit. Maj 2013 blev därmed i Norrland på över 100 år.

Maj blev generellt sett blötare än normalt, med två till tre gånger mer nederbörd i sydvästra Svealand och norra Norrland. Undantag är områdena runt Gävle och Haparanda där det var något torrare. Åsksäsongen kom igång och det förekom åska nästan dagligen under maj. Åskrikast var det den 21 maj med 2175 registrerade urladdningar.

Regnet och värmen gick hårt åt snötäcket. Maj inleddes med ett snötäcke över fjällkedjan och norra Norrland. Snön smälte sedan raskt undan och den sista snödjupsrapporteringen vid någon av SMHIs stationer var från Katterjåkk den 24.

Mellan skurarna har solen har lyst en hel del. I större delen av landet har maj varit soligare än normalt, och Umeå ligger till och med på gränsen till nytt solskensrekord för maj.

Läs mer om majvädret

Kall inledning och en varm avslutning

Karta över medeltemperaturens avvikelse från det normala under våren 2013
Medeltemperaturens avvikelse från den normala, våren 2013. Förstora Bild

Våren inleddes kallt men slutade varmt. Därför blev genomsnittstemperaturerna nära de normala i större delen av landet. Allra nordligaste Norrland fick dock ett visst överskott.

Torr vår i Skåne och i Hälsingland

Karta över nederbörd i procent av det normala under våren 2013
Nederbörden i procent av det normala under våren 2013. Förstora Bild

Inledningsvis var det förhållandevis torrt men under maj föll desto mer nederbörd vilket gav i genomsnitt normal nederbörd. Dock fick två områden, motsvarande ungefär Skåne och Hälsingland, mindre än normalt.

Tidig start på snösmältningen i Norrland

Med undantag av delar av västra och södra Götaland, Öland och Gotland var landet snötäckt under mars månad och under inledningen av april. I de nämnda delarna kom och försvann snön tidvis.

Den 4 april hade Katterjåkk ett snödjup på 176 cm vilket blev säsongens största uppmätta snödjup.

Under första halvan av april minskade i allmänhet snötäcket i Sverige sakta. Den 19 april var det barmark i Götaland, Svealand förutom i de nordligaste delarna och i delar av Gästrikland. Därefter förflyttades snögränsen allt snabbare norrut. I maj gick avsmältningen snabbt i och med varmare väder och i slutet av maj låg snön bara kvar i hög terräng i fjällen.

Snödjupskarta för 15 mars 2013.
Snödjupet den 15 mars 2013. Förstora Bild
Snödjupskarta för 30 april 2013.
Snödjupet den 30 april 2013. Förstora Bild