Lokalt rekordvarm juni för sjätte året i rad?

Juni månad har så här långt varit varm eller mycket varm i hela landet. De största temperaturöverskotten har noterats i nordvästra Götaland samt sydvästra Svealand. Där är månaden nu på väg att lokalt bli rekordvarm. I nuläget är det två stationer, Skövde (startår 1915) i Västergötland och Blomskog (startår 1964) i Värmland, som har störst sannolikhet att få en rekordvarm junimånad. Det mest remarkabla är inte att månaden kan komma att bli rekordvarm vid minst en station i landet utan att det kan ske för sjätte året i rad(!)

Låt oss först göra en liten återblick över var i landet de senaste fem årens junimånader varit rekordvarma.

  • 2018 - Ölands norra udde
  • 2019 - Sydöstra Götaland, däribland Norrköping, Linköping, Stockholm, Visby och Kalmar.
  • 2020 - Främst mellersta Sverige. Exempelvis Östersund, Sveg, Härnösand, Särna, Örebro, Stockholm, Skövde och Falun.
  • 2021 - Främst sydöstra delen av landet. Stockholm hade en månadsmedeltemperatur på 19,3° vilket tangerade svenska junirekordet från 1889. Andra rekordstationer tex Visby, Malmö, Kalmar och Norrköping.
  • 2022 - Gävle tangerade sitt rekord från 1917.

Den intresserade kan läsa mer om hur junivädret för 2018-2022 var på:

Juni 2018 - Svalt och regnigt kring midsommar

Juni 2019 - Varm månad i södra Sverige

Juni 2020 - Rekordvarmt främst i mellersta Sverige

Juni 2021 - Rekordvarm junimånad i sydost

Juni 2022 - Högsommarvärmen kom till midsommar

Osannolik rekordsvit 

Att en månad är rekordvarm eller rekordkall under två år i rad är ovanligt, åtminstone när man beaktar stationer med längre tidsserier. Sannolikheten för att så sker fem, eller för den delen sex år i rad, får ses som i det närmaste osannolik. Särskilt då det för vart och ett av de senaste fem åren rört sig om minst en station med mer än 100-åriga mätningar på nacken. Det här känns som en ytterst ovanlig kombination och jag för min del kan inte dra mig till minnes att ha sett något liknande andra månader.

Att slumpen varit inblandad är helt klart men den pågående klimatförändringen är också en komponent i det hela. Europa är idag den kontinent i världen som värms upp snabbast i världen vilket rapporterades av Världsmeteorologiorganisationen WMO härom veckan.

WMO - State of the Climate in Europe 2022 (pdf)