Rekordlång ”orkantorka” i västra Stilla havet…

Årets orkansäsong i västra Stilla havet har varit extremt lugn så här långt. Faktum är att inte en enda tropisk storm har bildats där i år. Den senaste stormen som var aktiv i västra Stilla havet var orkanen Melor som upplöstes den 16 december. Sedan dess har det gått 198 dygn utan att någon tropisk storm dykt upp. Detta är idag den 1 juli en tangering av rekordet men väntas slås imorgon den 2 juli. 

Rekordet, utifrån Joint Typhoon Warning Center data, över längsta tid mellan två tropiska cykloner inträffade 1997-1998 samt 1972-1973 då 198 dygn hann förflyta innan en tropisk storm dök upp. Nästan lika lång tid, nämligen 196 dygn, dröjde det 1982-1983 innan en tropisk storm dök upp. Gemensamt för samtliga dessa år är att de hade en mycket kraftig El Niño. Statistik över tropiska cykloner i västra Stilla havet sträcker sig från 1945 och framåt.

Havsvattentemperaturen i västra Stilla havet har i år varit över den normala. Däremot har den vertikala vindskjuvningen varit starkare än vanligt i de områden där tropiska cykloner oftast bildas under årets första månader. Dessutom har området präglats av att luften där varit mer stabil än vanligt vilket lett till mindre moln och högre lufttryck. Samtliga dessa faktorer är ogynnsamma för bildning av tropiska cykloner.

…liksom i östra Stilla havet

Även i östra Stilla havet har det varit en rekordlång avsaknad av tropiska cykloner. Att säsongens första namngivna tropiska storm bildas först i juli har inte inträffat någon gång under åren 1971-2015 som är den period då tillförlitlig statistik över tropiska stormar och orkaner i östra Stilla havet finns. Det tidigare rekordet över senaste datum var från 2009 då det dröjde ända till den 21 juni innan säsongens första storm Andres bildades.

Slut på ”orkantorkan” i nästa vecka?

Både den amerikanska vädermodellen (Global Forecast System) och den europeiska motsvarigheten ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) indikerar att denna osedvanligt långa ”torka” med stor sannolikhet kommer att ta slut i nästa vecka. Särskilt tydlig är tendenserna i östra Stilla havet där båda modellerna indikerar att en intensiv orkan kan komma att utvecklas. Denna kommer i så fall att namnges ”Agatha” vilket är det första namnet på den förbestämda namnlista som används av amerikanska National Hurricane Center. Därefter följer Blas, Celia, Darby och Estelle.

Även i västra Stilla havet finns klara tecken på att en tropisk storm kan komma att utvecklas någon gång under nästa vecka. Ifall en tropisk storm bildas där kommer den att namnges "Nepartak". Till skillnad från Atlanten och östra Stilla havet används en rullande namnlista.

Kraftigast i år på norra halvklotet – Pali och Alex

Årets kraftigaste orkaner hittills är Pali (centrala Stilla havet) och Alex (Atlanten) vilka nådde kategori 2 respektive kategori 1 på den femgradiga Saffir – Simpsonskalan. Båda kan betraktas som udda då de bildades redan i januari, något som är mycket ovanligt i båda dessa regioner. 

Satellitbild över orkanen Alex
Satellitbild över den tropiska orkanen Alex den 14 januari. Källa: University of Wisconsin. Förstora Bild