Copernicus summerar 2021: Rekordvarm sommar i Europa och fortsatt ökande halter av växthusgaser i atmosfären

Idag publicerar Copernicus klimattjänst sin årliga rapport European State of the Climate.

– Rapporten pekar på att den globala medeltemperaturen nu nått 1,2 grader Celsius över förindustriell nivå och att halterna av växthusgaser fortsätter öka i atmosfären. Sammantaget visar detta på svårigheten att klara av Parisavtalets mål som är att hålla den globala temperaturökningen under 2 grader och helst ner mot 1,5 grader, säger Erik Kjellström, professor i klimatologi vid SMHI.

Sammanställningen från Copernicus handlar om klimatet 2021, globalt och i Europa, dessutom ger rapporten en bild av långsiktiga trender för ett antal klimatindikatorer.

Sommaren 2021 var rekordvarm i Europa. Dessutom var det svåra översvämningar i västra Europa och torka i Medelhavsområdet.

Copernicus klimattjänst konstaterar i sin rapport att 2021 var ett kontrasternas år i Europa. Årsmedeltemperaturen (lufttemperaturen) var 0,2 grader Celsius över genomsnittet för referensperioden 1991-2020 samtidigt som havsytetemperaturerna i delar av Östersjön och Medelhavet var de högsta sedan åtminstone 1993.

Genomsnittlig europeisk temperatur för centrerade löpande 60-månadersperioder
Genomsnittlig europeisk temperatur för centrerade löpande 60-månadersperioder, i förhållande till genomsnittet 1991–2020 (vänster axel) och som en ökning över nivån 1850–1900 (höger axel), enligt sex olika datamängder. Datakälla: ERA5 (C3S/ECMWF), JRA-55 (JMA), GISTEMPv4 (NASA), HadCRUT5 (Met Office Hadley Centre), NOAAGlobalTempv5 (NOAA) och Berkeley Earth. Källa: C3S/ECMWF. Förstora Bild

Mycket höga temperaturer i Östersjön

För Europas del var förhållandena under 2021 varierande. Mest uppseendeväckande var sommarens värmebölja i Medelhavsområdet och de omfattande skogsbränderna. Även de kraftiga regnen i Västeuropa är en händelse från 2021 som fick stora konsekvenser. I vårt närområde är det främst de mycket höga temperaturerna i Östersjön under delar av sommaren som sticker ut, menar Erik Kjellström.

Copernicus rapport i korthet

 

Om klimatet globalt 2021

  • De senaste sju åren är de varmaste hittills och 2021 är det femte – sjunde varmaste.

  • Koncentrationen av koldioxid och metan fortsatte öka under 2021.

Om klimatet i Europa 2021

  • Europa upplevde 2021 den varmaste sommaren hittills. Medeltemperaturen var 1.0°C över genomsnittet för referensperioden 1991-2020.
  • Rekordstora nederbördsmängder bidrog till allvarliga översvämningar i västra Europa.
  • Havsytetemperaturen i stora delar av Östersjön och östra Medelhavet var de högsta sedan åtminstone 1993. I juni och juli var temperaturen i vissa delar av Östersjön mer än 5 grader över genomsnittet.