Orkanens öga

Ett av naturens kanske mest spektakulära fenomen är det nära nog cirkulära öga vilket uppträder hos fullt utvecklade tropiska cykloner.

Ett av naturens kanske mest spektakulära fenomen är det nära nog cirkulära öga vilket uppträder hos fullt utvecklade tropiska cykloner. I allmänhet är ögat 30-60 km i diameter. Här återfinns även det lägsta trycket hos en tropisk cyklon och den stora skillnaden i vinden mellan ögat och ”ögonväggen” strax utanför ögat gör att det även råder stora tryckskillnader. Detta beror på att luften i ögonväggen hävs och kyls medan den inne i ögat sjunker och värms upp. Då varm luft har lägre densitet leder detta till ett tryckfall. Inne i ögat är vinden svag samtidigt som medelvinden strax utanför (i ögonväggen) ögat kan vara 70 m/s eller mer hos de mest intensiva cyklonerna.

Tropiska cyklonen Isabel, 2003
Satellitbild som visar den tropiska cyklonen Isabel med sitt karakteristiska öga, Atlanten i september 2003. Foto NASA Förstora Bild


 

Från observationer har man funnit att luften i ögat består av två luftlager separerade från varandra (Willoughby, 1998). Från marken och upp till ungefär 700 hPa-nivån är luften mycket fuktig med en relativ fuktighet på 95-100% och det är sällan ögat är helt molnfritt. Ovanför denna nivå vidtar en inversion (temperaturökning med höjden) vilken avskiljer den mycket fuktiga luften vid marken från varm och torr luft i ögats övre delar. Temperaturen inuti ögat är högre än i omgivningen och de största temperaturskillnaderna (10-15 grader) mellan ögat och dess omgivning återfinns vanligen på 250- 300 hPa-nivån vilket motsvarar ungefär 10 km höjd.

Källa:

Willoughby, H. E, 1998; Tropical cyclone eye thermodynamics, Monthly Weather Review, Vol. 126, pp. 3053-3067.