Nu är det enklare att se hur klimatet har förändrats

Klimatförändringen är ett faktum. För att beskriva hur klimatet har förändrats använder SMHI bland annat klimatindikatorer. Med dem kan vi se trender: Blir det varmare? Regnar det mer nu än förr? Är vintrarna verkligen grönare nu? Webbsidorna där informationen presenteras är nu uppdaterade, interaktiva och lättare att förstå och använda.

Klimatindikatorerna är statistik utifrån historiska väderdata och visar på ett enkelt sätt hur bland annat temperatur, nederbörd och snö varierat under lång tid fram till idag. Datan baseras på SMHIs observationer runt om i Sverige.

– Genom våra mätningar kan vi se utvecklingen. Vi ser att klimatet förändras snabbt och att vi redan idag drabbas av exempelvis översvämningar och värmeböljor och att havet påverkas. Det är viktigt att agera nu, till exempel genom att klimatanpassa samhället och minska vår klimatpåverkan, säger Erik Engström chef för SMHIs grupp för klimatinformation och statistik på SMHI.

Röda och blå staplar i diagram
Ny look på klimatindikatorerna med möjlighet att byta exempelvis säsong direkt i diagrammet. Data och bild kan laddas ned direkt.

Interaktiva diagram och tabeller

Herre i gråmelerad tröja och skägg
Erik Engström

Webbsidan där klimatindikatorerna presenteras har uppdaterats för att göra informationen lättare att förstå och använda. Bland annat är diagrammen och tabellerna interaktiva.
– Dessutom är all information tillgänglighetsanpassad, vilket till exempel innebär att du kan få tabellerna upplästa, säger Erik Engström. 

Många användningsområden

Alla som är intresserade av hur klimatet förändras har nytta av klimatindikatorerna. De kan användas som utbildningsmaterial kring hur klimatet förändras och i vissa fall kan de fungera som en varningssignal. De kan också användas för att på ett enkelt sätt göra komplexa fenomen tydliga.

Långa och pålitliga tidsserier av data

– Det är viktigt att indikatorerna skapas med data som är likformig och jämförbar. Det innebär att observationerna helst ska vara insamlade från samma plats och med jämförbart sätt, genom hela tidsserien, säger klimatolog Sverker Hellström. 

När det gäller indikatorer för klimatet ställs stora krav på tillgång till långa serier eftersom förändringarna ofta sker relativt långsamt och den naturliga variationen kan vara stor. Uppgifterna i SMHIs klimatindikatorer kommer från väderstationer runt om i Sverige.

– De längsta tidsserierna går tillbaka till 1880-talet. De kortaste tillbaka till 1970-talet. Hur långt tillbaka en indikator går avgörs av hur långt tillbaka det finns digitaliserade observationsdata med tillräckligt god kvalitet, säger Sverker Hellström.

Klimatindikatorerna finns på smhi.se, under fliken ”Klimat” och ”Klimatet då och nu”. Klimatindikatorn för nederbörd är fortfarande under uppdatering och vi arbetar för att den ska bli klar under maj.