Stormen Pali – Rekordtidig och rekordnära ekvatorn i centrala Stilla havet

Under torsdagen bildades årets första tropiska storm på norra halvklotet, namngiven Pali, i centrala Stilla havet endast 4,7° norr om ekvatorn. Pali är inte bara den tidigaste tropiska storm som bildats i östra och centrala Stilla havet utan dessutom den tropiska storm som bildats allra närmast ekvatorn i östra och centrala Stilla havet.

Låt oss börja med närheten till ekvatorn. Det tidigare rekordet för mest ekvatornära bildning i östra och centrala Stilla havet hölls av Ekeka som den 28 januari 1992 bildades 5,1° norr om ekvatorn. Världsrekordet hålls av Vamei som i slutet av december 2001 bildades på endast 1,5°N latitud i västra Stilla havet utanför Borneo.

Att tropiska stormar bildas i västra Stilla havet under årets första månader i västra Stilla havet förekommer men att de gör det öster om den internationella datumlinjen är mycket ovanligt. Någorlunda tillförlitlig statistik över tropiska cykloner i östra och centrala Stilla havet finns från 1971 och framåt. Statistiken sträcker sig dock ända till 1949 men är relativt bristfällig för åren 1949-1970. Den officiella orkansäsongen i centrala Stilla havet sträcker sig från den 1 juni till den 30 november.

Winona och Ekeka de enda tidigare januaristormarna i centrala Stilla havet

Till dags dato finns endast två kända fall av tropiska stormar i centrala Stilla havet som bildats under januari månad. Det första fallet är från den 13 januari 1989 då den tropiska stormen ”Winona” bildades. Nästa tillfälle inträffade tre år senare. Den 28 januari 1992 nådde Ekeka tropisk stormstyrka blott 5,1° norr om ekvatorn. Den 30 januari intensifierades Ekeka till en tropisk orkan och den 2 februari hade Ekeka utvecklats till en minimal kategori 3 – orkan strax öster om den internationella datumlinjen. Palis bildningsdatum, den 7 januari 2016, slår därmed med god marginal Winonas.

Det förtjänar att nämnas att det vid nyåret 2015/2016 kortvarigt förekom ett tropiskt lågtryck ”TD-9” strax öster om den internationella datumlinjen men att kraftig vertikal vindskjuvning förhindrade vidare utveckling. Lågtrycket befann sig dessutom ovanligt nära ekvatorn.

Prognosen för Pali

Under de närmaste dygnen väntas Pali föra en stillsam tillvaro i centrala Stilla havet långt bort från land. Någon påtaglig intensifiering väntas inte heller. Pali följs och övervakas av Central Pacific Hurricane Center samt Joint Typhoon Warning Center.

Prognoserad bana för den tropiska stormen Pali.
Prognoserad bana för den tropiska stormen Pali utfärdad den 8 januari 2016. Källa: Joint Typhoon Warning Center. Förstora Bild