Det svenska lufttrycksrekordet för maj fyller 125 år

I söndags den 7:e maj firade det svenska majrekordet över högsta uppmätta lufttryck i Sverige 130 år. På fredag den 12:e maj är det dags igen. Då fyller det svenska rekordet över lägsta lufttryck i maj 125 år. Maj är den enda av årets månader där både det högsta och lägsta observerade lufttrycket i Sverige är från 1800-talet.

Karlstad har majrekordet för lägsta lufttryck

I gränszonen mellan kall luft i Arktis och varmare längre söderut bildades ett lågtryck strax sydost om Grönland den 10:e maj 1898. Detta rörde sig under fördjupning inledningsvis på en sydostlig bana för att sedan via Brittiska öarna nå västkusten den 11:e. Därefter böjde lågtrycket av på en nära nog rent nordlig bana. I samband med detta nådde lufttrycket sitt minimum i nordvästra Götaland och sydvästra Svealand den 11-12:e. Både Karlstad i Värmland och Strömstad i Bohuslän uppmätte då tryckvärden på 971-972 hPa. Allra lägst var lufttrycket i Karlstad med 971,3 hPa den 12:e medan man i Strömstad noterade 971,5 hPa den 11:e. Till fredagen den 13:e hade lågtryckets centrum dragit ut till havs strax norr om Lofoten i Norge samtidigt som det försvagats.

Väderkarta gällande klockan 08 den 12 maj 1898.
Väderkarta gällande klockan 08 torsdagen den 12 maj 1898. Här har Sydeuropa exkluderats i syfte att få en mer tydlig karta. Illustration SMHI Förstora Bild

Ovanligt lågt lufttryck i Västerbotten i maj 1992

I modern tid uppmättes ett nästan lika lågt lufttrycksvärde den 8 maj 1992. Då rapporterades 972,0 hPa från Bjuröklubb i Västerbotten. Maj 1992 är annars mest hågkommet för försommartorkan i södra Sverige samt att den även var ovanligt varm och på sina håll endast överträffats av maj 2018. 

Trevlig helg!

//Misha