Historiska tropiska cykloner

1979: Tip - den mest intensiva tropiska cyklonen

Den mest intensiva tropiska cyklon man känner till är Tip som i oktober 1979 hade ett lägsta lufttryck på 870 hPa. Tropiska cykloner som bildas över västra Stilla Havet är generellt sett de intensivaste. Det bör dock noteras att man här efter 1987 upphörde med direkta flygplansmätningar av de tropiska cyklonernas lufttryck.

Tip innehar även rekordet som den största tropiska cyklonen och hade som mest kulingvindar som sträckte sig 1100 km från sitt centrum. Detta kan jämföras med den tropiska cyklonen Marco som av amerikanska National Hurricane Centre klassades som en tropisk storm och hade kulingvindar bara 19 km från sitt centrum.

1994: John - mest långlivad

Den mest långlivade tropiska cyklon man känner till är John som bildades i östra Stilla Havet i augusti 1994 och fortlevde i 31 dagar. Det bör dock poängteras att före satelliternas intåg kan de tropiska cyklonernas livslängd ha underskattats.

2001: Vamei - närmast ekvatorn

Den tropiska cyklon som bildats närmast ekvatorn är Vamei som bildades endast 1,5º norr om ekvatorn i december 2001 nära Singapore. Man har kommit fram till att en sådan händelse sker en gång vart 100-400:e år (Chang, 2003).

1970: Bholacyklonen - mest dödsbringande

Den, i modern tid, mest dödsbringande tropiska cyklonen är den så kallade ”Bholacyklonen” som 1970 drog in över det låglänta Gangesdeltat i Indien och tog uppskattningsvis minst 300 000 människors liv.

1899: Mahina - värsta stormfloden

År 1899 drog den tropiska cyklonen Mahina in över Bathurst Bay i norra Australien. Detta är den tropiska cyklon som skall ha genererat den värsta stormfloden man känner till. Denna uppges ha varit 13 m hög. Både fiskar och delfiner ska enligt uppgift ha hittas på klippor 15 m över havet.

1966: Denise - mest regn

I samband med den tropiska cyklonen Denise framfart föll 1825 mm på 24 timmar i januari 1966 på den franska ön La Reunion, vilket är den högsta dygnsmängd man känner till.

1996: Olivia - högsta byvinden

Vid Barrow Island i Australien uppmättes en byvind på 113 m/s i april 1996 när den tropiska cyklonen Olivia passerade. Detta är inte bara den högsta byvind som uppmätts i en tropisk cyklon utan även den högsta byvinden över huvudtaget.

2005: Vince - enda europeiska cyklonen

Den enda kända tropiska cyklon som nått Europa är Vince som i oktober 2005 nådde Iberiska halvön (Portugal och Spanien) som en tropisk cyklon. Tropiska cykloner som övergått till mellanbreddscykloner når då och då Europa.

2005: Katrina - mest omskriven

Den mest omskrivna tropiska cyklonen på 2000-talet torde vara Katrina som i augusti 2005 drog in över New Orleans med mycket omfattande materiella skador samtidigt som omkring 1800 människor miste livet.

Det bör poängteras att Katrina rankades som en stark kategori 3 på Saffir-Simpsonskalan när den nådde land. Att effekterna blev så stora berodde dels på att det var en större stad som träffades men även på att Katrina var en ovanligt stor tropisk cyklon.

Som en jämförelse kan nämnas orkanen Camille som 1969 drog in över ungefär samma område som Katrina. Till skillnad från Katrina så rankades Camille som en kategori 5 när den nådde land men eftersom Camille var betydligt mindre till ytan blev skadeverkningarna inte blev lika extrema.

En annan faktor som bidrog till att skadorna blev så omfattande var att de skyddsvallar som skall skydda staden, som till stora delar ligger under havsytans nivå, var i dåligt skick och därför inte kunde stå emot cyklonens våldsamma kraft. En annan faktor var att många människor i det drabbade området var fattiga och inte kunde ta sig från staden.

Orkanen Katrina
Katrina drabbade New Orleans 2005 Foto NOAA

Källa:

Chang, C.-P., C.-H. Liu, and H.-C. Kuo, 2003, Typhoon Vamei: An equatorial tropical cyclone formation, Geophysical Research Letters, 30(3), 1150, doi:10.1029/2002GL016365.