Hur får de tropiska cyklonerna sina namn?

Förr fick de tropiska cyklonerna i Karibiska havet ibland namn efter det helgon som hade namnsdag då de tropiska cyklonerna dök upp, men numer går man efter listor som har satts upp i förväg av den världsmeteorologiska organisationen (WMO).

För att undvika förvirring gällande tropiska cykloner namnges dessa då man av erfarenhet vet att det är lättare att komma ihåg ett namn än tal och andra tekniska termer. Från år 1953 och fram till och med år 1978 gavs tropiska cykloner på Atlanten enbart kvinnliga namn men från och med 1979 är det varannan herrarnas som gäller. I östra Stilla Havet introducerades manliga namn ett år tidigare.

För Atlanten och östra Stilla Havet används en lista vilken roteras vart sjätte år. Detta innebär att namnen över de tropiska cyklonerna i östra Stilla havet och Atlanten för år 2019 återanvänds igen år 2025.

I resten av världen där tropiska cykloner förekommer används istället rullande listor, det gäller exempelvis för Australien. Det innebar att det sista namnet för säsongen 2019/2020 som var Harold följdes av Imogen som det första namnet under cyklonsäsongen 2020/2021.
 

Vissa namn återanvänds inte

I de fall då en tropisk cyklon är särskilt destruktiv och kräver många människoliv eller orsakar stora materiella skador, tas den bort från listan och ersätts av ett nytt namn.

Det är dock upp till varje land självt att komma med en begäran till WMO (World Meteorological Organization) om att cyklonens namn tas bort från listan. Exempelvis kommer inte 2018 års trettonde tropiska cyklon på Atlanten med namnet Michael att dyka upp igen år 2024 utan ersätts då av namnet Miriam.

År 2001 ströks namnen Adolph och Israel från namnlistan på östra Stilla Havet på grund av politiska orsaker. Under 2015 ströks namnet Isis av samma anledning från 2016 års namnlista på östra Stilla havet och ersattes av Ivette.