Att vänja sig vid förändring

Nu pågår Sthlm+50, en miljökonferens för världens ledare. När jag lyssnade på FNs generalsekreterare igår, väcktes något som slumrat ett tag - en känsla av stundens allvar. 

Som anställd på en myndighet som tar fram information om väder, vatten och klimat vänjer jag mig ibland vid sakernas tillstånd. Ytterligare rekord, utebliven vinter och arbete med klimatanpassning ger intrycket av att klimatförändringarna nu är en del av vardagen och att det är något vi kan acceptera. 

IPCCs senaste rapport var dock tydlig. Vi har inte läget under kontroll. Det är nu utsläppen måste minska. Det är nu vi har möjligheten! Forskning visar dessutom att de förändringar som måste till, kan leda till en hållbarare och mer rättvis värld. IPCC om utmaningar och möjligheter - nyhet på smhi.se

Klimatförändringarna sker långsamt. Men liksom en ångvält som långsamt maler fram, kommer klimatförändringarna innebära enorma konsekvenser för oss. Vi är redan idag påverkade på olika håll på jorden och det är av yttersta vikt att utsläppen minskar.

Det är varken lätt eller rolig information. Det ligger inte heller på SMHI att ålägga någon annan att göra något. Samtidigt är det svårt att sitta och se sifforna som talar till oss så tydligt. Som jag hört flera politiker säga, och som jag hoppas att de lever efter: “Now is time to act.” 

//Katarina 

Ett urval av nyheter om klimatläget som under våren getts ut från SMHI:

Klimatindikatorer baserade på observationer visar hur klimatet har förändrats hittills.     

Rapport från Världsmeteorologiska organisationen. 

Copernicus klimattjänst presenterar sin årliga rapport European State of the Climate.