Var bildas tropiska cykloner?

Det finns ett antal områden i världen där tropiska cykloner regelbundet bildas. Dock skiljer sig områdena från varandra vilket framgår nedan.

Världskarta som visar var tropiska cykloner förekommer
Bildningsområden samt typiska banor för de tropiska cyklonerna. Förstora Bild

Atlanten

Även om det är dessa tropiska cykloner som får mest uppmärksamhet i svenska nyhetsmedier så utgör de endast omkring 11% av den globala tropiska cyklonaktiviteten.

I genomsnitt bildas här omkring tio namngivna tropiska cykloner per år under säsongen som officiellt löper från juni till november med september som den klimatologiskt sett mest aktiva månaden. Statistik över tropiska cykloner här finns att tillgå från 1851 och framåt.

Västra Stilla havet

Klimatologiskt sett bildas flest tropiska cykloner här i världen, omkring en tredjedel, varför aktiviteten även speglar den globala aktiviteten.

Tropiska cykloner som bildas här har generellt sett också den största horisontella utbredningen vilken även är årstidsberoende. Vanligen uppträder de största tropiska cyklonerna här i oktober månad och de minsta i mitten av sommaren (Merrill, 1984). Detta är det enda område i världen där tropiska cykloner frekvent kan förekomma året runt även om aktiviteten är som störst under hösten.

Norra Indiska oceanen

Detta är det enda område där de tropiska cyklonerna har en säsongsvariation med maj-juni och oktober-november som de mest aktiva månaderna. Anledningen till detta är den säsongsbundna monsunen vilken skapar en hög vertikal vindskjuvning under sommarmånaderna som nära nog omöjliggör bildandet av tropiska cykloner under denna tid på året.

Trots att bara omkring 5% av världens tropiska cykloner bildas här är dessa de som genom historiens lopp varit de mest dödsbringande.

Östra Stilla havet

Detta område var under lång tid sparsamt observerat och det var inte förrän med den moderna teknikens intåg från 1970-talet och framåt som tropiska cykloner på allvar blev dokumenterade.

Mellan 1949-1964 registrerades i genomsnitt endast 9 tropiska cykloner medan motsvarande siffra för perioden 1968-1990 var cirka 17. Säsongen löper här från mitten av maj till november. Tropiska cykloner i östra Stilla havet tenderar för övrigt att vara små.

Södra Stilla havet och södra Indiska oceanen

Tillsammans med östra Stilla havet är detta de områden där observationsunderlaget för tropiska cykloner har varit dåligt före 1970. Ett undantag utgör Australien där det finns rätt gott om data att tillgå. Tropiska cykloner bildas här under vårt vinterhalvår, vanligen under perioden november till april.

Källa:

Merrill, R. T, 1984, A comparison of large and small tropical cyclones, Monthly Weather Review, Vol. 112, pp. 1408-1418.