Juni 2021 - Rekordvarm junimånad i sydost

Juni 2021 blev i hela Sverige varmare än normalvärdet för den nya referensperioden 1991-2020. Det gäller i synnerhet i sydöstra delen av landet där det delvis var fråga om en rekordvarm juni. Den allra varmaste perioden inföll i mitten av månaden. Då hade Målilla i Småland med 34,6° den högsta junitemperaturen i Sverige sedan 1947. I framför allt Götaland och södra Svealand var det även en torr eller mycket torr månad.

Temperatur - Många värmerekord i sydost

Juni 2021 blev i hela Sverige varmare än normalvärdet för den nya referensperioden 1991-2020. Det gäller i synnerhet i sydöstra delen av landet där det delvis var fråga om en rekordvarm juni. Några stationer slog tidigare rekord med över en halv grad.

Stockholm fick en månadsmedeltemperatur på 19,3°. Detta tangerar den högsta junimedeltemperaturen i Sverige överhuvudtaget från Strömstad i juni 1889. Detta värde från 1889 är för övrigt det äldsta ännu gällande svenska rekordet för högsta månadsmedeltemperatur.

För Stockholms del innebar detta en putsning av den tidigare högsta junimedeltemperaturen i Stockholm med 0,7°. Det tidigare rekordet sattes så sent som 2020 och junirekordet dessförinnan sattes 2019.

Högsta junitemperaturen sedan 1947

Den allra varmaste perioden inföll i mitten av månaden. Då hade Målilla i Småland både den 18 och 19 juni 34,6°, vilket är den högsta junitemperaturen i Sverige sedan 1947.

Under den här perioden var det även ett par tropiska nätter. Den ljummaste natten fick Hörby i Skåne med som lägst 21,3° natten till den 19.

Frostnätter var begränsade till norra och västra Norrland. Som  lägst var det -3,1° i Latnivaara i norra Lappland den 17 juni.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala under juni 2021.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under juni 2021 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild
Månadsmedeltemperaturen under juni 2021.
Månadsmedeltemperaturen under juni 2021. Förstora Bild

Jämförelse med tidigare junimånader i Sverige och globalt

Som framgår av diagrammet har det varit tre mycket varma junimånader 2019, 2020 och 2021. Men vi ser att det även fanns en mycket varm junim¨ånad så långt tillbaka i tiden som 1889.

Medeltemperaturer i juni i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen i juni (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen i juni (data från CRU). Förstora Bild

Nederbörd - Regnigt i mellersta Sverige

I framför allt Götaland och södra Svealand var det på det hela taget en torr eller mycket torr månad. Men lokalt modifierades detta mönster av kraftiga regnskurar. Till exempel den 24 juni då Älghult i Småland noterade månadens största dygnsnederbörd med 61,0 mm.

Den lägsta månadssumman noterades i Kristianstad med 1,6 mm.

På sina håll i norra Norrland var det också rätt torrt, medan norra Svealand och södra Norrland i allmänhet fick mer regn än normalt. Nederbördsöverskottet skapades till stor del av några enstaka rejält blöta dagar. Till exempel den 14 juni då Svedjelandet i östra Jämtland rapporterade 56,8 mm.

I exempelvis Örnsköldsvik med 80-årig mätserie hade man med 108,1 mm sin näst blötaste junimånad efter 1991. Detta trots uppehåll både den första och den sista juniveckan.

Karta över nederbörd juni 2021.
Nederbördssumma under juni 2021. Förstora Bild
Nederbördens avvikelse från det normala under juni 2021.
Nederbördens avvikelse från det normala under juni 2021 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i juni 2021 (691 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i juni 2021 (23 kB, pdf)

 

Vind

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under juni 2021.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under juni 2021. Förstora Bild

Det rätt högtrycksbetonade vädret under juni medförde att det i genomsnitt var svagare byvindar än normalt

I samband med ett djupt lågtryck över mellersta Sverige den 14-15 juni rapporterades dock stormbyar från Väderöarna, Örskär och Kuggören Den allra högsta byvinden rapporterades som så ofta från Tarfala i nordligaste Lapplandsfjällen med 38,3 m/s den 19 juni.

Utöver detta kan det säkert ha förekommit lokalt mycket kraftiga vindar i samband med åskväder. Till exempel rapporterades en hel del fällda träd i Loka i Västmanland den 20 juni.

Snö - Några dagar med snötäcke i Katterjåkk

Den 1 juni hade Katterjåkk i nordligaste Lapplandsfjällen 52 cm i snödjup. Men detta sjönk snabbt ihop och på nationaldagen var det bara snöfläckar kvar. Stationens automatiska sensor hade sin sista registrering av mätbart snödjup den 5 juni.

Solskenstid

Under den varma och högtrycksbetonade junimånaden blev det även överskott av solsken på de flesta håll i Sverige. Bland stationer med längre mätserier var det inte några rekord, men i Visby fattades bara en soltimme till rekordet från juni 1969.

Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under juni 2021.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under juni 2021. Förstora Bild
Karta med soltimmar under juni 2021.
Antal soltimmar i juni 2021. Förstora Bild

Åska - Hettan avlöstes av åska

Under de flesta av månadens dygn förekom blixtregistreringar i åtminstone någon del av Sverige.

De två åskrikaste dygnen var den 20 och 21 juni med lite drygt 10000 registreringar vardera. Det hängde samman med att månadens allra varmaste luft då var på väg att trängas bort österut.

Antal åskdagar under juni 2021.
Antal åskdagar under juni 2021. Förstora Bild
Totalt antal blixtar under juni 2021.
Totalt antal blixtar under juni 2021. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Vädret dag för dag

Inledande högtryck

Sommaren 2021 inleddes med ett högtryck över Sverige den 1 juni. Solen dominerade i framför allt mellersta och nordligaste delen av landet.

Högtrycket förstärktes ytterligare något till månadens andra dag. Den varmaste luften fanns i norr, där Gällivare kom upp i 26,6°.

Det blev ytterligare något varmare de två följande dagarna med 27,4° i Vidsel den 3 juni och 27,5° i Paharova den 4. Båda stationerna ligger i Norrbotten.

Den varmaste luften försköts något söderut den 5 juni. Då uppmätte automatstationen i Sala (strax öster om gränsen till Uppland) 27,8° och Torpshammar i Medelpad 27,6°. Samtidigt började en del regn- och åskskurar förekomma i norra halvan av landet.

Ostadigare till nationaldagen

På nationaldagen den 6 juni blev det regn- och åskskurar i lite större omfattning i samband med en front som kom in västerifrån. På många håll var det ändå högsommarvarmt.

Fronten påverkade vädret även nästa dag med ännu lite mer utbredda åskskurar. Fredriksberg i Dalarna fick 29,6 mm under dygnet. Främst i söder höll sig högsommarvärmen kvar med som mest 28,4° i Berga vid Sörmlandskusten.

Även följande dagar bildades i främst Svealand och södra Norrland regn- och åskskurar. Den 8 juni rapporterade Malungsfors i västra Dalarna 36,0 mm. Den 9 föll 36,4 mm över värmländska Gustavsfors, varav 32,2 mm på en timme.

En svag högtrycksrygg gav lite av en mellandag torsdagen den 10 juni med skurar i mindre omfattning och fortfarande rätt varmt.

Månadens svalaste period

Den 11 juni fanns ett djupt lågtryck i närheten av Island och det började styra in moln och regn över Sverige med tilltagande vind. Regnet var kraftigast i norr, där Latikberg i södra Lappland fick 38,3 mm under dygnet.

Regnet drog lördagen den 12 vidare åt nordost, där Esrange utanför Kiruna rapporterade 33,0 mm. Svalare luft utbredde sig och ett band med åskskurar bildades över Svealand.

Under söndagen den 13 juni gav en svag högtrycksrygg en viss stabilisering. Men det var rätt blåsigt och i norra Sverige hade temperaturen svårt att nå över 20 grader.

Den nya veckan inleddes med att ett lågtryck fördjupades över mellersta Sverige. Tillsammans med lågtrycket fanns ett omfattande regnområde som gav 56,8 mm i Svedjelandet i östra Jämtland. Söder om lågtrycket rapporterade Väderöarna, Örskär och Kuggören stormbyar.

Väderläget den 14 juni 2021
Väderläget klockan 20 den 14 juni 2021. Illustration SMHI Förstora Bild

Tisdagen den 15 juni drog lågtrycket bort över Kolahalvön och följdes i framför allt mellersta och nordligaste Sverige av regn- och åskskurar. Ingenstans nådde dagstemperaturerna mer än 22 grader.

Varmaste junidagarna sedan 1947

Natten till den 16 juni blev i samband med en högtrycksrygg kylig med -1,7° i Börtnan i Jämtland och 0,7° i Hagshult i Småland. Annars började varmare luft leta sig in med början i söder. Prästkulla i Småland hade 25,7°, den första högsommardagen i landet på nästan en vecka.

I norr väntade ytterligare en kylig natt den 17 med -3,1° i Latnivaara, vilket även blev månadens lägsta temperatur i landet. I övrigt strömmade allt varmare luft in med upp till 29,5° i Göteborg.

Den 18 juni fick vi årets första tropiska natt med som lägst 20,5° i Göteborg och 20,1° i Halmstad. Dagstemperaturerna tog ytterligare ett skutt uppåt med som mest 34,6° i Målilla i östra Småland. Det är den högsta junitemperaturen i Sverige sedan 1947. En kallfront pressade samtidigt undan den varmaste luften från norra halvan av landet.

Automatstationen i Målilla
Automatstationen i Målilla. En av våra varmaste stationer sommartid. Foto SMHI Förstora Bild

Lördagen den 19 juni var Sverige delat i en mycket varm södra hälft och en betydligt svalare nordlig halva. Det var en tropisk natt vid några stationer i Skåne. Under dagen nådde Målilla åter upp i 34,6° och exempelvis Linköping/Malmslätt hade med 33,8° sin varmaste junidag sedan 1917. Mellan luftmassorna förekom regn och åska.

Varmluften hotades från norr och väster

Även söndagen den 20 hann bli riktigt varm i sydöstra Sverige, men varmluften började hotas även västerifrån där regn- och åska förekom. Kilsbergen-Suttarboda i Närke fick under dygnet 37,9 mm, varav drygt 30 mm på en knapp timme.

Natten till den 21 berörde åskväder även varmluften i sydost, men lyckades inte helt tränga undan värmen där. I övrigt förekom regn- och åskskurar på många håll. Ludvika i Dalarna fick 38,9 mm och Kalix i Norrbotten 36,0 mm.

En portion sval luft kom in i norr. I sydost blev det ytterligare en riktigt varm dag den 22 även om temperaturen inte nådde över 30°-strecket.

Till onsdagen den 23 juni hade den allra varmaste luften i sydost trängts undan, medan det samtidigt blev lite varmare längre norrut. Det var ganska mycket moln över landet, men i stort sett uppehåll.

Den 24 steg temperaturen ytterligare i norr med 25° i bland annat Skellefteå och Piteå. Över östra Götaland förekom en del kraftiga åskskurar. Älghult i Småland rapporterade 61,0 mm, vilket blev månadens största dygnsnederbörd. Malexander i Östergötland fick 41,8 mm, varav 15,8 mm på bara en kvart.

Varierat midsommarväder

Midsommarafton den 25 juni bjöd på högsommarvärme i västra Svealand med som högst 25,8° i Östmark-Åsarna i Värmland. Skurar förekom främst i ett band från östra Götaland upp till mellersta Norrland. Gustorp i Östergötland rapporterade 31,3 mm.

I norr var det en del sol under midsommardagen medan en del regn- eller åskskurar bildades i söder. Värmland var fortfarande varmast med 26,9° i Arvika.

Midsommarhelgen avslutades den 27 med en del lokalt kraftiga regn- och åskskurar. Svanberga i Roslagen rapporterade 41,7 mm, varav 33,8 mm under en timme.

Åter lite varmare men lokalt kraftiga skurar

Efter midsommar blev vädret åtminstone tillfälligt stabilare med i främst sydligaste och mellersta Sverige stigande temperatur. Högsommartemperaturer på 25° förekom upp till Medelpad den 28.

Nästa dag kom lite svalare luft in i norr medan den varma luften låg kvar i söder. Hästveda i Skåne kom upp i 29,5°. Mellan luftmassorna bildades efterhand lokalt kraftiga skurar. I Hälsingland fick Simeå 44,3 mm och Lobonäs 37,9 mm.

Under juni månads sista dag återfanns det ostadigaste vädret i Götaland med lokalt kraftiga skurar kopplade till ett lågtryck på kontinenten. I norr växte en högtrycksrygg in från Norska havet med rätt soligt men svalt väder.

Högsta temperatur, juni 2021
Norrland +30,3° den 18 Gävle (Gästrikland)
Svealand +32,2° den 18 Floda (Södermanland)
Götaland +34,6° den 18 och 19 Målilla (Småland)
Lägsta temperatur, juni 2021
Norrland -3,1° den 17 Latnivaara (Lappland)
Svealand +1,4° den 13 Höljes (Värmland)
Götaland +0,7° den 16 Hagshult (Småland)
Högsta nederbörd, juni 2021
Norrland 133,6 mm Svedjelandet (Jämtland)
Svealand 138,1 mm Gustavsfors (Värmland)
Götaland 103,5 mm Börrum (Östergötland)
Lägsta nederbörd, juni 2021
Norrland 21,3 mm Malå-Brännan A (Lappland)
Svealand 8,3 mm Svenska Högarna (Uppland)
Götaland 1,6 mm Kristianstad (Skåne)
Högsta lufttryck, juni 2021
Norrland 1032,4 hPa den 3 Järnäsklubb (Ångermanland)
Svealand 1032,4 hPa den 3 Örskär (Uppland)
Götaland 1031,1 hPa den 3 Axstål (Västergötland)
Lägsta lufttryck, juni 2021
Norrland 984,9 hPa den 15 Haparanda (Norrbotten)
Svealand 995,1 hPa den 14 Hamra (Dalarna)
Götaland 999,8 hPa den 12 Gotska Sandön (Gotland)
Största snödjup, juni 2021
Norrland 52 cm den 1 Katterjåkk (Lappland)
Svealand -
Götaland -

Dygnsnederbörd på minst 40 mm juni 2021 (5 kB, pdf)

Medelvindhastighet vid kuststationer på minst 21 m/s i juni 2021 (4 kB, pdf)