Hösten 2013 - Varm i hela landet

Hösten 2013 blev varm i hela Sverige. Första halvan förflöt i lugnt mak men från mitten av oktober blev det mycket blåsigt. Två stormlågtryck, Simone och Hilde, drog då in och gav nya vindrekord.

September blev rekordregnig i Ångermanland och mycket varm i norr

Det som utmärkte september var regnandet med stora mängder i Ångermanland i mitten av månaden då det på flera håll föll mer än 100 mm under några dygn. Kuriöst nog fick Multrå den 16-18 totalt 136 mm vilket är mer regn än vad som föll där under hela den tidigare rekordblöta september 2001 då det kom 129 mm. Detta för en drygt 130 år lång mätserie. Även för några andra stationer med långa mätserier blev det nya regnrekord. Höstens största dygnsnederbördsmängd föll i samband med detta regnoväder då Lännäs i Ångermanland uppmätte 81,2 mm den 18. I norra Norrland blev månaden den andra till femte varmaste som uppmätts för stationer med mer än 100-åriga mätserier.

Oktober bjöd på första höststormen

Den 28-29 oktober drog stormen Simone in över Götaland med vindar som nådde orkanstyrka i byarna. Ett nytt byvindsrekord på 42 m/s för oktober noterades vid Hallands Väderö i Skåne på kvällen den 28. Den högsta medelvinden blev dock mer måttfulla 31 m/s.

November blev blåsig med nytt vindrekord

Det fortsatte att vara milt och även mycket blåsigt, främst i den södra halvan av landet. Den 16-17 drog milda Hilde in över mellersta Norrland med omfattande skador på skog och problem med strömförsörjningen. I samband med Hilde uppmättes även både ett nytt absolut medelvindsrekord på 47 m/s vid Stekenjokk i södra Lapplandsfjällen och månadens högsta temperatur, +14,4° i Järvsö i Hälsingland. Järvsös värde var extremt högt för att vara så sent in i november.

Hösten var varm eller mycket varm

Karta över medeltemperaturens avvikelse från det normala under hösten 2013
Medeltemperaturens avvikelse från den normala, hösten 2013. Förstora Bild

Hösten som helhet var drygt 1,0 grad varmare än normalt i Götaland och Svealand. I större delen av Norrland var det omkring 1,5-2,0 grader över det normala. De största överskotten återfanns i södra Lapplandsfjällen där det var 2,5 grader varmare än normalt.

Lokalt blev hösten såpass varm att den kvalade in på en topp-10 placering för stationer med långa mätserier. Detta gäller exempelvis Hemavan/Tärnaby som hade sin sjunde varmaste höst, Holmön i Västerbotten (plats tio), Landsort i Sörmland (plats 9), Svenska Högarna i Uppland (plats åtta), Gotska Sandön (plats åtta), Hoburg på Gotland (plats åtta) och Visby där det blev den sjunde varmaste hösten.

Hösten 2013 ligger dock i lä jämfört med hösten 2011 som i norra Norrland var den varmaste som hittills uppmätts. För att finna en varmare höst för de sörländska stationerna räcker det med att gå tillbaka till hösten 2006 som var extremt varm.

Övervägande torrt i södra Sverige men blött i nordvästra delen av landet

Karta över nederbörd i procent av det normala under hösten 2013
Nederbörden i procent av den normala under hösten 2013. Förstora Bild

Avvikelsekartan för hösten påminner till stor del om de för september då det var extremt blött i främst Ångermanland samt mycket blött i norra Lappland. De kraftiga regnen i Ångermanland samt lokalt i Lappland gjorde att hösten som helhet blev osedvanligt blöt i dessa trakter. I Multrå i Ångermanland där mätningar pågått sen 1881 blev det den tredje blötaste hösten. Enda gångerna det fallit mer nederbörd där är höstarna 2006 och 1984. Lännäs fick sin näst blötaste höst efter 2006. Stationens serie är dock ”bara” från 1931. Avasjö-Borgafjäll (start 1911) i södra Lappland hade sin fjärde blötaste höst. I torrhålet Abisko blev det den femte blötaste hösten och den nederbördsrikaste hittills under 2000-talet.

De minsta avvikelserna för hösten hittar vi i södra Norrland och norra Svealand med lokalt mindre än hälften av normal höstnederbörd. Sveg i Härjedalen hade sin tionde torraste höst. Där får man gå tillbaka ända till 1939 för att finna en torrare höst.

Trevande inledning på snösäsongen

Snödjup den 30 november 2013.
Snödjup den 30 november 2013. Förstora Bild

Den första snön uppmättes 28 september, men snötäcket blev kortvarigt och lokalt. Det var relativt tidigt men 2010 kom de första snörapporterna redan 25 september.

Först den 16 oktober etablerades ett mer stadigvarande snötäcke då Katterjåkk uppmätte 8 cm snö. I slutet av oktober täcktes i princip hela Norrland och norra Svealand av snö, men sedan följde en mildare period igen.

I slutet av november hade snötäcket vuxit till sig i nordvästra Lappland där Katterjåkk noterade 98 cm den 30 november. Detta var även höstens största uppmätta snödjup. Bortsett från norra Norrland var det mycket klent med snö med barmark ända upp till Piteå.

Mycket liten havsisutbredning

Ytvattentemperatur i havet 30 november 2013.
Ytvattentemperatur i havet 30 november 2013. Förstora Bild

Det milda vädret under september och oktober medförde att avkylningen av havsvattnet gick långsamt. I kombination med blåsigt väder i november innebar detta att havsisens utbredning var mycket liten den sista november. Den sista veckan i november fanns dock en krans av is i skärgården runt Bottenvikens norra kust.